[401-2]  [404-2] 

Motywujemy pracowników, niezależnie od rodzaju i wymiaru zatrudnienia, zarówno polityką wynagradzania, jak i w sposób niematerialny, np. stwarzając im możliwości rozwoju zawodowego. System motywacyjny odgrywa kluczową rolę w pozyskiwaniu i utrzymywaniu kompetentnych kadr, co umożliwia nam budowanie przewagi konkurencyjnej.

  • Wspieramy pracowników w rozwoju.
  • Zapewniamy im szkolenia i programy rozwijające kompetencje menedżerskie, sprzedażowe i komunikacyjne. Dbamy o przyjazne wdrażanie nowych osób.
  • Nowo zatrudnieni, w tym również stażyści, przechodzą szkolenie wprowadzające, podczas którego zdobywają informacje o wartościach, procedurach, produktach, historii i bieżącym funkcjonowaniu banku.
  • Stawiamy na elastyczne formy pracy, mobilne narzędzia i rozwiązania technologiczne, które pozwalają pracować zdalnie.
  • Kompleksowo podchodzimy do polityki wynagrodzeń. Posiadamy jasną i czytelną politykę świadczeń dodatkowych. Dajemy pracownikom możliwość korzystania z tych benefitów, które ich interesują. Nasza oferta wspiera nie tylko zdrowie i kondycję fizyczną, ale również rozwój osobisty, pasje i zainteresowania.
  • Oferujemy szeroki zakres wsparcia w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
  • Angażujemy pracowników w działalność społeczną i wspomagamy ich w niej.

Zapewniamy godziwe, pod każdym względem, warunki zatrudnienia. Pracownikom poszczególnych spółek Grupy oferujemy bardzo zbliżony zakres benefitów pozapłacowych, m.in. współfinansujemy prywatną opiekę medyczną czy kartę MultiSport.

Wyniki wyszukiwania: