relacja-wynagrodzenia-na-najnizszym-szczeblu-w-odniesieniu-do-placy-minimalnej-w-kraju.html
2013 2014 2015
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
mBank SA 147% 147% 148% 158% 144, % 158,16%