W 2018 roku w polskiej gospodarce obserwowaliśmy wiele zjawisk, które sprzyjały rozwojowi sektora bankowego i stymulowały akcję kredytową.

Pozytywne zjawiska Wyzwania
  • konsumpcja prywatna napędzana dobrą sytuacją na rynku pracy (rekordowo niskie bezrobocie), wysokim wzrostem dochodów gospodarstw domowych i niesłabnącym optymizmem konsumentów
  • wysoka aktywność na rynku nieruchomości
  • niskie stopy procentowe – stopa referencyjna NBP niezmieniona od 2015 roku – tańsze finansowanie banku z rynku i dobra spłacalność kredytów
  • wysokie obciążenia nakładane na sektor bankowy niebędące kosztem uzyskania przychodów (takie jak podatek od innych instytucji finansowych, tzw. podatek bankowy, czy składka na Bankowy Fundusz Gwarancyjny)
  • nowe regulacje (np. MIFID 2)
  • słaba sytuacja na rynku kapitałowym
  • rosnące bufory kapitałowe i ograniczenia wypłaty dywidendy, niesprzyjające osiąganiu wysokich wskaźników rentowności
  • negatywny wpływ niskich rynkowych stóp procentowych na wynik z tytułu odsetek

Osiągnięte wyniki

+12%

Depozyty

+12%

Kredyty netto

+21%

Zysk netto

Dzięki wyjątkowemu modelowi biznesowemu i konsekwentnie wdrażanej strategii, Grupa mBanku ma za sobą kolejny rok dynamicznego rozwoju. Dochody przekroczyły w 2018 roku 5 mld zł, a dochody powtarzalne osiągnęły rekordowo wysoki poziom. Zysk netto był najwyższy w historii Grupy mBanku i wyniósł 1 316,5 mln zł.

Zysk netto (mln zł)

W 2018 roku wzmocniliśmy naszą pozycję mobilnego i transakcyjnego banku. Odnotowaliśmy najwyższy na rynku udział użytkowników aplikacji mobilnej w bazie klientów.

Wyniki wyszukiwania: