Skuteczna ochrona danych i prywatności konsumenta jest podstawowym warunkiem wiarygodności firm działających w branży finansowej. Jest również niezwykle istotna dla naszych klientów – aż 61% respondentów ankiety dla interesariuszy uznało ją za bardzo ważny dla siebie temat. Dlatego, jak również dla zapewnienia pełnej zgodności z prawem, opracowaliśmy i realizujemy kompleksową politykę w tym zakresie.

[418-1] 

W 2018 roku do mBanku oraz spółek mBank Hipoteczny, mLeasing oraz mFaktoring nie wpłynęły żadne uzasadnione skargi dotyczące naruszenia prywatności klientów bądź utraty ich danych. Nie odnotowano też żadnych skarg złożonych za pośrednictwem Komisji Nadzoru Finansowego wobec mBanku.

Szkolenia z cyberbezpieczeństwa

W październiku 2018 roku rozpoczęliśmy cykl szkoleń dla klientów korporacyjnych, poświęcony cyberbezpieczństwu. Zajęcia, prowadzone przez ekspertów Collegium Civitas, pozwalają poznać zagrożenia ze strony cyberprzestępców, np. twórców złośliwego oprogramowania, oraz potencjalną własną rolę w ochronie przed nimi.

Do tej pory przeprowadziliśmy 3 szkolenia, w których wzięło udział 150 osób.

Digital fingerprints

Pod koniec 2018 roku, jako pierwsi w Polsce, uruchomiliśmy pilotaż rozwiązania pozwalającego na weryfikację klientów na podstawie ich interakcji z komputerem lub urządzeniem mobilnym. W pierwszym okresie wdrożenia zaoferowaliśmy usługę 50 tys. chętnych klientów.

Weryfikacja behawioralna Digital Fingerprints jest rodzajem zabezpieczenia, które bazuje na unikalnych zachowaniach klientów, takich jak sposób poruszania kursorem myszy czy dynamika korzystania z klawiatury. System transakcyjny mBanku będzie w stanie identyfikować użytkowników porównując ich bieżące zachowania z zapisanym profilem. Co istotne, nie będzie pobierać żadnych danych na temat korzystania z innych stron czy narzędzi.

Projekt jest realizowany we współpracy z Centrum Bezpieczeństwa Cyfrowego S.A. – spółką z portfela funduszu mAccelerator.

Pogotowie online w dziedzinie bezpieczeństwa cyfrowego

W 2018 roku jako pierwszy bank w Polsce zaoferowaliśmy klientom bezpłatne, całodobowe wsparcie w zakresie bezpieczeństwa w sieci poza usługami bankowymi.

W ramach usługi CyberRescue specjaliści pomagają klientom mBanku – telefonicznie, SMS-em, mailem lub przez czat – w sytuacjach takich jak atak hakerski, zawirusowanie komputera lub telefonu czy utrata haseł do logowania w serwisach internetowych. Jej uruchomienie jest możliwe dzięki zainwestowaniu funduszu mAccelerator w spółkę Centrum Bezpieczeństwa Cyfrowego.

[418-1 ] 

W 2018 roku do spółki mFinanse wpłynęły dwie skargi dotyczące nieuprawnionego telefonicznego kontaktu marketingowego. Był on skutkiem zaniedbań pracowników, spółka nie przetwarzała bowiem danych osobowych skarżących klientów we wspomnianym celu, a pracownicy mieli dostęp do obowiązujących procedur w tym zakresie. Podjęliśmy działania zmierzające do uniknięcia podobnych incydentów w przyszłości.

Wyniki wyszukiwania: