Pracownicy mBanku – ich wiedza, doświadczenie, zaangażowanie i motywacja – stanowią kapitał ludzki naszej organizacji. To dzięki niemu jesteśmy w stanie generować innowacje i coraz lepiej odpowiadać na potrzeby klientów. Mamy tego świadomość, dlatego zadbaliśmy, by zasady rekrutacji, wynagradzania i awansowania pracowników, jak również zarządzanie nimi, były transparentne, motywujące i empatyczne.

Najważniejszymi aktami wewnętrznymi regulującymi zatrudnianie i zarządzanie personelem są Regulamin pracy mBanku S.A., Polityka wynagrodzeń mBanku S.A. oraz Regulamin premiowania pracowników mBanku S.A..

Uzupełniają je procedury związane z rekrutacją, rozwojem czy oceną pracowników. O ile specyfika prowadzonej działalności nie wymusza odstępstw, rozwiązania przyjmowane przez mBank są następnie wprowadzane w spółkach zależnych. Zapewniamy efektywne współdziałanie i komunikację dzięki Systemowi Zarządzania przez Cele (MbO). Kładzie on nacisk na cele będące motorem współpracy nie tylko w ramach mBanku, ale całej Grupy.

[404-2] 

Piątki z rozwojem

W każdy pierwszy piątek miesiąca proponujemy pracownikom różnorodne aktywności rozwojowe: warsztaty, wykłady, prezentacje, spotkania i konsultacje. W ich trakcie chcemy przedstawić możliwości rozwojowe, jakie stwarza nasza organizacja, jak też zachęcić do zainspirowania się i myślenia o szerokim podejścia do rozwoju. Prezentujemy także narzędzia rozwojowe związane z nowymi technologiami. Wydarzenie jest okazją do spróbowania rozwoju w innych obszarach niż związane z codziennymi zadaniami, a także do eksperymentowania z różnymi formami działań. Większość spotkań prowadzimy samodzielnie, dzieląc się doświadczeniem. Chętnie korzystamy jednak także z wiedzy zaproszonych gości.

W 2018 roku w ramach projektu odbyły się łącznie 252 wydarzenia i konsultacje, a uczestniczyło w nich 2880 osób.

Zaloguj się do rozwoju

W ramach programu Zaloguj się do Rozwoju udostępniamy wszystkim zainteresowanym pracownikom sprawdzone treści wspierające samodzielny rozwój. Pomagają im one poszerzać wiedzę w obszarach związanych z codziennymi zadaniami, nabywać dodatkowe umiejętności (m.in. społeczne, takie jak komunikacja czy asertywność), a także rozwijać się w obszarach pozazawodowych (np. materiały o wychowaniu dzieci, relaksie, beletrystyka). W ten sposób wspieramy zachowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym oraz kreujemy miejsce sprzyjające poszukiwaniom, uczeniu się i poszerzaniu horyzontów. Pracownicy dobrze oceniają takie podejście – średnia ocena programu w skali 10-stopniowej wynosi 9.

Dostępne treści:

  • aktualności oraz propozycje materiałów rozwojowych dostępnych online – na specjalnej stronie intranetowej
  • ponad 20 000 kursów online oraz materiałów dodatkowych z bazy LinkedIn Learning
  • e-booki i audiobooki z katalogu platformy Legimi
  • archiwum publikacji Harvard Business Review Polska
  • mobilne kursy języka angielskiego i niemieckiego – aplikacja eTutor.

Obecnie pracujemy m.in. nad internetową wyszukiwarką narzędzi rozwojowych, uwzględniającą nasz wewnętrzny model kompetencji. Planujemy także zwiększyć liczbę webinarów.

Zaloguj się do Rozwoju to program, dzięki któremu chcieliśmy zmienić obraz narzędzi zdalnych w rozwoju. Pokazać pracownikom, że lepsze efekty daje systematyczna, podzielona na mniejsze bloki nauka. Pokazujemy, opierając się na metodzie 70/20/10, jak ważne jest eksperymentowanie z nowo nabytą wiedzą oraz jej uzupełnianie przez praktykę.
Dorota Weyna Główny specjalista ds. rozwoju pracowników

Wyniki wyszukiwania: