Finanse
 • Zapewnienie stabilności finansowania w długim terminie i utrzymywanie wskaźnika kredyty/depozyty na poziomie ok. 100%
 • Utrzymywanie trwałej zdolności do wypłaty dywidendy
 • Bycie w gronie liderów efektywności w sektorze bankowym
Biznes i operacje
 • Ciągły wzrost bazy klientów poprzez budowanie silnych relacji i dbałość o satysfakcję z jakości usług, spersonalizowaną ofertę produktową i innowacyjne rozwiązania
 • Kontynuacja działań mających na celu wypracowanie oferty produktów dostosowanych do potrzeb naszych klientów oraz przejrzystych i zrozumiałych warunków ich oferowania, w myśl zasady, że klient jest w centrum uwagi i działań banku
 • Umacnianie pozycji i wizerunku banku jako ikony mobilności
 • Reagowanie na trendy demograficzne i zmieniające się zachowanie klientów
 • Obserwowanie i testowanie rozwiązań i technologii z wysokim potencjałem
 • Dalsze inwestowanie w cyberbezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo danych, transakcji i środków powierzonych przez klientów
 • Doskonalenie wielokanałowego modelu sprzedaży i obsługi klienta ze szczególnym akcentem na rozwijanie bankowości mobilnej
 • Aktywna współpraca z administracją publiczną w obszarze cyfryzacji usług na rzecz obywateli
 • Pozostanie atrakcyjnym pracodawcą dla najbardziej utalentowanych pracowników tworzących innowacyjne rozwiązania w sektorze usług finansowych

 

Biznes mBanku rozwijamy odpowiedzialnie i racjonalnie, łącząc długoterminowe założenia wzrostu z miarami efektywności – przede wszystkim z relacją kosztów do dochodów (C/I). Wskaźnik ten plasuje nas obecnie wśród liderów sektora bankowego. Jesteśmy ponadto jednym z najbardziej efektywnych banków w Polsce pod względem dochodów i zysku netto przeliczanego na pracownika lub placówkę. W perspektywie długoterminowej będziemy starać się utrzymać pozycję wiodącej pod względem efektywności instytucji finansowej w Polsce.

Utrzymanie trwałej zdolności do wypłaty dywidendy, pomimo zaostrzania wymogów regulacyjnych, jest elementem strategii na lata 2016-2020 oraz celem w perspektywie długoterminowej. Więcej na temat polityki dywidendy.

Grupa mBanku oczekuje ciągłego wzrostu bazy klientów. Służyć temu ma budowanie silnych relacji i dbałość o satysfakcję klienta z jakości usług, ale także spersonalizowana oferta produktowa i innowacyjne rozwiązania. Zamierzamy wciąż udoskonalać wielokanałowy model sprzedaży i obsługi klienta, ze szczególnym akcentem na rozwijanie bankowości mobilnej.

Wyzwaniem na przyszłość dla Grupy będzie reagowanie na trendy demograficzne i zmieniające się zachowanie klientów, w czym ma nam pomóc m.in. obserwowanie i testowanie rozwiązań oraz technologii z wysokim potencjałem. Poza tym planujemy dalsze inwestycje w cyberbezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo danych, transakcji i środków powierzonych przez klientów.

Podstawą wdrażania wizji i realizacji strategii są ludzie. Dlatego planujemy pozostać atrakcyjnym pracodawcą dla najbardziej utalentowanych pracowników, tworzących innowacyjne rozwiązania w sektorze usług finansowych.

Wyniki wyszukiwania: