[102-11 ] 

Świadomie zarządzamy naszym wpływem na środowisko, stale dążymy do ograniczania negatywnych oddziaływań.

Po raz pierwszy w historii mBanku cele ESG, czyli środowiskowe, w zakresie odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego, stały się integralną częścią strategii biznesowej. Wśród kwestii, na które będziemy kładli szczególny nacisk, znalazło się zobowiązanie do dbania o klimat i środowisko. W ramach tego obszaru wyznaczyliśmy sobie cele związane z ograniczaniem naszego pośredniego i bezpośredniego wpływu na klimat.

Chcemy zachęcać naszych klientów do zachowań, które pozwolą zatrzymać i odwrócić niekorzystne zmiany klimatyczne i środowiskowe. Zamierzamy prowadzić aktywną politykę kredytową wobec podmiotów, które poszukują finansowania dla proekologicznych inwestycji przemysłowych, infrastrukturalnych oraz mieszkaniowych.

image (1) image (1)

Będziemy oferować specjalne programy:

finansowania projektów, np. instalacji odnawialnych źródeł energii,

emisji zrównoważonych/zielonych obligacji i listów zastawnych.

Wdrożymy strategie inwestycji w instrumenty oparte na analizie ESG oraz zaoferujemy produkty budujące świadomość ekologiczną klientów.

Cele, które sobie stawiamy, to:

  • obecność mBanku w indeksie WIG-ESG,
  • realizacja wewnętrznej polityki kredytowej dotyczącej branż istotnych z punktu widzenia polityki klimatycznej UE,
  • wprowadzanie zachęt dla klientów do przechodzenia na energię ze źródeł odnawialnych.

Realizujemy cele związane z ograniczaniem naszego wpływu na klimat głównie poprzez polityki kredytowe – regulujemy nasze podejście do finansowania branż o istotnym znaczeniu z punktu widzenia zmian klimatu.

Wyniki wyszukiwania: