mBank od początku działalności wyznacza kierunki zmian i innowacji w bankowości. Byliśmy pierwszym w pełni internetowym bankiem w Polsce. Dzięki realizacji obecnej strategii utrzymujemy rolę lidera bankowości mobilnej. Umożliwiamy naszym klientom kontrolę nad finansami zawsze i wszędzie, gdzie tego potrzebują.

Akcje mBanku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1992 roku. Wchodzimy w skład kluczowych indeksów takich jak WIG20, WIG-banki oraz WIG-ESG.

Bank w liczbach

Segmenty działalności

Działalność detaliczna w Polsce, Czechach i na Słowacji. Obsługa klientów indywidualnych oraz mikroprzedsiębiorstw, stale ulepszana o nowe rozwiązania

Liczba klientów: 5,6 mln

Liczba oddziałów: 1801

Przyrost kredytów z wył. efektu kursu walutowego: 13,4%

Przyrost depozytów: 17,8%

1 W tym 143 oddziałów w Polsce i 37 w oddziałach zagranicznych, bez mKiosków i placówek mFinanse.

Wspieranie rozwoju firm z sektora MSP  i korporacji w oparciu o wieloletnie doświadczenie banku w obsłudze przedsiębiorstw

Liczba klientów: 26,5 tys.

Liczba oddziałów: 46

Przyrost kredytów  z wył. efektu kursu walutowego8,3%

Przyrost depozytów: 9,6%2

2 Z wyłączeniem transakcji repo/sell-buy-back.

Działalność na rzecz klientów i mBanku, m.in. sprzedaż produktów finansowych, zarządzanie płynnością, bilansem mBanku, ryzykiem stóp procentowych oraz usługi depozytariusza

Udział w rynku IRS/FRA: 15,1%

Udział w rynku bonów i obligacji skarbowych: 11,3%

Udział w rynku papierów dłużnych banków: 23,8%

Udziały rynkowe według stanu na 30 listopada 2019 roku

Pracownicy

prac prac
6 771

etatów w Grupie mBanku

41

godzin szkoleniowych rocznie na pracownika

54%

wskaźnik zaangażowania pracowników

Bankowość cyfrowa w najlepszym wydaniu

1,9 mln

użytkowników aplikacji mobilnej

>1 mln

klientów korzystających z BLIK

>40%

ubezpieczeń turystycznych sprzedajemy przez aplikację mobilną

12,5%

kredytów gotówkowych sprzedajemy przez aplikację mobilną

mElements

rozwój API kredytowego dla klientów e-commerce oraz rola TPP (Third Party Provider)

LeaseLink

usługa płatności leasingiem dla e-commerce

mBank na GPW

16,5 mld zł

(3,9 mld EUR) kapitalizacja

BBB-

Rating Fitch

BBB

Rating Standard & Poor’s

niskie ryzyko

Rating Sustainalytics

Grupa mBanku

Spółki Grupy mBanku wspólnie oferują kompleksową obsługę klientów i pozwalają na optymalizację procesów oraz osiąganie zróżnicowanych celów biznesowych. Struktura Grupy mBanku z punktu widzenia segmentów i obszarów biznesowych została przedstawiona na poniższym schemacie:

Segment Bankowość Detaliczna Korporacje i Rynki Finansowe
Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna Rynki Finansowe
Bank
 • Obsługa klientów detalicznych, klientów bankowości prywatnej, i mikroprzedsiębiorstw
 • Obsługa klientów zamożnych (Private Banking i Wealth Management)
 • Obsługa korporacji i niebankowych instytucji finansowych (K1)
 • Obsługa dużych przedsiębiorstw (K2)
 • Obsługa małych i średnich przedsiębiorstw (K3)
 • Obsługa banków
 • Obsługa klientów korporacyjnych w zakresie tradingu i sprzedaży
 • Ryzyko i zarządzanie płynnością
Spółki konsolidowane
 • Część detaliczna
  mLeasing Sp. z o.o.
 • Część detaliczna
  Asekum Sp. z o.o.1
 • LeaseLink Sp. z o.o.1
 • Część detaliczna mBanku Hipotecznego S.A.
 • mFinanse S.A.
 • Część korporacyjna
  mLeasing Sp. z o.o.
 • Część korporacyjna
  Asekum Sp. z o.o.1
 • Część korporacyjna mBanku Hipotecznego S.A.
 • mFaktoring S.A.
 • Garbary Sp. z o.o.
 • Tele-Tech Investment Sp. z o.o.
 • mFinance France S.A.
 • mLeasing Sp. z o.o. – w zakresie związanym z pozyskiwaniem finansowania
 • mBank Hipoteczny S.A. – w zakresie związanym z pozyskiwaniem finansowania
Inne spółki
 • BDH Development Sp. z o.o. (zarządzanie nieruchomościami)
 • Future Tech FIZ

 

1 mBank posiada 100% udziałów w Asekum Sp. z o.o. oraz w LeaseLink Sp. z o.o. pośrednio poprzez
mLeasing 
Sp. z o.o.

Do najważniejszych zmian dotyczących struktury Grupy mBanku S.A. w 2019 roku należy nabycie przez mLeasing 100% udziałów w LeaseLink Sp. z o.o. Transakcja zawarta 8 marca 2019 roku uzupełnia kompetencje Grupy o działalność w sektorze Fintech. LeaseLink specjalizuje się w finansowaniu zakupów przedsiębiorców dokonywanych w e-sklepach i punktach stacjonarnych, co umacnia pozycję Grupy w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw. Wynik mLeasing uwzględnia wynik spółki LeaseLink z uwagi na jej pełną konsolidację.

W grudniu 2019 roku zakończona została procedura likwidacji spółki mCentrum Operacji Sp. z o.o. (mCO), skutkująca jej wykreśleniem z KRS. Likwidacja mCO wynikała ze zmian organizacyjnych dokonanych w Grupie mBanku w 2018 roku. Obejmowały one integrację działalności operacyjnej, realizowanej uprzednio przez mCO, z bankiem, przy czym procesy o największym potencjale automatyzacji zostały przekazane w ramach transakcji sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki Digital Teammates S.A. (DTM). Większościowym udziałowcem DTM jest fundusz Future Tech FIZ, utworzony w ramach projektu mAccelerator.

W dniu 7 listopada 2019 roku, w ramach realizacji planu Grupy mBanku o wycofaniu się z działalności deweloperskiej i koncentracji na głównej działalności z branży finansowej, mBank S.A. podpisał ze spółką Archicom Polska S.A. („Archicom Polska”) umowę przedwstępną sprzedaży udziałów w spółce BDH Development Sp. z o.o. („BDH”). Zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży udziałów nastąpi po spełnieniu wszystkich warunków zawieszających w postaci zbycia przez BDH udziałów posiadanych w spółce CSK Sp. z o.o. (warunek spełniony), zarejestrowania przez sąd rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego BDH związanego z umorzeniem udziałów, oraz wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgody na koncentrację polegającą na przejęciu przez Archicom Polska kontroli nad BDH.

Skład Grupy mBanku (uwzględniający spółki konsolidowane) na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawiał się jak na poniższym schemacie.

mBank_schemat_spolki_PL_v4-01 mBank_schemat_spolki_PL_v4-01

Kluczowe spółki Grupy mBanku z perspektywy oferty dla klientów

 • najdłuższa historia emisji listów zastawnych na polskim rynku kapitałowym
 • zapewnianie stabilnego, długoterminowego i bezpiecznego finansowania Grupy z wykorzystaniem modelu poolingowego we współpracy z mBankiem
 • dywersyfikacja źródeł finansowania Grupy za pomocą emisji listów zastawnych w PLN i walutach obcych
 • oferta analizy rynku i usług doradczych adresowana do inwestorów i podmiotów branży nieruchomości komercyjnych
 • rating agencji Moody’s Investor Services: Aa3 – najwyższa możliwa do uzyskania ocena ratingowa dla instrumentów finansowych emitowanych z Polski
 • oferta leasingu, pożyczek oraz usługi z zakresu wynajmu i zarządzania flotą samochodową, zarówno dla klientów korporacyjnych, jak i detalicznych
 • różnorodne produkty leasingowe w segmencie korporacyjnym, w tym leasing pojazdów prywatnych, komercyjnych i ciężkiego sprzętu, zarządzanie flotą samochodową, leasing maszyn i urządzeń oraz dzierżawa nieruchomości
 • w segmencie detalicznym spółka prowadzi program „Leasing w Detalu”, który przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą zawrzeć umowę leasingu z wykorzystaniem specjalnych procesów leasingowych
 • leasing w płatnościach online w e-commerce oferowany przez LeaseLink
 • piąta pozycja w Polsce wśród firm zrzeszonych przez Polski Związek Faktorów – wzrost o 1 miejsce wobec 2018 roku
 • finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstw, zarządzanie należnościami, przejęcie ryzyka wypłacalności, prowadzenie kont rozliczeniowych odbiorców i egzekwowanie należności; usługi faktoringu krajowego i eksportowego z regresem, z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy oraz gwarancje importowe
 • oferta dostępna we wszystkich oddziałach mBanku obsługujących klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacje na terenie Polski
 • działalność na rynku pośrednictwa jako otwarta platforma sprzedaży produktów podmiotów finansowych, z uwzględnieniem produktów mBanku
 • oferta obejmuje kredyty i pożyczki, rachunki, ubezpieczenia, zarówno dla osób fizycznych, jak i firm
 • oferta produktów 13 podmiotów finansowych, za pośrednictwem 210 punktów sprzedaży w całej Polsce

Sieć dystrybucyjna

Grupa mBanku oferuje swoje usługi nie tylko w Polsce, ale również w Czechach i na Słowacji. Wiodąca rola dostawcy bankowości mobilnej i internetowej jest uzupełniona o kompleksową obsługę w placówkach. Sieć detaliczna w Polsce obejmuje 353 oddziały różnego rodzaju, natomiast sieć korporacyjna składa się z 46 punktów obsługi, uzupełnionych dodatkowo o placówki spółek Grupy. Sieć Grupy mBanku podlega ukierunkowanej rozbudowie dla maksymalnej wygody współpracy z klientami. Kontaktując się z doradcami w oddziale klienci mają możliwość nie tylko skorzystać z produktów i usług Grupy mBanku, lecz także wspólnie zainstalować i nauczyć się poruszania po bankowości zdalnej.

plac plac
mBank_schemtat_placowki_PL-01 mBank_schemtat_placowki_PL-01

Sieć detaliczna:

 • 89 placówek mBanku
 • 40 „lekkich” placówek
 • 14 centrów doradczych
 • 166 mKiosków
 • 44 centra finansowe
  i punkty obsługi agencyjnej mFinanse

Sieć korporacyjna:

 • 30 oddziałów korporacyjnych
 • 16 biur korporacyjnych
 • 11 centrów finansowych i lekkich placówek
 • 4 centra finansowe i lekkie placówki
 • Tradycyjne placówki – kompleksowa obsługa produktowa i kasowa.
 • Centra finansowe i punkty obsługi agencyjnej mFinanse – pełna oferta bardziej złożonych produktów finansowych, takich jak kredyty hipoteczne i firmowe.
 • Centra doradcze – obsługa klientów indywidualnych i firmowych, możliwość skorzystania z usług spółek Grupy mBanku (w tym Wealth Management).
 • „Lekka” placówka – prostsze produkty oraz ograniczona kwotowo obsługa kasowa.
 • mKioski zlokalizowane w centrach handlowych – możliwość zapoznania się z ofertą banku, założenia konta oraz otrzymania kredytu niezabezpieczonego.

Mamy na uwadze komfort klientów oraz jak najlepszą dostępność naszych usług. W 2019 roku liczba naszych placówek detalicznych wzrosła o 32, zaznaczając naszą obecność w mniejszych miejscowościach. Jako jedyni spośród dużych banków komercyjnych w Polsce zwiększamy sieć stacjonarną. Wynika to przede wszystkim z modelu organicznego wzrostu oraz istotnego potencjału, który dostrzegamy w bezpośrednim kontakcie z naszymi obecnymi i potencjalnymi klientami.

Władze mBanku

Według stanu na 31 grudnia 2019 roku, skład Rady Nadzorczej mBanku przedstawiał się następująco:

 1. Maciej Leśny – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Stephan Engels – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – złożył rezygnację z dniem 31 grudnia 2019 roku
 3. Tomasz Bieske – Członek Rady Nadzorczej
 4. Marcus Chromik – Członek Rady Nadzorczej
 5. Mirosław Godlewski – Członek Rady Nadzorczej
 6. Jörg Hessenmüller – Członek Rady Nadzorczej
 7. Gurjinder Singh Johal – Członek Rady Nadzorczej
 8. Michael Mandel – Członek Rady Nadzorczej
 9. Teresa Mokrysz – Członek Rady Nadzorczej
 10. Agnieszka Słomka-Gołębiowska – Członek Rady Nadzorczej.

W 2019 roku w Radzie Nadzorczej mBanku zaszły istotne zmiany. Dnia 2 września 2019 roku zmarł dr Janusz Fiszer, członek Rady Nadzorczej Banku i Komisji ds. Audytu. W dniu 19 września 2019 roku, na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, wpłynęła rezygnacja dr Andre Carlsa z członkostwa w Radzie Nadzorczej mBanku, w Komisji Prezydialnej i ds. Nominacji, w Komisji ds. Wynagrodzeń i w Komisji ds. Audytu z dniem 30 września 2019 roku. W dniu 5 grudnia 2019 roku, na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, wpłynęła rezygnacja Stephana Engelsa z członkostwa w Radzie Nadzorczej Banku jak również z członkostwa w Komisji prezydialnej i ds. nominacji oraz Komisji ds. Wynagrodzeń z dniem 31 grudnia 2019 roku.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w skład Rady Nadzorczej wchodziło trzech członków niezależnych: Tomasz Bieske, Mirosław Godlewski oraz Agnieszka Słomka-Gołębiowska.

Według stanu na 31 grudnia 2019 roku, skład Zarządu przedstawiał się następująco:

 1. Cezary Stypułkowski – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Banku
 2. Frank Bock – Wiceprezes Zarządu ds. Rynków Finansowych
 3. Andreas Böger – Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
 4. Krzysztof Dąbrowski – Wiceprezes Zarządu ds. Operacji i Informatyki
 5. Lidia Jabłonowska-Luba – Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Ryzykiem
 6. Cezary Kocik – Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Detalicznej
 7. Adam Pers – Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej

Więcej informacji o Zarządzie oraz Radzie Nadzorczej mBanku znajduje się w sekcji: Stosowanie zasad ładu korporacyjnego.

Życiorysy wszystkich członków władz mBanku oraz ich aktualny skład  znajdują się na stronie internetowej.

Wyniki wyszukiwania: