Pracownicy mBanku – ich wiedza, doświadczenie i zaangażowanie – stanowią kapitał naszej organizacji. To dzięki nim jesteśmy w stanie generować innowacje i coraz lepiej odpowiadać na potrzeby klientów. Dbamy o to, by zasady rekrutacji, wynagradzania i awansowania, jak również zarządzania kadrą, były transparentne, motywujące i empatyczne.

Najważniejszymi aktami wewnętrznymi regulującymi zatrudnianie i zarządzanie personelem są Regulamin pracy mBanku S.A., Polityka wynagrodzeń mBanku S.A. oraz Regulamin premiowania pracowników mBanku S.A.

Uzupełniają je procedury związane z rekrutacją, rozwojem czy oceną pracowników. O ile specyfika prowadzonej działalności nie wymusza odstępstw, rozwiązania przyjmowane przez mBank są następnie wprowadzane w spółkach zależnych. Zapewniamy efektywne współdziałanie i komunikację dzięki Systemowi Zarządzania przez Cele (MbO), który funkcjonuje w całej Grupie.

8224

wszystkich pracowników

4841

zatrudnionych kobiet

3383

zatrudnionych mężczyzn

Wyniki wyszukiwania: