przyjecia-i-odejscia-pracownikow.html
2013 2014 2015
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
Przyjęcia nowych pracowników
wiek poniżej 30 241 155 396 396 294 690 325 244 569
wiek 30-50 141 104 245 190 183 373 250 226 476
wiek powyżej 50 5 8 13 5 8 13 22 8 30
Odejścia pracowników
wiek poniżej 30 203 157 360 286 198 484 268 232 500
wiek 30-50 221 165 386 226 187 413 395 300 695
wiek powyżej 50 17 22 39 28 12 40 24 10 34
wskaźnik fluktuacji 6,81% 4,70% 11,51% 8,98% 6,60% 15,58% 9,71% 7,21 16,92%