roznorodnosc-w-organach-zarzadczych.html
2013 2014 2015
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
zarząd
wiek poniżej 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wiek 30-50 0 5 5 0 5 5 0 5 5
wiek powyżej 50 1 1 2 1 1 2 1 1 2
w tym obcokrajowcy 0 2 2 0 2 2 0 2 2
rada nadzorcza
wiek poniżej 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wiek 30-50 0 2 2 1 0 1 1 0 1
wiek powyżej 50 1 9 10 1 10 11 1 9 10
w tym obcokrajowcy 0 6 6 0 6 6 0 5 5