Perspektywa krótkoterminowa - plany inwestycyjne Grupy na 2019 rok

Planowane przez nas inwestycje w kolejnym roku obejmują przede wszystkim dalszą digitalizację. Skupimy się głównie na optymalizacji i automatyzacji procesów związanych z obsługą klientów oraz procesów wewnętrznych w celu dalszej poprawy pozycji konkurencyjnej. Projekty będą wspierały naszą strategię „mobilny Bank” oraz wielokanałowe podejście do obsługi klienta. Będą miały na celu przede wszystkim zwiększanie efektywności, optymalizację kosztów, dalszą poprawę bezpieczeństwa systemów IT, jak również zgodności z wprowadzanymi przepisami prawa.

Naszym celem na kolejne lata jest również poprawa pozycji konkurencyjnej mBanku w Czechach i na Słowacji, w tym zwiększenie akwizycji, poprawa doświadczenia klienta oraz rozwój aplikacji mobilnej.

Wiele projektów rozpoczętych w 2018 roku będziemy kontynuować w 2019 roku. Należy do nich miedzy innymi rozwój sieci oddziałów, w ramach którego planujemy otwarcie kolejnych 12 lekkich oddziałów oraz 1 centrum doradczego i 2 mini-centrów doradczych. Zarówno w najbliższej przyszłości, jak i w perspektywie wieloletniej, w centrum naszej uwagi pozostaje zapewnienie pełnej zgodności prowadzonej działalności z wszelkimi wymogami regulacyjnymi.

Perspektywa średnioterminowa (2020 – horyzont obowiązującej strategii)

Biznes i operacje – kluczowe założenia
  • Dalszy rozwój kanału mobilnego jako podstawowego sposobu kontaktu z bankiem i codziennego zarządzania finansami oraz doskonalenie platformy internetowej
  • Rozwój rozwiązań mobilnych dla klientów korporacyjnych
  • Usprawnienie procesu udzielania kredytów hipotecznych
  • Inwestycje ukierunkowane na poprawę pozycji konkurencyjnej mBanku w Czechach i na Słowacji
  • Dalsza automatyzacja procesów wewnętrznych w banku oraz zwiększanie oparcia ich na rozwiązaniach mobilnych
  • Akwizycja nakierowana na klientów młodych, wchodzących na rynek bankowy
  • Utrzymywanie pozycji banku pierwszego wyboru w segmencie K2 i dynamiczny wzrost biznesu w segmencie K3
  • Kontynuacja współpracy z Grupą AXA, szczególnie w segmencie produktów ubezpieczeniowych indywidualnych

 

Zakładamy, że w horyzoncie średnioterminowym – czyli do roku 2020 – nie nastąpią gwałtowne zmiany w otoczeniu rynkowym, konkurencyjnym i regulacyjnym.Sytuacja makroekonomiczna nadal będzie sprzyjać branży, a konsolidacja sektora może być kontynuowana. Grupa mBanku, choć nie wyklucza akwizycji, konsekwentnie rozwija się w sposób organiczny.

Na rynku bankowym nadal będziemy obserwować intensywny rozwój segmentu płatności mobilnych. W mBanku udział kanałów cyfrowych w sprzedaży oraz pozyskiwaniu nowych klientów jest istotnie wyższy niż w konkurencyjnych bankach, które historycznie rozwijały model dystrybucji oparty na sieci oddziałów. Chcemy zapewnić naszym klientom najbardziej przyjazny, wielokanałowy dostęp do usług, jednocześnie wdrażając zasadę „przede wszystkim mobilność”. Dokładamy starań, aby klienci wybierali mBank „na zawsze”, a zadowoleni ze współpracy polecali go swoim znajomym i rodzinie. Grupa mBanku będzie wzmacniać swoją kluczową przewagę konkurencyjną, kontynuując inicjatywy informatyczne i cyfrowe, w rezultacie których usprawnia i automatyzuje procesy wewnętrzne, przekładające się na satysfakcję klienta.

Kontynuujemy również cyfrową transformację pionu bankowości korporacyjnej. Polega ona zarówno na digitalizacji niektórych produktów (m.in. poprzez ograniczenie stosowania dokumentów w formie papierowej), dalszym ulepszaniu aplikacji mCompany Net zgodnie z oczekiwaniami klientów, jak i na automatyzacji i upraszczaniu procesów wewnętrznych.

Wyniki wyszukiwania: