korporacje-rynki-finansowe.html
Segment Bankowość Detaliczna Korporacje i Rynki Finansowe
Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna Rynki Finansowe
Banki
 • Obsługa klientów
 • detalicznych i mikroprzedsiębiorstw
 • Obsługa klientów zamożnych
 • Obsługa klientów
  bankowości prywatnej
 • Obsługa korporacji i nie bankowych instytucji finansowych
 • Obsługa dużych przedsiębiorstw Obsługa małych i średnich przedsiębiorstw
 • Obsługa banków
 • Obsługa klientów korporacyjnych w zakresie tradingu i sprzedaży
 • Ryzyko i zarządzanie płynnością
Spółki konsolidowane1
 • Część detaliczna Domu Maklerskiego mBanku S.A.
 • Część detaliczna
 • mLeasing Sp. z o.o.
 • Część detaliczna mBanku Hipotecznego S.A.
 • Aspiro S.A.
 • mWealth Management S.A.
 • Część korporacyjna Domu Maklerskiego mBanku S.A.
 • Część korporacyjna mLeasing Sp. z o.o.
 • Część korporacyjna mLeasing Sp. z o.o.
 • Część korporacyjna mBanku Hipotecznego S.A.
 • mFaktoring S.A.
 • Garbary Sp. z o.o.
 • Tele-Tech Investment Sp. z o. o.
 • mFinance France S.A.(spółka celowa powołana w celu finansowania aktywności Banku)
 • mLeasing Sp. z o.o.– w zakresie związanym z pozyskiwaniem finansowania
 • mBank Hipoteczny S.A – w zakresie związanym z pozyskiwaniem finansowania
Inne spółki: mLocum SA (deweloper), mCentrum Operacji Sp. z o.o. (dostawca usług outsourcingowych), BDH Development Sp. z o.o. (spółka zarządzająca nieruchomościami)

1. Zgodnie ze standardami MSSF wszystkie spółki sa konsolidowane metodą pełną.