Aby ograniczać nasz bezpośredni wpływ na klimat, mierzymy i będziemy sukcesywnie zmniejszać nasz całkowity ślad węglowy.

Oszczędzamy wodę i energię, segregujemy odpady i prowadzimy akcje edukacyjne dla pracowników. Podejmujemy również działania, które pomogą zwiększyć świadomość idei zrównoważonego rozwoju u naszych partnerów.

Cele, które sobie stawiamy, to:

  • zmniejszenie śladu węglowego mBanku,
  • zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i gazu ziemnego,
  • ograniczenie śladu środowiskowego floty samochodowej,
  • oszczędzanie wody, papieru i materiałów biurowych w siedzibach i oddziałach mBanku,
  • wdrożenie odzysku surowców,
  • ustanowienie systemu wyboru i współpracy z dostawcami, który uwzględnia aspekty ESG.

Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 1):

 

4 211,39 t CO2e

w 2019 roku

4390,86 t CO2e

w 2018 roku*

* dane za 2018 rok zostały zaktualizowane (w porównaniu do danych zaprezentowanych w raporcie zintegrowanym mBanku za rok 2018) o zużycie benzyny i oleju napędowego

Pośrednie emisje gazów cieplarnianych pochodzące z wytwarzania pozyskanej i zużytej energii elektrycznej, pary, ciepła lub chłodzenia (zakres 2):

11 210,61 t CO2e

w 2019 roku

11 943,69 t CO2e

w 2018 roku

W 2019 roku zużyliśmy 33 208,03 MWh energii ze źródeł nieodnawialnych, zaś w 2018 roku – 34 428,08 MWh energii z takich źródeł.

Wyniki wyszukiwania: