7-podstawowe-miary.html
miernik (KPI) kamień milowy (KM) / miernik (M) 2016 2017 2018 2019 2020
Obniżenie własnego śladu środowiskowego w wymiarze:
 - emisji CO2 / przychód
  - zużycia wody / przychód
 - zużycia papieru / przychód
M + + + + +