podstawowe-miary-sukcesu.html
miernik (KPI) kamień milowy (KM) / miernik (M) 2016 2017 2018 2019 2020
Poziom NPS dla klienta biznesowego (dla poszczególnych zdarzeń istotnych) M >100% z poprzedniego okresu >100% z poprzedniego okresu >100% z poprzedniego okresu >100% z poprzedniego okresu >100% z poprzedniego okresu
Poziom NPS dla klienta detalicznego (dla poszczególnych zdarzeń istotnych) M >100% z poprzedniego okresu >100% z poprzedniego okresu >100% z poprzedniego okresu >100% z poprzedniego okresu >100% z poprzedniego okresu