Całkowita liczba pracowników w podziale na rodzaj umowy i płeć ŁĄCZNIE mBank mLeasing mBank Hipoteczny mFaktoring mFinanse oddziały w Czechach oddziały na Słowacji
Rodzaj umowy o pracę: kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma
czas określony 2 353 568 387 955 6 4 10 8 1 9 2 1 3 588 502 1 090 131 90 221 39 26 65
czas nieokreślony 5 871 2 838 1 954 4 792 191 99 290 69 47 116 43 13 56 327 248 575 24 6 30 7 5 12
SUMA 8 224 3 406 2 341 5 747 197 103 300 77 48 125 45 14 59 915 750 1 665 155 96 251 46 31 77
ŁĄCZNIE mBank mLeasing mBank Hipoteczny mFaktoring mFinanse oddziały w Czechach oddziały na Słowacji
Całkowita liczba pracowników w podziale na typ zatrudnienia i płeć kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma
pełen etat 6 430 3 322 2 314 5 636 193 103 296 77 47 124 45 13 58 38 21 59 106 86 192 39 26 65
część etatu 1 794 84 27 111 4 4 1 1 1 1 877 729 1 606 49 10 59 7 5 12
SUMA 8 224 3 406 2 341 5 747 197 103 300 77 48 125 45 14 59 915 750 1 665 155 96 251 46 31 77
Bezpośrednia wartość ekonomiczna w 2019 roku
A Przychody ogółem (w tys. zł) 5 142 645
B Koszty operacyjne 1 309 816
B Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze 1 019 339
B Płatności na rzecz inwestorów (dywidenda) 0
B Płatności na rzecz państwa (podatki) 1 003 187
B Inwestycje społeczne (darowizny i inwestycje na rzecz społeczeństwa) 6 003
WARTOŚĆ EKONOMICZNA ZATRZYMANA (A-B) 1 804 300
Łącznie*
Kobiety Mężczyźni Średnia ogółem
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników najniższego szczebla w PLN** 4406,96 4377,84 4399,37
Wysokość średniej miesięcznej płacy minimalnej w PLN 2250,00 2250,00 2250,00
Wynagrodzenie pracowników najniższego szczebla w stosunku do płacy minimalnej w danej lokalizacji 196% 195% 196%

* dane dla Grupy mBanku, nie uwzględniają spółki mFinanse oraz oddziałów w Czechach i na Słowacji
** jako pracowników najniższego szczebla zaliczono pracowników zarabijacych poniżej średniej krajowej ogłaszanej przez GUS.

2019 j.m. ŁĄCZNIE mBank mLeasing mBank Hipoteczny mFaktoring mFinanse oddziały w Czechach oddziały na Słowacji
Energia elektryczna GWh 14,01 11,89 0,80 0,39 0,80 0,13
GJ 50 430,06 42804 2880 1398,06 2 880,00 468,00
Gaz m3 216 838,00 199 158,00 14 479,00 3 201,00
GWh 2,26
GJ 8 807,84 8 136,00 550,20 121,64
Benzyna l 1 578 290,74 1 195 299,69 172 468,12 37077,97 39100 130 014,47 1 266,01 3 064,49
GJ 52 336,27 39 618,82 5 716,54 1 228,97 1 295,99 4 309,40 48,69 117,87
Olej napędowy l 216 116,03 94 941,69 34 576,30 780 52 583,73 27 358,57 5 875,74
GJ 7 974,75 3 476,44 1 266,07 28,56 1 925,44 1 052,25 225,99
Łączna konsumpcja energii GJ 119 548,92 94 035,26 9 862,61 2 627,02 1 324,55 6 234,83 4 531,15 933,49
Emisje CO2 do atmosfery w 2019 Ekwiwalent w tonach metrycznych CO2
Energia elektryczna 10716,39
Gaz 494,22
Benzyna 3619,93
Olej napędowy 591,46
Łączna konsumpcja energii 15421,99
Grupa mBank mBank mLeasing mBank Hipoteczny mFaktoring mFinanse oddziały w Czechach oddziały na Słowacji
Całkowita liczba nowych pracowników w podziale na płeć i wiek kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma
poniżej 30 lat 546 457 1 003 233 209 442 10 5 15 3 4 7 1 2 3 253 199 452 36 30 66 10 8 18
od 30 do 50 lat 392 319 711 174 140 314 12 11 23 3 4 7 4 1 5 160 142 302 35 17 52 4 4 8
powyżej 50 lat 30 7 37 11 7 18 1 1 2 2 10 10 6 6
SUMA 968 783 1 751 418 356 774 23 16 39 8 8 16 5 3 8 423 341 764 77 47 124 14 12 26
Wskaźnik zatrudnienia nowych pracowników 20% 23% 21% 12% 15% 13% 12% 16% 13% 10% 17% 13% 11% 21% 14% 46% 45% 46% 50% 49% 49% 30% 39% 34%
Grupa mBank mBank mLeasing mBank Hipoteczny mFaktoring mFinanse oddziały w Czechach oddziały na Słowacji
Całkowita liczba odejść pracowników w podziale na płeć i wiek kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma
poniżej 30 lat 394 345 739 145 137 282 5 2 7 2 3 5 1 1 206 172 378 24 24 48 12 6 18
od 30 do 50 lat 396 278 674 211 141 352 18 21 39 8 6 14 1 2 3 116 87 203 32 17 49 10 4 14
powyżej 50 lat 55 37 92 35 25 60 1 1 1 1 1 1 10 10 20 8 1 9
SUMA 845 660 1 505 391 303 694 23 24 47 11 9 20 2 3 5 332 269 601 64 42 106 22 10 32
Wskaźnik rotacji 17% 20% 18% 11% 13% 12% 12% 23% 16% 14% 19% 16% 4% 21% 8% 36% 36% 36% 41% 44% 42% 48% 32% 42%
Łącznie mBank mLeasing mBank Hipoteczny mFaktoring mFinanse oddziały w Czechach oddziały na Słowacji
kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma
Liczba pracowników, którzy od 1.01.2019 do 31.12.2019 roku byli uprawnieni do urlopu rodzicielskiego 507 177 684 353 162 515 19 8 27 9 9 4 3 7 85 4 89 29 29 8 8
Liczba pracowników, którzy od 1.01.2019 do 31.12.2019 roku skorzystali z urlopu rodzicielskiego 502 177 679 353 162 515 19 8 27 9 9 4 3 7 80 4 84 29 29 8 8
Liczba pracowników, którzy od 1.01.2019 do 31.12.2019 roku powrócili do pracy po wykorzystaniu swojego urlopu rodzicielskiego 262 173 435 183 158 341 10 8 18 6 6 3 3 60 4 64 3 3
Liczba pracowników, którzy w okresie 1.01.2018 do 31.12.2018 roku powrócili do pracy po urlopie rodzicielskim i byli zatrudnieni minimum 12 mięsięcy 199 140 339 153 126 279 11 4 15 1 3 4 3 3 6 30 4 34 1 1
Liczba pracowników, którzy powrócili do pracy po urlopie rodzicielskim w poprzednim roku raportowania (2018) 265 176 441 184 157 341 12 7 19 5 3 8 3 4 7 59 5 34 1 1 1 1
Wskaźnik powrotu do pracy 52% 98% 64% 52% 98% 66% 53% 100% 67% 67% 67% 0% 100% 43% 75% 100% 76% 10% 10% 0% 0%
Wskaźnik zatrudnienia po powrocie z urlopów rodzicielskich 75% 80% 77% 83% 80% 82% 92% 57% 79% 20% 100% 50% 100% 75% 86% 51% 80% 100% 100% 100% 0% 0%
Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na pracownika 41
Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na kobiety 39
Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na mężczyzn 44
Organy nadzoru organizacji
Podział ze względu na strukturę i wiek: ŁĄCZNIE Łącznie kobiety Łącznie mężczyźni mBank mLeasing mBank Hipoteczny mFaktoring mFinanse
Zarząd kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma
poniżej 30 lat
od 30 do 50 lat 10 1 9 4 4 1 1 2 2 1 1 2 2
powyżej 50 lat 6 1 5 1 2 3 1 1 2 2
ŁĄCZNIE 16 2 14 1 6 7 2 2 4 4 1 1 2 2
Rada Nadzorcza kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma
poniżej 30 lat
od 30 do 50 lat 16 3 13 1 3 4 4 4 4 4 2 2 4 1 2 3
powyżej 50 lat 14 4 10 1 7 8 1 1 1 3 4 1 1 0 1 1
ŁĄCZNIE 30 7 23 2 10 12 1 4 5 1 7 8 3 2 5 1 3 4
Zarząd ŁĄCZNIE kobiety mężczyźni
poniżej 30 lat 0% 0% 0%
od 30 do 50 lat 63% 6% 56%
powyżej 50 lat 38% 6% 31%
ŁĄCZNIE 100% 13% 88%
Rada Nadzorcza kobiety mężczyźni
poniżej 30 lat 0% 0% 0%
od 30 do 50 lat 53% 10% 43%
powyżej 50 lat 47% 13% 33%
ŁĄCZNIE 100% 23% 77%
Kategorie pracowników
Podział ze względu na strukturę i wiek: ŁĄCZNIE Łącznie kobiety Łącznie mężczyźni mBank mLeasing mBank Hipoteczny mFaktoring mFinanse oddziały w Czechach oddziały na Słowacji
wyższa kadra zarządzająca kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma
poniżej 30 lat
od 30 do 50 lat 95 29 66 13 45 58 2 8 10 8 4 12 4 4 2 6 8 2 2 1 1
powyżej 50 lat 26 12 14 10 12 22 2 2 1 1 1 1
ŁĄCZNIE 121 41 80 23 57 80 2 10 12 9 4 13 5 5 2 6 8 2 2 1 1
średnia kadra zarządzająca kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma
poniżej 30 lat 12 5 7 4 4 8 1 1 2 2 1 1
od 30 do 50 lat 482 228 254 177 217 394 14 12 26 2 2 15 10 25 14 10 24 6 5 11
powyżej 50 lat 76 42 34 33 30 63 7 3 10 1 1 2 1 1
ŁĄCZNIE 570 275 295 214 251 465 21 15 36 3 1 4 17 10 27 14 12 26 6 6 12
pozostali pracownicy kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma kobiety mężczyźni suma
poniżej 30 lat 2 096 1 237 859 719 459 1 178 20 9 29 8 8 16 4 3 7 414 332 746 56 36 92 16 12 28
od 30 do 50 lat 4 759 2 860 1 899 2 110 1 380 3 490 133 62 195 43 27 70 33 11 44 446 362 808 73 45 118 22 12 34
powyżej 50 lat 676 428 248 340 194 534 21 7 28 14 8 22 3 3 36 38 74 12 1 13 2 2
ŁĄCZNIE 7 531 4 525 3 006 3 169 2 033 5 202 174 78 252 65 43 108 40 14 54 896 732 1 628 141 82 223 40 24 64
wyższa kadra zarządzająca ŁĄCZNIE kobiety mężczyźni
poniżej 30 lat 0% 0% 0%
od 30 do 50 lat 79% 24% 55%
powyżej 50 lat 21% 10% 12%
ŁĄCZNIE 100% 34% 66%
średnia kadra zarządzająca kobiety mężczyźni
poniżej 30 lat 2% 1% 1%
od 30 do 50 lat 85% 40% 45%
powyżej 50 lat 13% 7% 6%
ŁĄCZNIE 100% 48% 52%
pozostali pracownicy kobiety mężczyźni
poniżej 30 lat 28% 16% 11%
od 30 do 50 lat 63% 38% 25%
powyżej 50 lat 9% 6% 3%
ŁĄCZNIE 100% 60% 40%
Średnia pensja podstawowa w danych kategoriach pracowników Łącznie* mBank mLeasing mBank Hipoteczny mFaktoring
Podział ze względu na strukturę: Kobiety Mężczyźni Stosunek pensji podstawowej KOBIET do MĘŻCZYZN Kobiety Mężczyźni Stosunek pensji podstawowej KOBIET do MĘŻCZYZN Kobiety Mężczyźni Stosunek pensji podstawowej KOBIET do MĘŻCZYZN Kobiety Mężczyźni Stosunek pensji podstawowej KOBIET do MĘŻCZYZN Kobiety Mężczyźni Stosunek pensji podstawowej KOBIET do MĘŻCZYZN
wyższa kadra zarządzająca 29 932 43 882 68% 36 958 48 233 77% 19 500 28 000 70% 19 022 33 438 57% 21 667
średnia kadra zarządzająca 13 164 16 159 81% 13 308 16 314 82% 11 617 14 067 83% 13 650 15 000 91%
pozostali pracownicy 6 465 8 565 75% 6 453 8 569 75% 6 083 8 113 75% 7 608 9 141 83% 7 245 8 768 83%

* dane dla wszystkich spółek oprócz: oddziału w Czechach, oddziału na Słowacji oraz spółki mFinanse

Średnie wynagrodzenie w danych kategoriach pracowników Łącznie* mBank mLeasing mBank Hipoteczny mFaktoring
Podział ze względu na strukturę: Kobiety Mężczyźni Stosunek wynagrodzenia KOBIET do MĘŻCZYZN Kobiety Mężczyźni Stosunek wynagrodzenia KOBIET do MĘŻCZYZN Kobiety Mężczyźni Stosunek wynagrodzenia KOBIET do MĘŻCZYZN Kobiety Mężczyźni Stosunek wynagrodzenia KOBIET do MĘŻCZYZN Kobiety Mężczyźni Stosunek wynagrodzenia KOBIET do MĘŻCZYZN
wyższa kadra zarządzająca 41 256 59 147 70% 51 485 69 941 74% 25 378 36 336 70% 26 855 35 246 76% 24 425
średnia kadra zarządzająca 17 467 22 065 79% 17 717 22 354 79% 15 067 19 851 76% 16 776 16 510 102%
pozostali pracownicy 8 082 10 832 75% 8 054 10 891 74% 8 007 10 599 76% 9 056 9 805 92% 9 043 11 270 80%

* dane dla wszystkich spółek oprócz: oddziału w Czechach, oddziału na Słowacji oraz spółki mFinanse

 

ŁĄCZNIE mBank mLeasing mBank Hipoteczny mFaktoring mFinanse oddziały w Czechach oddziały na Słowacji
Liczba kartek A4 w 2019 roku 35 336 887 17 044 000 3 500 000 4 321 165 159 000 7 066 170 2 205 000 1 041 552

Wyniki wyszukiwania: