14 stycznia 2020 roku otrzymaliśmy jako Grupa mBanku ESG Risk Rating od agencji badawczej i ratingowej Sustainalytics. Agencja analizuje ekspozycję instytucji na ryzyko związane z ESG oraz jakość zarządzania danym ryzykiem. ESG to standard odnoszący się do odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, na który składają się trzy główne czynniki: ochrona środowiska (E jak environmental), odpowiedzialność społeczna (S – social) oraz ład korporacyjny (G – corporate governance). Końcowy rating przyznawany danej spółce przez Sustainalytics jest z kolei składową ocen w następujących kategoriach: kapitał ludzki, etyka biznesu, ład korporacyjny, ochrona danych i bezpieczeństwo, integracja ESG z finansami oraz zarządzanie produktami.

Sustainalytics jest niezależną agencją badawczą i ratingową o międzynarodowej renomie, która od ponad 25 lat analizuje politykę przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju.

W ogólnej ocenie agencji profil ryzyka ESG Grupy mBanku został oceniony jako niski (13,4 pkt. – mniejsza liczba punktów w ratingu oznacza lepszy rezultat). W uzasadnieniu Sustainalytics podaje, że „spółka jest w niewielkim stopniu narażona na znaczące skutki finansowe wynikające z czynników ESG (…) i nie doświadczyła znaczących kontrowersji związanych ze swoją działalnością”.

Podsumowanie ratingu ESG Grupy mBanku wydanego przez Sustainalytics prezentujemy pod tym adresem internetowym.

mBank otrzymał rating ESG Average (A) od MSCI. Według MSCI, mBank jest liderem w takich kategoriach, jak ład korporacyjny, zarządzanie ryzykiem i etyka w biznesie. Ocenę średnią (Average) otrzymaliśmy między innymi za bezpieczeństwo produktów finansowych, rozwój kapitału ludzkiego i dostępność usług finansowych. Rating jest przyznawany wyłącznie w oparciu o publicznie dostępne dane. Więcej informacji na stronie internetowej MSCI.

Wyniki wyszukiwania: