97,17%

Odsetek jednostek biznesowych/oddziałów ocenionych pod względem ryzyka wystąpienia korupcji

W Grupie mBanku nie jest prowadzona sformalizowana ocena ryzyka korupcji w podziale na jednostki organizacyjne. Funkcjonuje jednak system przeciwdziałania korupcji, na który składają się regulacje wewnętrzne, kontrole prowadzone przez Departament Compliance, szkolenia oraz weryfikacja kontrahentów. W 2018 roku w Grupie nie zidentyfikowano przypadków korupcji.

Za obszary znaczącego ryzyka wystąpienia korupcji w działalności mBanku należy uznać:

  1. Przyjęcie korzyści w procesie sprzedaży kredytów hipotecznych i niehipotecznych (klienci biznesowi i osoby fizyczne)
  2. Żądanie korzyści w zamian za obsługę w procesie sprzedażowym

Wyniki wyszukiwania: