zuzycie-paliw-i-energii-.html
Źródło energii i surowców energetycznych j.m. 2013 2014 2015
Energia elektryczna GWh 16,3 (58 680 GJ)* 16 (57 600 GJ)* 15,9 (57 240)*
Gaz m3 564 437 (20 320 GJ)* 597 985 (21 527 GJ)* 604 364 (21 757)*
Benzyna l 912 907 (30 261 GJ)* 961 524 (31 873 GJ) 964 647 (31 976)*
Olej napędowy l 337 741 (10 853 GJ)* 308 012 (9 897 GJ)* 270 396 (9 899)*
Łącznie konsumpcja energii GJ 120 114 120 898 120 872

*przeliczenia i przeszacowania dokonane w oparciu o G. Kacperczyk, „Zasady metodyczne sprawozdawczości statystycznej z zakresu gospodarki paliwami i energią oraz definicje stosowanych pojęć”, GUS, Warszawa 2006

j.m. 2013 2014 2015
Zysk netto tys. zł 1 070 306 1 174 096 1 271 449
energochłonność MJ / tys. zł 112,2 103,0 95,1