najwazniejsze-informacje.html
[G4-8, G4-9] Najważniejsze informacje o mBanku i Grupie mBank
2013 2014 2015
mBank Grupa mBank mBank Grupa mBank mBank Grupa mBank
Podstawowe dane finansowe (tys. zł):
Dochody ogółem 3 152 546 3 673 524 3 387 053 3 939 168 3 596 104 4 093 464
Koszty ogółem -1 397 085 -1 678 043 -1 465 970 -1 770 565 -1 747 533 -2 054 246
Zysk brutto 1 340 645 1 517 703 1 478 569 1 652 700 1 523 246 1 617 855
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy 1 070 306 1 206 375 1 174 096 1 286 668 1 271 449 1 301 246
Bilans (tys. zł):
Suma aktywów 100 232 132 104 282 761 113 603 463 117 985 822 118 795 306 123 523 021
Zobowiązania razem 90 658 912 94 026 323 103 333 877 106 912 844 106 850 187 111 248 057
Kapitały własne 9 573 220 10 256 438 10 269 586 11 072 978 11 945 119 12 274 964
Inne
Zatrudnienie (etaty, na koniec okresu) 4 696 6 073 4 895 6 318 5 151 6 540
Kapitał akcyjny (tys. zł) 168 696 168 840 168 956
Liczba akcji 42 174 013 42 210 057 42 238 924
Cena do wartości księgowej 2,1 1,9 1,1
Liczba klientów detalicznych (tys.) 4 368 4 689 4 947
Kredyty ogółem (mln zł) – bankowość detaliczna 38 301 38 308 40 809 41 560 43 797 46 259
Depozyty ogółem (mln zł) – bankowość detaliczna 33 889 34 203 39 002 39 285 45 672 46 117
Liczba klientów bankowości korporacyjnej 16 18 20 20
Kredyty ogółem (mln zł) – bankowość korporacyjna 24 975 29 475 28 461 32 841 28 577 33 447
Depozyty ogółem (mln zł) – bankowość korporacyjna 29 402 26 753 39 410 32 237 39 653 34 424