Projekty inwestycyjne mBanku w 2018 roku miały przede wszystkim na celu rozwój technologiczny, wspierający dalszy organiczny wzrost banku. Skupialiśmy się przede wszystkim na rozwiązaniach poprawiających satysfakcję i doświadczenie klientów. Nakłady inwestycyjne poniesione przez Grupę mBanku w 2018 roku były niższe niż w poprzednich latach i wyniosły 363,5 mln zł w porównaniu do 393,9 mln zł w 2017 roku.

Podobnie jak w poprzednich latach, większośćnakładów inwestycyjnych (258,8 mln zł) dotyczyła obszaru informatyki. Aplikacja mobilna została wzbogacona o nowe funkcjonalności i produkty, a także dostosowana do nowych wymagańregulacyjnych, związanych np. z RODO, czy podzielonąpłatnością. Więcej o nowych funkcjonalnościach naszej aplikacji mobilnej w sekcji Nowoczesność to nasze drugie imię. Wprowadziliśmy też wiele nowych funkcjonalności, poprawiających użyteczność platformy dla klientów – więcej szczegółów w sekcji Nowoczesność to nasze drugie imię.

Nasze projekty inwestycyjne skupiały się na poprawie efektywności i optymalizacji kosztów. W obszarze bankowości korporacyjnej poprawiliśmy proces kredytowy dla klientów z segmentu K3 (MSP) w oparciu o zautomatyzowaną ocenę oraz wystandaryzowane dokumenty i uproszczony katalog zabezpieczeń. Inny projekt poprawiający efektywność w segmencie klientów korporacyjnych koncentrował się na integracji kluczowych procesów w jednostkach centralnych.

Ponadto, prowadziliśmy wiele projektów związanych z dostosowaniem procesów i systemów banku do nowych regulacji, takich jak MiFID II (Markets in the Financial Instruments Directive), PSD2 (Payment Services Directive), STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej) i podzielona płatność (oba związane z systemem podatkowym w Polsce) oraz RODO (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych) i MSSF 9.

Drugą co do wielkości pozycją wśród nakładów inwestycyjnych był obszar nieruchomości (61,2 mln zł).

W 2018 roku kontynuowaliśmy projekt “Jedna sieć”, w ramach którego otworzyliśmy 6 lekkich placówek i 4 centra doradcze. Dodatkowo, realizowaliśmy projekt selektywnego rozwoju sieci oddziałów, którego rezultatem było otwarcie 4 nowych lekkich oddziałów.

 

Wyniki wyszukiwania: