W mBanku każdy klient z niepełnosprawnością może liczyć na obsługę uwzględniającą jego specjalne potrzeby. Każdego roku uruchamiamy nowe inicjatywy zwiększające dostęp osób z niepełnosprawnościami do usług finansowych.

W 2019 roku kontynuowaliśmy działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami:

  • Wprowadziliśmy możliwość zamawiania dokumentów w formach dostępnych dla osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie ze zmianami w Prawie bankowym.
  • Współpracowaliśmy z Fundacją Integracja. W szkoleniach organizowanych przez jej trenerów wzięło udział 60 naszych pracowników, którzy przekazywali zdobytą wiedzę wewnątrz organizacji.
  • Klienci, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych o niepełnosprawności, byli podczas kontaktów z telefonicznym centrum wsparcia automatycznie łączeni z odpowiednio wyspecjalizowanym konsultantem. Klienci z niepełnosprawnością słuchu mieli możliwość wyboru wideoobsługi w Polskim Języku Migowym.
  • Klienci mieli możliwość wyrażania zgody na przetwarzanie danych o niepełnosprawności także podczas połączenia z centrum wsparcia, a w szczególnych przypadkach również na czacie lub wideoczacie.
  • Rozwijaliśmy współpracę z Polskim Związkiem Głuchych, który zapewnia nam usługę tłumaczenia na język migowy w rozmowach klientów z konsultantami: w placówkach oraz za pośrednictwem połączenia wideo. Dodatkowo, posiadamy usprawnienie dla osób głuchych i nieznających Polskiego Języka Migowego. Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych o niepełnosprawności mogą one składać dyspozycje na czacie.
  • Wspieraliśmy młodzież niesłyszącą i niedosłyszącą ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Łodzi.

Wyniki wyszukiwania: