W grudniu 2019 roku przyjęta została nowa Strategia Grupy mBanku na lata 2020-2023 zatytułowana „Rośniemy z klientami i dzięki nim”. Została ona opisana szerzej w sekcji poświęconej perspektywom na przyszłość (Outlook).

Oznacza to zamknięcie i czas podsumowania realizowanej od 2016 roku strategii „mobilny Bank”, opierającej się na 3 filarach: Empatii, Mobilności i Efektywności. Nasze strategiczne inicjatywy biznesowe oraz działania operacyjne koncentrowały się na kliencie. Rozwijaliśmy naszą przewagę konkurencyjną w sferze mobilnej. Konsekwentnie poprawialiśmy również skuteczność zarządzania zasobami.

mBank_schemat_filary_PL-01 mBank_schemat_filary_PL-01

Empatia

Empatia jest wartością, o której rzadko wspomina się w kontekście sektora finansowego. Stosujemy różne narzędzia, aby zaszczepić ją w kulturze organizacyjnej, w mentalności naszych pracowników, a także w procesach i produktach. Empatia pomaga nam nie tylko lepiej obsługiwać klientów, lecz równocześnie usprawnia relacje z partnerami i wewnętrzną współpracę. Dbamy o to, aby nasze produkty i usługi spełniały cztery warunki podczas każdej interakcji z naszymi klientami. Są to:

Spełniamy rzeczywiste potrzeby klientów, rozwiązujemy realne problemy.

Działamy w sposób prosty i przyjazny, wręcz niezauważalny.

Tworzymy pozytywne emocje zgodne z pozycjonowaniem marki. Nasza marka to ikona mobilności, jesteśmy z klientem zawsze i wszędzie.

Staramy się utrzymywać wysoki poziom zaufania i zasługiwać na nie naszą każdą decyzją.

DOBRA PRAKTYKA - STOPKLATKA

Aby pomóc naszym pracownikom lepiej zrozumieć strategię banku, stworzyliśmy Stopklatkę. Jest to zbiór kluczowych, uniwersalnych pytań wraz z odpowiedziami m.in. o tym, czego klient ma prawo od nas oczekiwać i jak powinna wyglądać współpraca wewnątrz organizacji.

Podstawą do wdrażania wizji i realizacji strategii empatii są ludzie. Dlatego wyposażamy pracowników w wiedzę i wskazujemy im pożądany kierunek rozwoju banku. Zarząd co trzy miesiące spotyka się z pracownikami na otwartym i transmitowanym do wszystkich chętnych spotkaniu, by komentować wyniki, omawiać strategiczne projekty i odpowiadać na pytania. W ubiegłym roku zaprosiliśmy ponad 800 menadżerów liniowych banku na warsztaty empatyczne. Zachęcamy pracowników, aby odbywali krótkie praktyki w innych miejscach organizacji. Pracownicy zyskują doświadczenie w miejscach „styku” klienta z bankiem: w placówkach detalicznych, korporacyjnych i w contact centre.

800

menadżerów liniowych banku uczestniczyło w warsztatach empatycznych

DOBRA PRAKTYKA – AGENCI ZMIANY

Kulturę organizacji budujemy też za pośrednictwem agentów zmiany – ambasadorów. Mamy około 80 ambasadorów z centrali, 30 z oddziałów korporacyjnych i 40 z oddziałów detalicznych. Grupa ta dba o właściwe rozumienie definicji empatii i szerzenie jej w swoich jednostkach. Co najmniej raz w roku ambasadorzy spotykają się wraz z członkami zarządu, słuchają wystąpień na tematy strategiczne i pracują warsztatowo. W spotkaniach uczestniczą inspirujący goście – w minionym roku zaprosiliśmy eksperta od sztuki uczenia się na błędach oraz ćwiczyliśmy empatię z aktorami z teatru improwizacji. Wspólne warsztaty pozwalają nam lepiej rozumieć działanie banku jako całości i na bieżąco testować nowe rozwiązania. W badaniach zaangażowania grupa ambasadorów wykazała się większą świadomością dotyczącą rozumienia i ważności empatii w banku. Chętnie przekazują oni do zespołu odpowiedzialnego za myślenie klientem i empatię spojrzenie na to, co działa dobrze, a co jeszcze trzeba poprawić. Wiemy, że empatia już jest w DNA mBanku.

Od 5 lat wdrażamy zasady prostej i empatycznej komunikacji w mBanku w projekcie „mKanon”. Dobra i skuteczna komunikacja według nas jest jasna, wyczerpująca, krótka, poprawna językowo, szczera, empatyczna i prowadzona w pierwszej osobie. Rozpoczęliśmy od zmiany komunikacji w obszarach, które mają bezpośrednią relację z klientami – call center i reklamacji. Zmodyfikowaliśmy komunikację wewnętrzną, z uwzględnieniem obszaru compliance, legislacji wewnętrznej i bezpieczeństwa. Prowadzimy warsztaty dla pracowników, podczas których na przykładach uczymy ich, jak napisać do klienta, także w trudnych dla niego momentach np. windykacji czy śmierci bliskiej osoby. Efekt skali osiągamy dzięki współpracy z grupą ambasadorów mKanonu. Jest to grupa około 120 pracowników, którzy pomagają i wspierają kolegów i koleżanki w lepszym komunikowaniu się. W 2019 roku przeszkoliliśmy około 840 pracowników i zorganizowaliśmy 32 warsztaty. Fundacja Języka Polskiego przeprowadziła audyt naszej komunikacji i nagrodziła nasze działania certyfikatem – Językowym znakiem jakości. Prezes zarządu podpisał regulację, która wprowadziła standard do komunikacji wewnętrznej.

Inne działania wspierające kulturę empatii w mBanku:

Mierzymy lojalność i satysfakcję klientów w badaniu, którego rezultatem jest wskaźnik NPS (Net Promoter Score). Na tej podstawie identyfikujemy kluczowe powody, dla których klienci rekomendują markę swoim znajomym i rodzinie. Badamy zarówno klientów korporacyjnych, jak i detalicznych, w badaniu relacyjnym oraz na poszczególnych punktach styku;

Sugestie i oceny klientów zbieramy dzięki cyfrowym rozwiązaniom. Od dwóch lat zbieramy informację zwrotną – „oceń” – w detalicznym serwisie transakcyjnym, gdzie dziesiątki tysięcy klientów dzielą się z nami swoimi opiniami o naszym banku. W 2019 roku do systemu „oceń” trafiły 142 732 oceny od klientów, w tym 51 826 ocen z komentarzem;

Wdrażamy metodologię design thinking i stosujemy ją projektując procesy i usługi dla klientów i dla pracowników. Design thinking jest metodą tworzenia produktów i usług w oparciu o zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników. Co dla nas istotne z punktu widzenia strategii, pierwszym etapem tej metody jest „empatyzacja” – czyli zdobywanie szerokiej wiedzy o kliencie. W banku utworzyliśmy grupę mDesigners – moderatorów design thinking, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem wspierają projekty. W tej metodologii pracowaliśmy nad: nowościami do aplikacji mobilnej, zarządzaniem finansami klienta w podróży (travel mode), projektem narzędzia do sprawdzania statusów wniosku o kredyt hipoteczny w serwisie transakcyjnym, modelem asysty w placówkach detalicznych, nowymi standardami dla konsultantów i doradców, projektem ubezpieczeniowym oraz projektem komunikacji w udzielaniu i obsłudze kredytu hipotecznego. Klienci jako testerzy pomagają projektować rozwiązania i sprawdzają prototypy. Angażujemy klientów na wywiady i warsztaty. W 2019 roku w spotkaniach w naszym mLabie wzięło udział około 200 klientów. W ramach inicjatywy Przyjaciel klienta w 2019 roku klienci zgłosili nam 7 138 sugestii. Słuchamy naszych klientów i analizujemy ich potrzeby. Zgodnie z nimi poprawiamy i udoskonalamy nasze procesy, produkty i usługi;

Ułatwiamy obsługę klientom z niepełnosprawnościami, zapewniając rozwiązania uwzględniające ich potrzeby. Inicjatywy zwiększające dostęp osób z niepełnosprawnościami do usług finansowych zostały opisane w dziale Kluczowe informacje.

Operacje/Efektywność

W mBanku dążymy do osiągniecia efektywności zarówno w obsłudze klientów, jak i obszarze operacji, niewidocznych dla zewnętrznych odbiorców, lecz kluczowych dla prawidłowego, szybkiego i bezpiecznego funkcjonowania banku.

DOBRA PRAKTYKA – PROGRAM DIGITALL

W 2019 roku kontynuowaliśmy inicjatywy w ramach programu DigitAll. W całych Operacjach wdrożyliśmy standardową macierz dojrzałości i jakości procesów, żeby ciągle podnosić ich efektywność. W ramach inicjatyw i bieżących przeglądów zoptymalizowano procesy, co pozwoliło na zwiększenie wydajności obszaru operacji o ponad 10%. Zakończyliśmy wdrożenie platformy procesowej BPMS (Business Process Management System), która pozwala na zarządzanie i automatyzowanie złożonych procesów biznesowych. Na tej platformie z sukcesem uruchamiamy kolejne procesy w różnych obszarach banku. Chcemy zapewnić bieżącą i ciągłą analizę, optymalizację i monitorowanie efektów zmian wprowadzanych do procesów. Dlatego wybraliśmy dostawcę narzędzia klasy process mining, którego wdrożenie będziemy kontynuować w 2020 roku.

Po przeglądzie najlepszych rozwiązań rynkowych, wybraliśmy dostawcę i uruchomiliśmy platformę umożliwiającą zarządzanie dokumentacją elektroniczną (ECM, Enterprise Content Management). Prowadzimy migrację danych i minimalizujemy istniejące repozytoria dokumentów. Pierwsze migracje zakończyły się sukcesem, a kolejne migracje i wyłączenia repozytoriów są zaplanowane.

W obszarze Informatyki za cele efektywnościowe w 2019 roku odpowiadał program Efekt. W jego ramach skupialiśmy się na optymalizacji wykorzystania infrastruktury. W ubiegłym roku przeprowadziliśmy z sukcesem konsolidację centrów danych. Na bieżąco zwiększaliśmy wykorzystanie bieżących zasobów (pamięci masowej i serwerów) i optymalizowaliśmy zakup nowych. Ponadto, program Efekt wymuszał rozwój oprogramowania w taki sposób, żeby wykorzystywało jedynie wymaganą przepustowość infrastruktury i skutecznie zarządzało wydajnością. Dzięki tym działaniom udało się ponad dwukrotnie zmniejszyć tempo wzrostu kosztów IT. Dodatkowo, przeprowadzone zmiany w infrastrukturze ułatwiają jej utrzymanie, bezpieczeństwo i wydajność.

DOBRA PRAKTYKA – ROBOTYZACJA PROCESÓW BANKOWYCH

W 2019 roku kontynuowaliśmy współpracę z firmą Digital Teammates (DTM) w obszarze robotyzacji procesów bankowych. Roboty pracują w operacjach od początku 2018 roku, w szczególności wspierając procesy zespołów płatności, monitoringu oraz dyspozycji. Automatyzacja procesów pozwala na wykonanie większej ilości pracy i sprostanie jednorazowym obciążeniom, np. wynikającym z kwestii regulacyjnych, bez potrzeby zwiększania zatrudnienia. Obecnie w mBanku 39 procesów jest obsługiwanych przez roboty dostarczone przez DTM. Wykonują one różne czynności, np.:

  • codziennie księgują otrzymane w raporcie Excel koszty, opłaty i prowizje dotyczące płatności. Uzupełniają niezbędne dane w aplikacjach i autoryzują transakcje, zgodnie z wytycznymi;
  • wspierają pracowników w kluczowych etapach obsługi polis ubezpieczeniowych (dotyczących kredytów hipotecznych i samochodowych): rejestracji odpowiedniego wniosku w aplikacji, podłączeniu do niego skanu dokumentu oraz uzupełnieniu danych klienta w aplikacji archiwizacyjnej. W końcowym etapie procesu roboty weryfikują, czy wprowadzone przez człowieka dane prawidłowo przeniosły się do innych systemów bankowych, a jeśli nie – korygują je;
  • usprawniają przygotowanie zaświadczeń i opinii kredytowych. Roboty wyszukują niezbędne dane w systemach bankowych na podstawie dyspozycji klienta. Następnie wprowadzają je do formularza zaświadczenia/opinii, który jest przekazywany do klienta.

Równolegle do prac nad poprawą efektywności w pionie Operacji i Informatyki, przez ostatnie lata trwał w mBanku projekt mający na celu stworzenie jednolitej hurtowni danych. Dzięki tym pracom powstał Common Data Layer (CDL), czyli jedna platforma ze szczegółowymi danymi z zakresu bankowości korporacyjnej, detalicznej i maklerskiej. CDL pełni dla mBanku rolę hurtowni danych, która za pomocą logicznego modelu w sposób relacyjny łączy dane z kluczowych obszarów banku, takich jak księga główna, dane o klientach, kontraktach, umowach, produktach i innych. Wszyscy użytkownicy hurtowni danych mogą korzystać ze wspólnych definicji pojęć dostępnych w CDL poprzez Słownik Pojęć Biznesowych. Dbamy o zapewnienie wysokiego stopnia poprawności danych w CDL. W tym celu jest on objęty regułami jakości wypracowanymi w ramach prac rozwojowych oraz przy stałej współpracy z zespołem projektowym DQM (Data Quality Management), odpowiadającym za doskonalenie jakości danych w organizacji.

Mobilność

Rok 2019 to dalszy, systematyczny rozwój aplikacji mobilnej. W tym czasie, mBank udostępnił 15 aktualizacji aplikacji, co potwierdza zdolność organizacji do zwinnego wprowadzania zmian i reagowania na oczekiwania klientów. Prace nad aplikacją skoncentrowane były głównie na poprawianiu użyteczności oraz działaniach komunikacyjno-sprzedażowych.

Więcej szczegółów na temat rozwoju aplikacji mobilnej w 2019 roku znajduje się w sekcji Nowoczesność to nasze drugie imię.

Realizacja celów finansowych Strategii na lata 2016-2020 w 2019 roku

Aspiracje finansowe Grupy mBanku określone w ramach Strategii na lata 2016-2020 oraz ich realizację w okresach umożliwiających porównanie do rynku prezentujemy w poniższej tabeli. Bazą odniesienia jest grupa rówieśnicza banków notowanych na GPW.

Miara finansowa Pozycja docelowa Realizacja przez Grupę mBanku* Komentarz do realizacji celu
Efektywność kosztowa,

Koszty/dochody (C/I)

Top 3 w Polsce, rokrocznie
tzn. być w gronie trzech najbardziej efektywnych banków giełdowych w Polsce

C/I 2019: 42,2%

#3 w grupie rówieśniczej
(9M 2019)

Średni wskaźnik dla sektora bankowego w Polsce według danych KNF za 2019 rok wyniósł 55,4% – z uwzględnieniem podatku bankowego (odpowiednio, dla Grupy mBanku 50,5%).
Rentowność kapitału,

Zwrot na kapitale (ROE netto)

Top 3 w Polsce, rokrocznie
tzn. być w gronie trzech najbardziej rentownych banków giełdowych w Polsce, przy założeniu wypłaty dywidendy
ROE netto 2019: 6,6%

#6 w grupie rówieśniczej
(9M 2019)

Wskaźnik dla sektora bankowego w Polsce według danych KNF za 2019 rok wyniósł 7,1%.
Rentowność aktywów,

Zwrot na aktywach (ROA netto)

Top 3 w Polsce,
w 2020 roku

tzn. być w gronie trzech banków giełdowych w Polsce z najwyższym zwrotem z aktywów
ROA netto 2019: 0,66%

#7 w grupie rówieśniczej
(9M 2019)

Wskaźnik dla sektora bankowego w Polsce według danych KNF za 2019 rok wyniósł 0,75%.
Pozycja kapitałowa, adekwatność dotycząca kapitału podstawowego

Wskaźnik CET1

Utrzymywać zdolność wypłaty dywidendy pod względem wskaźnika CET1, rokrocznie – utrzymywać wskaźnik minimum 1,5 punktu procentowego powyżej wymogu kapitałowego dla mBanku CET1 2019: 16,5% mBank na koniec września 2019 roku był drugim najlepiej skapitalizowanym bankiem wśród grupy rówieśniczej podmiotów notowanych na GPW. Wskaźnik CET1 dla sektora bankowego w Polsce według danych KNF na koniec września 2019 roku wyniósł 17,0%.
Stabilność finansowania,

Kredyty/Depozyty (L/D)

Utrzymywać wskaźnik L/D na poziomie co najwyżej nieznacznie przekraczającym 100%, rokrocznie L/D 2019: 90,3% Wskaźnik dla sektora bankowego w Polsce według danych KNF na koniec 2019 roku wyniósł 90,2%.

*Porównanie do grupy odniesienia zostało sporządzone w oparciu o dane na koniec trzeciego kwartału 2019 roku z uwagi na brak dostępności bardziej aktualnych wartości.

Wyniki wyszukiwania: