Szanowni Akcjonariusze,

Miniony, 2018 rok, dał nam wiele powodów do zadowolenia i satysfakcji pomimo realizacji naszych celów w wymagającym otoczeniu rynkowym. Dobra koniunktura i pozytywny sentyment klientów przy jednoczesnych obawach dotyczących potencjalnego spowolnienia gospodarczego, niskich stopach procentowych i zacieśniającym się uregulowaniu sektora bankowego stanowią istotne wyzwania dla dalszego wzrostu. Dla samego banku rok 2018 był kontynuacją postrzegania nas jako synonimu młodości i nowoczesności na tle konkurencji. Jesteśmy, nie tylko dla rynku bankowego, ikoną mobilności i przyjazności dla klienta, a posiadanie u nas rachunku stale zyskuje na popularności i symbolizuje patrzenie w przyszłość. Nasze ciągle udoskonalane serwisy mobilny i internetowy, są powodami do dumy i źródłem satysfakcji dla klientów. W roku 2018 nastąpił dalszy rozwój naszej bazy klientów, modelu biznesowego oraz technologii i jakości obsługi, zarówno w Polsce jak i w Czechach i na Słowacji.

mBank w 2018 roku w segmencie Bankowości Detalicznej pozyskał 342,7 tysięcy nowych klientów, a wartość środków zdeponowanych przez klientów detalicznych wzrosła w ciągu 12 miesięcy o 18,4%. Nadal rozwijaliśmy i usprawnialiśmy naszą działalność kredytową na rynku detalicznym. Saldo kredytów dla klientów indywidualnych wzrosło o 9,9%, w największym stopniu dzięki dynamice sprzedaży kredytów niehipotecznych.

Pozytywne wyniki bank wypracował również w segmencie Korporacji i Rynków Finansowych. Baza klientów w bankowości korporacyjnej zwiększyła się o 1 658 klientów. Salda depozytów i należności kredytowych w tym obszarze wzrosły odpowiednio o 2,2% i 16,5%.

W 2018 roku Rada Nadzorcza z pełną starannością analizowała wszelkie procesy zachodzące w mBanku S.A., pozostając w stałym kontakcie z Zarządem Banku. Podobnie jak w latach poprzednich, członkowie Rady Nadzorczej wchodzili w skład 4 stałych komisji: Komisji ds. Audytu, Komisji ds. Ryzyka, Komisji ds. Wynagrodzeń oraz Komisji Prezydialnej i ds. Nominacji.

Obecny skład Rady Nadzorczej wyróżnia się szczególną dbałością o profesjonalizm jej członków poprzez dobór najlepszych specjalistów, o wszechstronnej wiedzy, doświadczeniu zawodowym i umiejętnościach.

W dniu 24 września 2018 nastąpiła zmiana w składzie Rady Nadzorczej mBanku S.A. W miejsce Pana Thorstena Kanzlera, który po wielu latach pracy dla Grupy Commerzbanku AG odszedł na emeryturę, wybrany został Pan Gurjinder Johal, który jednocześnie powołany został na funkcję członka Komisji ds. Ryzyka Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Pan Thorsten Kanzler pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej przez wiele lat. Rada Nadzorcza mBanku S.A. dziękuje Panu Kanzlerowi za wieloletnie zaangażowanie i świetną współpracę z naszym bankiem. Był jednym z głównych fundamentów w ochronie wzrostu naszego banku – związanego z ostrożnym podejściem w zarządzaniu ryzykiem. Życzymy mu wszystkiego najlepszego w jego nowych planach.

Pan Gurjinder Singh Johal ukończył studia w zakresie biznesu i finansów w 1994 roku oraz studia menedżerskie w brytyjskiej szkole biznesu Saïd Business School. Karierę zawodową rozpoczął w 1995 roku w londyńskim Standard Banku. W 2007 roku rozpoczął pracę w Commerzbanku. Początkowo Gurjinder Singh Johal odpowiadał za segment Emerging Markets & Credit Derivatives, zaś od 2011 roku kierował działem Global Credit Trading. Od 2016 roku Gurjinder Singh Johal jest członkiem zarządu pionu kierującym jednostką Group Market Risk Management w Commerzbanku AG.

Na zakończenie, pragnę w imieniu całej Rady Nadzorczej podziękować Zarządowi mBanku za efektywną i pełną zrozumienia współpracę, a także Wam drodzy Akcjonariusze za okazane zaufanie dla działalności naszego banku. Mam nadzieję, że obecny rok będzie równie owocny jak poprzedni, zarówno w kwestii osiągania celów, jak i owocnej współpracy.

Maciej Leśny
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wyniki wyszukiwania: