zatrudnienie-na-koniec-roku.html
2013 2014 2015
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
czas określony 1020 619 1639 1144 698 1842 1165 716 1881
czas nieokreślony 2272 1618 3890 2307 1630 3937 2496 1793 4289
pełny etat 2591 1912 4503 2699 1995 4694 2861 2092 4953
niepełny etat 794 384 1179 886 435 1321 900 483 1383
wiek poniżej 30 941 587 1528 988 600 1588 1066 647 1713
wiek 30-50 2184 1566 3750 2311 1665 3976 2433 1772 4205
wiek powyżej 50 260 143 403 286 165 451 262 156 418
Ogółem 3385 2296 5681 3585 2430 6015 3761 2575 6336