Motywujemy pracowników, niezależnie od rodzaju zatrudnienia i wielkości etatu, zarówno polityką wynagradzania, jak i w sposób niematerialny, np. stwarzając im możliwości rozwoju zawodowego. System motywacyjny odgrywa kluczową rolę w pozyskiwaniu i utrzymywaniu kompetentnych kadr, co umożliwia nam budowanie przewagi konkurencyjnej.

[401-2]  [404-2 ] 
  • Wspieramy pracowników w rozwoju
  • Zapewniamy im szkolenia i programy rozwijające kompetencje menedżerskie, sprzedażowe i komunikacyjne. Wspieramy ich również w działalności społecznej oraz realizowaniu pasji i zainteresowań, np. w sekcjach Klubów mBanku, co pozwala zachowywać równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Od lat realizujemy program Wyróżniają Nas Ludzie.
  • Dbamy o przyjazne wdrażanie nowych osób.
  • Nowo zatrudnieni, w tym również stażyści, przechodzą szkolenie wprowadzające, podczas którego zdobywają informacje o wartościach, procedurach, produktach, historii i bieżącym funkcjonowaniu banku.
  • Kompleksowo podchodzimy do polityki wynagrodzeń

Zapewniamy godziwe, pod każdym względem, warunki zatrudnienia. W poszczególnych spółkach Grupy oferujemy pracownikom bardzo zbliżony zakres benefitów pozapłacowych, m.in. współfinansujemy prywatną opiekę medyczną oraz dostęp do obiektów sportowych.

Wyróżniają nas ludzie

Celem programu „Wyróżniają nas ludzie – pomóż nam znaleźć tych wyjątkowych” jest docenienie pracowników, którzy wykazują się zaangażowaniem wykraczającym poza standardowe obowiązki, dzielą się wiedzą oraz przyjmują postawę zgodną z wartościami Grupy mBanku. Nagrodą dla laureatów jest zagraniczna podróż rozwojowa.

Kandydatury w 9 kategoriach (indywidualnych i zespołowych) są zgłaszane przez zatrudnionych w Grupie mBanku.  Z nominacjami zapoznaje się komisja, która składa się z przedstawicieli wszystkich obszarów organizacji oraz laureatów poprzednich edycji. W ramach selekcji wybrani finaliści spotykają się z członkami komisji na śniadaniu lub lunchu. Laureaci w kategoriach grupowych są wybierani przez komisję spośród zespołów, które otrzymały najwięcej głosów pracowników.

Program pozwala nam na docenienie wybitnych pracowników, których praca nie zawsze jest widoczna, motywuje kadrę do podejmowania nowych wyzwań, a także przyczynia się do rozwoju kooperacji pomiędzy obszarami. Samym zatrudnionym stwarza okazję do podziękowania za współpracę kolegom i koleżankom oraz wspiera postawy zgodne z wartościami Grupy.

W 2018 roku odnotowaliśmy rekordową liczbę zgłoszeń, więcej pracowników zaangażowało się również w etap oceny wniosków zespołowych.

Znakowanie rowerów ze strażą miejską

Przykładem dbania przez nas o bezpieczeństwo i mienie pracowników jest akcja stanowiąca odpowiedź na problem kradzieży rowerów pozostawianych na publicznych parkingach rowerowych. W jej ramach zaprosiliśmy do firmy strażników miejskich, którzy zarejestrowali pojazdy, opatrzyli je specjalnymi naklejkami oraz wygrawerowali na ich ramach numery identyfikacyjne. Znakowanie roweru pomaga ustrzec go przed kradzieżą lub zidentyfikować po kradzieży. Funkcjonariusze wygłosili również prelekcję na temat bezpieczeństwa rowerzysty na drodze.

Wyniki wyszukiwania: