Przywiązujemy ogromną wagę do bezpieczeństwa systemów informatycznych i zgromadzonych w nich danych. Aby je zapewnić, stosujemy odpowiednie rozwiązania organizacyjne oraz techniczne. Promujemy cyberbezpieczeństwo wśród naszych pracowników

Dzięki szkoleniom e-learningowym i stacjonarnym stale zwiększamy ich świadomość i wiedzę w tym zakresie. Prowadzimy również kampanie edukacyjne dla naszych klientów oraz oferujemy im usługi wsparcia w sytuacjach kryzysowych, świadczone przez naszą spółkę CyberRescue.

Staramy się minimalizować ryzyka związane z cyberzagrożeniami. Jako lider w zakresie usług cyfrowych w bankowości stosujemy nowoczesne systemy monitorowania bezpieczeństwa, dostarczane przez renomowanych producentów. W parze z najnowszymi technologiami idą ludzie o odpowiednich kompetencjach. Przykładowo, w Departamencie Bezpieczeństwa wyodrębniliśmy zespół Security Operations Center. Pracownicy i klienci mogą zgłaszać do niego wszelkie tematy związane z cyberbezpieczeństwem, w szczególności informacje o zidentyfikowanych zagrożeniach, próbach ataków, infekcjach czy podejrzanych transakcjach. Zespół działa 24 godziny na dobę każdego dnia w roku. Adres kontaktowy dla klientów to alert@mbank.pl.

Dodatkowo stworzyliśmy CERT mBank – zespół szybkiego reagowania na zdarzenia naruszające cyberbezpieczeństwo, zrzeszony i współpracujący z innymi jednostkami tego typu na świecie w ramach organizacji Trusted Introducer. CERT mBank uzyskał stopień dojrzałości na poziomie „Accredited”.

Politykę Cyberbezpieczeństwa mBanku stworzyliśmy, aby utrzymać wysoki poziom odporności na cyberzagrożenia. Stanowi ona część Polityki Bezpieczeństwa Informacji mBanku S.A.

Zgodnie z celami przyjętymi w Polityce:

  • dopasowujemy niezbędny poziom cyberbezpieczeństwa do innowacyjnego biznesu,
  • zapewniamy niezbędne zasoby dla realizowanych procesów bezpieczeństwa oraz wdrażamy nowe zabezpieczenia w zakresie cyberbezpieczeństwa,
  • identyfikujemy wymagania prawne z zakresu bezpieczeństwa,
  • podnosimy świadomość pracowników i klientów w zakresie cyberbezpieczeństwa
  • zarządzamy zdarzeniami: wcześnie je wykrywamy, reagujemy, wyciągamy wnioski i szacujemy ryzyka,
  • zarządzamy dostawcami i współpracujemy z partnerami biznesowymi,
  • ciągle się rozwijamy i doskonalimy.

Wyniki wyszukiwania: