[102-14] 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce najnowszy raport zintegrowany Grupy mBanku, obejmujący mBank S.A. oraz wchodzące w skład Grupy spółki mLeasing, mFaktoring, mBank Hipoteczny i mFinanse, a także oddziały na Słowacji i w Czechach.

Mając na uwadze jak największą transparentność, a także jakość komunikacji i raportowanych danych, niniejsza publikacja została przygotowana w oparciu o międzynarodowe wytyczne organizacji International Integrated Reporting Council. Tegoroczna edycja raportu jest również zgodna z globalnymi wytycznymi raportowania Global Reporting Initiative (GRI) w wersji Standards oraz z zasadami Global Compact.

W roku 2018 kontynuowaliśmy realizację naszej strategii, która w centrum zainteresowania zawsze stawia naszych klientów, zobowiązując nas do nieustającej troski o ich potrzeby: w każdym momencie i w każdej sytuacji. Nasze działania nadal opierały się ponadto na unikatowych wewnętrznych standardach i regulacjach, takich jak Code of Conduct, Model wartości i zachowań pracowników mBanku i Strategia CSR, a także zewnętrzny Kodeks Etyki Bankowej. Pozwoliło nam to połączyć osiąganie znakomitych wyników finansowych z doskonaleniem naszego podejścia do prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Potwierdzeniem naszych osiągnięć w obu tych obszarach jest znalezienie się mBanku w składzie RESPECT Index warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Ubiegły rok był dla nas szczególny z wielu powodów. Po pierwsze, osiągnęliśmy „pełnoletność” – obchodziliśmy 18. rocznicę obecności na polskim rynku bankowości detalicznej. Po drugie, wypracowaliśmy najwyższy wynik finansowy w dotychczasowej historii banku – Grupa mBanku wygenerowała historycznie najwyższe dochody powtarzalne w wysokości 4 839 mln zł, czyli aż o 8,7% więcej niż rok wcześniej. Przełożyły się na to w równym stopniu lepsze rezultaty osiągnięte zarówno przez segment detaliczny, jak i korporacyjny. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku ukształtował się na poziomie 1 316 mln zł i w ujęciu porównywalnym, tj. po wyłączeniu jednorazowego przychodu ze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa mFinanse,  wzrósł o 4,3% wobec 2017 roku. Poprawiliśmy kluczowe wskaźniki finansowe i osiągnęliśmy dynamiczny wzrost wolumenów biznesowych. Po trzecie, unikalna była skala naszego zaangażowania w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Mam tu na myśli zwłaszcza rozpoczęcie współpracy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, którą wsparliśmy kwotą 7 mln zł – największą jednorazową wpłatą w historii akcji, stanowiącą równowartość wpłat naszych Klientów.

O wszystkim tym, jak również o pozostałych aspektach funkcjonowania Grupy, przeczytają Państwo w niniejszym opracowaniu. Jest ono wyrazem naszej ambicji, by wejść na wyższy poziom raportowania i przekazać informacje jeszcze lepiej dopasowane do Państwa oczekiwań, przejrzyste i łatwe do odnalezienia.

Z wyrazami szacunku,
Cezary Stypułkowski

Wyniki wyszukiwania: