Zapobiegamy przyczynom reklamacji

Na bieżąco analizujemy zgłaszane reklamacje i na tej podstawie, wspólnie z opiekunami biznesowymi, podejmujemy inicjatywy zmniejszające ich liczbę. Wiedza płynąca z reklamacji jest ponadto wykorzystywana podczas projektowania produktów i usług.

Dążymy do tego, by klient zgłaszający się do nas z problemem został w zadowalający go sposób obsłużony już przy pierwszym kontakcie. Na przykład, by reklamowane środki wpłynęły na jego rachunek już podczas rozmowy z konsultantem. Gdy nie jest to możliwe, dokładamy wszelkich starań, by sprawa została rozstrzygnięta w jak najkrótszym terminie.  W 2019 roku rozstrzygnęliśmy 59% reklamacji w terminie do 1 dnia roboczego.

Dbamy, by klienci byli zadowoleni z naszej odpowiedzi na ich problem. Potwierdzeniem tego jest utrzymujący się wysoki odsetek reklamacji rozpatrywanych zgodnie z oczekiwaniami klientów. W 2019 roku wyniósł on 82%.

Po rozstrzygnięciu reklamacji przesyłamy do klienta ankietę NPS z prośbą o ocenę poziomu zadowolenia z rozwiązania i obsługi. Na podstawie wyników ankiet zmieniamy się w kierunkach oczekiwanych przez klientów.

Reklamacja to dla nas bardzo wartościowa informacja. Wiedza płynąca z reklamacji klientów biznesowych jest wykorzystywana w doskonaleniu produktów i obsługi oraz podczas projektowania nowych produktów i usług.

Klient korporacyjny może złożyć reklamację w dogodnej dla siebie formie: telefonicznie, mailowo, pisemnie, osobiście w placówce mBanku, a także za pośrednictwem systemu mBank CompanyNet. W tym ostatnim przypadku otrzymuje on potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, które dociera bezpośrednio do jednostki obsługującej reklamacje. Odpowiedź również przekazujemy drogą elektroniczną. W 2019 roku 80% reklamacji zakończyliśmy pozytywnie dla klienta. Reklamacje rozpatrujemy w możliwie najkrótszym czasie, maksymalnie do 15 dni roboczych. W szczególnie skomplikowanych przypadkach reklamacje rozpatrujemy do 35 dni roboczych. Dbamy, aby nasi klienci w jak najmniejszym stopniu odczuli skutki reklamowanego zdarzenia.

Wyniki wyszukiwania: