W 2019 roku w polskiej gospodarce obserwowaliśmy kontynuację wielu zjawisk, które sprzyjały rozwojowi sektora bankowego i stymulowały akcję kredytową, ale wskaźniki koniunktury znajdowały już się w trendach spadkowych.

Głównymi silnikami gospodarki była konsumpcja prywatna i inwestycje. Jednocześnie, sektor bankowy nadal działał w otoczeniu niskich stóp procentowych – stopa referencyjna NBP pozostawała niezmieniona od 2015 roku. Z jednej strony zmniejszało to potencjał do podwyższania marż kredytowych, ale z drugiej – wpływało pozytywnie na zdolność klientów do spłaty swoich zobowiązań.

Wysokie obciążenia nakładane na sektor bankowy, takie jak podatek od innych instytucji finansowych (tzw. podatek bankowy) oraz składka na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, niebędące kosztem uzyskania przychodów, nowe regulacje (np. MIFID 2), czy słaba sytuacja na rynku kapitałowym hamowały wzrost zysku netto. Negatywny wpływ na wyniki niektórych banków (w tym mBanku) miały też rezerwy na ryzyko prawne związane z kredytami hipotecznymi w walutach obcych. Dodatkowo, wysokie bufory kapitałowe i ograniczenia wypłaty dywidendy nie sprzyjały osiąganiu wysokich wskaźników rentowności.

Osiągnięte wyniki

Dzięki wyjątkowemu modelowi biznesowemu i konsekwentnie wdrażanej strategii, Grupa mBanku dynamicznie rozwijała się w 2019 roku.

Najwyższe w historii banku. Wzrost o 8,8% (13,7% po wyłączeniu zysku z transakcji jednorazowej w 2018 roku), w tym wyniku z tytułu odsetek o 14,5%.

 

1 010,4 mln zł wobec 1 302,8 mln zł w 2018 roku.

 

Podwyższenie o 11 p.b. do 2,7% dzięki zmianie struktury aktywów.

 

6,6% wobec 9,5% w 2018 roku.

 

Wzrost o 8,9% rok do roku.

 

Spadek do 42,2%. Wzrost dochodów łącznie o 8,8% rok do roku silniejszy niż przyrost kosztów działalności (7,6% rok do roku), które zwiększyły się głównie za sprawą wyższych składek na BFG (+41,7%) oraz wzrostu amortyzacji na skutek wdrożenia standardu MSSF 16 (+48,7%).

 

Dynamiczny napływ środków na rachunki bieżące i oszczędnościowe klientów detalicznych (+20%). Wzrost o 14,4% rok do roku.

 

Dynamiczny wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych o 77,0%; rekordowa sprzedaż kredytów niehipotecznych (10,3 mld zł tj. +14,9%);

Wzrost kredytów brutto o 11,0%, w tym kredytów detalicznych o 14,0% i klientów korporacyjnych o 8,0%

Wysoka jakość bazy kapitałowej – wskaźniki kapitałowe przekraczające wymogi regulacyjne: współczynnik Tier I równy 16,5%, łączny współczynnik kapitałowy w wysokości 19,5%.

Inne osiągnięcia

app app

Wzmocnienie pozycji mBanku jako banku mobilnego i transakcyjnego – najwyższy na rynku udział użytkowników aplikacji mobilnej w bazie klientów.

Zobacz więcej

Przyjęcie nowej strategii na lata 2020-2023, zatytułowanej „Rośniemy z klientami i dzięki nim”.

Zobacz więcej

 • Nowy pulpit w bankowości internetowej, pozwalający dopasować widoczne na nim elementy do wymagań użytkownika
 • Płatności leasingiem dla klientów MSP dzięki zakupowi firmy LeaseLink
 • Usługa faktoringu online dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Zobacz więcej 

 • Ograniczenie finansowania energetyki węglowej i kopalni
 • Zwiększenie puli środków dla projektów OZE do 1 mld zł (w 2020 roku sięgnęły już 2 mld).

Zobacz więcej

Nagrody i wyróżnienia

 • W I kwartale 2019 roku mBank otrzymał dwie nagrody w ramach konkursu Mobile Trends Awards. W konkursie wyróżniane są firmy i instytucje, najlepiej wykorzystujące mobilne technologie w swoich projektach. Zajęliśmy I miejsce w kategorii „Bankowość i Finanse” oraz II miejsce w głosowaniu internautów. Obok nagród za aplikację, doceniono nas za wdrożenie mobilnej autoryzacji oraz usługę mTransfer mobilny.
 • W piątej edycji rankingu „Wprost” mBank zdobył I miejsce w kategorii „Wygoda i szeroki dostęp” za najlepszą aplikację mobilną.
 • We wrześniu 2019 roku zajęliśmy III miejsce w kategorii „Bankowość mobilna” w rankingu magazynu Newsweek Polska.
 • W konkursie organizowanym przez magazyn International Banker, mBank został wyróżniony za zaawansowane technologicznie rozwiązania oraz współpracę ze startupami, otrzymując statuetkę dla najbardziej innowacyjnego banku detalicznego w Polsce. W uzasadnieniu jury konkursu zwróciło uwagę na bogatą ofertę produktową oraz usługi tworzone w myśl zasady „cyfrowość z założenia”.
 • Zyskaliśmy miano najbardziej przyjaznej firmy w opinii konsumentów, zdobywając statuetkę w konkursie „Gwiazda Jakości Obsługi”, organizowanym przez Polski Program Jakości Obsługi. Jego misją jest podwyższanie standardu relacji z klientami poprzez nieustanne monitorowanie ich poziomu zadowolenia i satysfakcji.
 • Otrzymaliśmy dwa wyróżnienia w rankingu „Złoty Bankier 2019”. Pierwsze, w kategorii „Bezpieczny bank – najlepsze praktyki” za najlepsze bankowe praktyki bezpieczeństwa. Eksperci Obserwatorium.biz i SecurRing, przyznali mBankowi jedną z trzech głównych nagród za wysokiej jakości zabezpieczenia, stosowane w naszej bankowości mobilnej i internetowej. Ponadto, kolejne wyróżnienie w kategorii „Innowacja fin-tech” trafiło do mBanku i Digital Fingerprints za przełomową biometrię behawioralną.
 • W rankingu „Gwiazdy Bankowości” organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna oraz PwC Polska zajęliśmy II miejsce w kategorii głównej „Całokształt działalności”. mBank zdobył również I miejsce w kategorii „Gwiazda Innowacji”, oraz III miejsce za „Relacje z klientem”.
 • mBank odebrał podwójne wyróżnienie w badaniu „Marka Godna Zaufania 2019” w kategorii „Bank oferujący kredyty i pożyczki dla firm” oraz „Bank oferujący konto firmowe”. Celem badania opublikowanego przez biznesowy miesięcznik „My Company Polska” było określenie poziomu zaufania polskich przedsiębiorców do marek produktów i usług skierowanych do biznesu.
 • mBank został laureatem konkursu organizowanego przez magazyn finansowy Global Finance w kategorii „World’s Best Corporate/Institutional Digital Banks 2019”. Nasz internetowy serwis transakcyjny dla klientów korporacyjnych został uznany za najlepszy nie tylko w Polsce, ale również Europie Środkowo-Wschodniej. Podczas wyboru zwycięzców brano pod uwagę m.in.: strategię wobec digitalizacji, wzrost liczby użytkowników cyfrowych usług i liczby klientów bankowości online, ofertę produktową, a także ocenę funkcjonalności strony internetowej serwisu transakcyjnego i mobilnego.
 • W IV kwartale 2019 roku, magazyny Professional Wealth Management i The Banker, wydawane przez grupę Financial Times uhonorowały mBank za najlepszy w Polsce private banking. Oferta mBanku została uznana za najlepszą w Polsce dzięki odpowiedzialnemu i dojrzałemu podejściu do zarządzania majątkiem, które przypomina model często spotykany w krajach Europy Zachodniej. Ponadto, doceniono usługi banku z zakresu wealth management, w tym indywidualnego doradztwa, zarządzania aktywami, planowania międzypokoleniowego i kompleksowego finansowania.
 • Magazyn Forbes docenił mBank w słynnym rankingu „Bankowa Innowacja Roku 2019”, podczas którego wyróżniony został nasz pionierski program pilotażowy biometrii behawioralnej. Na II miejscu podium znalazła się usługa firmo-otwieracza, pozwalająca otworzyć firmę zdalnie za pośrednictwem banku, bez wizyty w urzędzie.
 • Zdobyliśmy nagrodę „Lidera Komunikacji Online” w konkursie Złota Strona Emitenta, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. mBank uzyskał I miejsce w kategorii Spółek Dużych. W konkursie jury oceniło spółki z indeksu WIG20 i mWIG40 za m.in. komunikację w mediach społecznościowych czy prezentacje inwestorskie.
 • Prezes mBanku, Cezary Stypułkowski, otrzymał prestiżowy tytuł „Globalnego Lidera Sektora Bankowego” podczas Kongresu Forum Technologii Bankowych. Wyróżnienie dla mBanku przyznano m.in. za wdrożenie nowoczesnego interfejsu użytkownika i pełnej bankowości internetowej według najnowszego modelu, który wytyczył kierunki na rodzimym i europejskim rynku finansowym.
 • Zostaliśmy uhonorowani w konkursie „Employer Branding Excellence Awards 2019”. W kategorii „Kampania internetowa” mBank zdobył wyróżnienie za projekt „Misja Modelowanie”, który skierowaliśmy do studentów zainteresowanych rozwojem w kierunku bankowości analitycznej na stanowisku modelarza w obszarze ryzyka.
 • Podczas spotkania Horyzonty Bankowości 2019 mBank zdobył pierwszą nagrodę w kategorii „Innowacyjność” oraz „Bank dla młodych”. Druga z wymienionych nagród została przyznana na podstawie ankiet z udziałem klientów banków w wieku do 26 lat, którzy wystawili oceny za m.in. oferowane usługi czy jakości obsługi.
 • W październiku 2019 roku zdobyliśmy zaszczytne miejsce na podium w kategorii „Best Employer Brand on LinkedIn” w pierwszej, polskiej edycji LinkedIn Talent Awards. Zostaliśmy wyróżnieni za działania wizerunkowe i rekrutacyjne, które prowadzimy na tym portalu.
 • W konkursie dla spółek giełdowych „The Best Annual Report”, organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków, mBank został nagrodzony statuetką „Best of the Best”, a także otrzymał wyróżnienie za najlepsze Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.
 • W kolejnej edycji prestiżowego konkursu „Effie Awards Poland”, mBank otrzymał trzy srebrne statuetki – w kategorii „Finanse” oraz „Business to Business” za kampanię „Zakładanie firmy z mBankiem” oraz w kategorii „Finanse” za kampanię „Rocznik 2000”, w której mBank zwracał się bezpośrednio do osób, wkraczających w pełnoletność w 2018 roku.
 • W listopadzie 2019 roku odbyła się 9. edycja kongresu „Executive Summit 2019”. Podczas Gali Finałowej Konkursu Dyrektor Marketingu Roku wyróżniono Iwonę Ryniewicz, Dyrektor Departamentu Komunikacji i Strategii Marketingowej w kategorii „Low budget – high impact”, za wyjątkową efektywność społeczną. Zgłoszonym projektem była działalność mFundacji na rzecz promocji matematyki. Laureatem konkursu został również Rafał Jakubowski, Dyrektor Marketingu Bankowości Detalicznej mBanku w kategorii „Long Term Marketing Excellence”.
 • 3 grudnia 2019 roku odbyła się 10 Jubileuszowa Gala „Eurobuild Awards 2019”, na której wręczono nagrody dla najlepszych projektów, firm oraz osobowości na rynku nieruchomości komercyjnych. mBank znalazł się w trójce najlepszych banków na rynku finansowania nieruchomości w regionie Europy Środkowo–Wschodniej oraz został nagrodzony statuetką „Financing Provider of the Year in CEE” w kategorii „Jury Awards”.
 • W tegorocznej edycji „Programu Polska Bezgotówkowa”, mBank zajął III miejsce w kategorii podmiotów za największą sprzedaż umów. Podstawowymi celami organizacji są m.in. upowszechnienie i promocja obrotu bezgotówkowego, działania w celu rozbudowy i poszerzania sieci akceptantów elektronicznych instrumentów płatniczych w punktach handlowo-usługowych oraz urzędach, a także podnoszenie świadomości i wiedzy obywateli na temat mechanizmów obrotu bezgotówkowego.

Więcej informacji o nagrodach i wyróżnieniach znajduje się na stronie internetowej banku w sekcji Biuro prasowe.

Wyniki wyszukiwania: