12 stycznia 2018 roku oficjalnie otworzyliśmy Przystanek mBank w Łodzi. Na pięciu rozległych piętrach budynku pracuje ponad 2 tys. specjalistów, wcześniej rozproszonych w sześciu lokalizacjach w całym mieście. Wspólna siedziba ułatwia im współpracę. Przystanek mBank znajduje się w otoczeniu historycznego centrum miasta, ulicy Piotrkowskiej i zrewitalizowanej zabytkowej elektrowni, co wspiera zachowanie równowagi między pracą i wypoczynkiem. Bliskość dworca pozwala w nieco ponad godzinę dotrzeć do Warszawy, gdzie mieści się druga centrala banku.

Stanowiska pracy osób z niepełnosprawnościami

Stanowiska pracy osób z niepełnosprawnościami przeszły audyt. Sprawdziliśmy też otoczenie budynków, zaplecza socjalne, sanitarne oraz aranżacje przestrzeni naszych biur.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

[403-2] 

Nie możemy dopuścić do jakichkolwiek zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia naszych pracowników, dlatego wdrożyliśmy kompleksowy system zarządzania BHP w Grupie mBanku. Opiera się on o ogólne przepisy (Kodeks pracy i rozporządzenia) i funkcjonuje w oparciu o następujące zasady:

1. Zaangażowanie kierownictwa i wszystkich pracowników w ustalenie i realizację polityki BHP.

2. Planowanie działań, które służą realizacji ustalonej polityki BHP. Posiedzenia Komisji BHP odbywają się raz na kwartał.

3. Stworzenie warunków do realizacji planów działań: zapewnienie budżetu na określone cele, identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka zawodowego (opracowywana przez specjalistów ds. BHP w porozumieniu z pracownikami mBanku i corocznie uaktualniana na podstawie analizy zaistniałych wypadków przy pracy).

4. Kontrola realizacji planów i funkcjonowania systemu oraz stosowanie działań korygujących i zapobiegawczych, w tym monitorowanie warunków BHP oraz analizowanie przyczyn wypadków przy pracy.

5. Doskonalenie systemu zarządzania BHP poprzez okresowe przeglądy i kontrolę placówek firmy przez specjalistę w tym zakresie.

6. Szkolenia wstępne i okresowe z zakresu BHP, podczas których m.in. jest przekazywana informacja o możliwości odstąpienia od wykonywania pracy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia pracownika.

W Intranecie Grupy jest dostępna zakładka BHP z kontaktem do specjalistów, którym można zgłaszać zaistniałe wypadki lub zdarzenia potencjalnie wypadkowe.

Wyniki wyszukiwania: