szacowna-emisja-co2.html
Źródło j.m. 2013 2014 2015
Energia elektryczna Mg 10 736,00 10 538,40 10 472,54
Gaz Mg 1 139,94 1 207,69 1 220,57
Benzyna Mg 2 242,35 2 361,77 2369,42
Olej napędowy Mg 804,19 733,40 733,52
Łącznie Mg 14 922,47 14 841,26 14 796,04
j.m 2013 2014 2015
Zysk netto tys. zł 1 070 306 1 174 096 1 271 449
efektywność Mg / tys. zł 0,014 0,013 0,012