Paynow jest nową usługą, którą mBank udostępnił swoim klientom firmowym. Bramka powstała we współpracy ze spółką mElements. Jest to system płatności online dla e-commerce. Aby z niego skorzystać wystarczy mieć rachunek firmowy i oczywiście stronę z e-sklepem. Panel do zarządzania płatnościami zintegrowany jest z serwisem transakcyjnym banku. To unikalne rozwiązanie na polskim rynku. Klient loguje się do niego tak samo, jak do banku. Usługa widoczna jest w zakładce „Płatności”. Jej aktywacja jest bezpłatna. Paynow jest pierwszym integratorem płatności wykorzystującym rozwiązania chmurowe. I najszybszym – pieniądze widoczne są na koncie od razu po dokonaniu wpłaty przez klienta. Usługę zaprojektowano tak, by z łatwością można było z niej korzystać także na urządzeniach mobilnych.

Główne zalety paynow to szybkość działania i niska cena. W marcu 2020 roku, w związku z trudną sytuacja gospodarczą wywołaną pandemią COVID-19, wsparliśmy przedsiębiorców wyłączając prowizje na czas wiosennego lockdownu. W tym czasie skupiliśmy się na potrzebach naszych klientów i pracowaliśmy nad usprawnieniami bramki. Zintegrowaliśmy kolejne platformy, dzięki którym paynow stoi otworem na szerszą grupę odbiorców. Wdrożyliśmy zwroty automatyczne i obsługę wielu sklepów bez dodatkowych formalności. Udostępniliśmy panel paynow dla pełnomocników. Udostępniamy automatyczne wystawianie faktur dla klienta w serwisie transakcyjnym. W sierpniu 2020 roku rozszerzyliśmy również zakres realizowanych płatności. Klienci zapłacą wygodnie BLIKiem, przelewem online, a także kartą płatniczą. Rozwój naszej oferty w zakresie transformacji cyfrowej jest odpowiedzią na zmiany potrzeb klientów wynikające z obecnej sytuacji rynkowej. To również nasza reakcja na dynamiczny wzrost sprzedaży w kanałach zdalnych, które postrzegamy jako niezwykle obiecujące źródło dochodów w kolejnych latach.

Obok pakietu e-commerce dla klientów, mBank pomaga firmom rozwinąć skrzydła w e-commerce w ramach kampanii społecznej Cyfrowe rewolucje. Filarem kampanii Cyfrowe rewolucje są działania edukacyjne, które mają pomóc przedsiębiorcom z sukcesem sprzedawać online. Jako pierwszy bank internetowy w Polsce chcemy wspierać w transformacji naszych klientów. Baza materiałów dostępnych na stronie internetowej www.mbank.pl/cyfrowerewolucje obejmuje nie tylko artykuły eksperckie czy raporty branżowe, ale też sylwetki „bohaterów e-transformacji”, którzy skutecznie rozwinęli działalność w e-commerce i dzielą się swoim doświadczeniem. Na stronie edukacyjnej znajdują się dostępne bez ograniczeń materiały poradnikowe: artykuły eksperckie, webinaria i raporty branżowe. Oprócz materiałów mBank przygotował również spotkania edukacyjne online, w postaci webinariów i nowego na rynku formatu – „szybkich randek” z ekspertami, które wystartowały w sierpniu 2020 roku.

Kampanię promował również konkurs, skierowany do firm o obrotach do 50 mln zł. Do wygrania były dwa pakiety specjalistycznych usług o wartości 100 tys. zł każdy oraz 10 nagród o wartości 10 tys. każda. Składały się one z dostosowanych do wielkości firmy usług, ułatwiających rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności w e-commerce. Partnerem merytorycznym kampanii jest Izba Gospodarki Elektronicznej, a partnerem konkursu – Mastercard.

Opis innych działań, którymi wspieramy cyfrową transformację naszych klientów firmowych, znajduje się w części „Oferta dla małych i średnich przedsiębiorstw” na stronie „Bankowość detaliczna”.

W mBanku od lat realizujemy działania w zakresie ESG (E – środowisko, S – odpowiedzialność społeczna, G – ład korporacyjny), w tym politykę klimatyczną. Wspieramy zieloną transformację energetyczną gospodarki, między innymi przez finansowanie projektów, które służą ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. W grudniu 2018 roku zatwierdziliśmy Politykę kredytową mBanku S.A. dotyczącą finansowania instalacji odnawialnych źródeł energii i zdecydowaliśmy się przeznaczyć na ten cel 500 mln zł. W 2020 roku dwukrotnie podwajaliśmy limit kredytowy finansowania odnawialnych źródeł energii: w marcu do 2 mld złotych, a w grudniu – do 4 mld zł. Obecny limit stawia mBank pośród liderów finansowania transformacji energetycznej w Polsce.

W mBanku finansujemy inwestycje w odnawialne źródła energii zarówno w ramach aukcyjnego systemu wsparcia, jak i poza systemem aukcyjnym. W 2020 roku mBank sfinansował inwestycje w zakresie fotowoltaiki (photovoltaics, PV), przeznaczając na ten cel ok. 440 mln zł. W omawianym okresie mBank udzielił również finansowania dla farm wiatrowych w wysokości 790 mln zł. Na koniec 2020 roku poziom wykorzystania limitu OZE od początku wprowadzenia polityki wyniósł 49%. Wartość całego finansowania przez mBank wyniosła 1 970 mln zł. Obejmuje to 720 mln zł na projekty PV, 1 180 mln zł na farmy wiatrowe oraz 70 mln zł na biogazownie, zarówno w ramach polityki, jak i poza nią. Przekłada się to na ok. 1 440 MWp czystej energii rocznie.

Jedną z największych transakcji zrealizowanych przez mBank w 2020 roku jest kolejna już umowa finansowania projektów fotowoltaicznych R.POWER. mBank udzielił na ten cel kredytu o wartości 102 mln zł. Jest to już trzecia umowa między stronami dotycząca finansowania projektów fotowoltaicznych. Łączna wartość wszystkich kredytów udzielonych Grupie R.POWER przez mBank osiągnęła 355 mln zł. Najnowsza tura finansowania projektów grupy R.POWER zostanie przeznaczona na budowę 32 elektrowni o łącznej mocy 29,4 MWp na terenie całej Polski.

W 2020 roku dynamicznie wprowadzaliśmy zmiany w bankowości internetowej.  Objęły nie tylko planowane wdrożenia, lecz również dostosowania do sytuacji związanej z pandemią COVID-19. Kontynuowaliśmy wdrożenie nowych stron internetowego systemu transakcyjnego w technologii React. Umożliwia ona włączanie funkcjonalności dla małych grup klientów i obsługę serwisu w wersji beta. Dzięki stosowanej bibliotece komponentów serwis jest intuicyjny i powtarzalny. Ocena intuicyjności serwisu przez klientów wzrosła o kilkadziesiąt procent od początku 2020 roku. Zmiany objęły kolejne kluczowe scenariusze klientów mBanku w Polsce, takie jak nawigacja, przelewy krajowe i zagraniczne, komunikację i sprzedaż w serwisie, a także przegląd rachunków i oszczędności. Zastosowana technologia pozwala na łatwe tworzenie wersji językowych i zbieranie jednoznacznych statystyk o korzystaniu przez klientów z serwisu. Wspiera także włączenie widoków mobilnych (RWD) oraz obsługę klientów niewidomych. Mamy też możliwość tworzenie aplikacji hybrydowych przez osadzanie wspólnych widoków w bankowości internetowej i naszych aplikacjach mobilnych.

Wybrane najważniejsze zmiany zrealizowane w 2020 roku w serwisie bankowości internetowej obejmują:

 • #bankujezdomu – uruchomiliśmy serwis, w którym na bieżąco informowaliśmy, jak bezpiecznie bankować w czasie pandemii. Podpowiadaliśmy, które produkty i usługi pomogą naszym klientom detalicznym i korporacyjnym wygodnie korzystać z mBanku bez wychodzenia z domu. Ponieważ zachęcaliśmy do większej aktywności w internecie, ostrzegaliśmy również przed zagrożeniem ze strony cyberprzestępców. Nie zapomnieliśmy też o aktualnych informacjach o działaniu placówek, tak aby i ta grupa klientów czuła, że się nią opiekujemy. Serwis dla klientów detalicznych dostępny jest pod adresem https://www.mbank.pl/lp/zobacz-jak-wiele/, a dla klientów korporacyjnych – pod adresem https://www.mbank.pl/lp/zobacz-jak-wiele-korpo/
 • Elektroniczne podpisywanie umów dla klientów korporacyjnych w mBanku – w mBanku stale digitalizujemy procesy, by jak najwięcej czynności można było wykonać zdalnie. Od marca 2020 roku dowolny wniosek, oświadczenie, dokument czy umowę z mBankiem klienci korporacyjni mogą podpisać i przesłać bez wychodzenia z domu. To pierwsze takie rozwiązanie dla klientów korporacyjnych na polskim rynku bankowym. Po ustaleniu telefonicznym warunków umowy pomiędzy klientem i doradcą, klient otrzymuje podpisane cyfrowo dokumenty od doradcy, które odsyła po podpisaniu umowy i oświadczenia podpisem kwalifikowanym. Jeśli klient nie korzysta z podpisu kwalifikowanego, odsyła dokumenty przez serwis transakcyjny mBank CompanyNet i uzupełnia wniosek, zgodnie ze wskazówkami doradcy. Wniosek w systemie bankowości elektronicznej musi być zautoryzowany zgodnie z ogólnymi zasadami reprezentacji firmy (CEiDG/KRS). Pozostałymi formalnościami zajmują się pracownicy mBanku. Proces obejmuje umowy, które mogą być podpisane elektronicznie zgodnie z przepisami prawa. Nie obejmuje procesów, które już wcześniej klient mógł zainicjować przez elektroniczny wniosek w systemie mBank CompanyNet dostępny w wirtualnym oddziale.
 • Zdalne zakładanie rachunku przez klientów korporacyjnych – w pełni elektroniczny proces dotyczy zawierania otwierania rachunku bankowego oraz dostępu do najnowocześniejszego systemu bankowości dla klientów korporacyjnych mBank CompanyNet. Wszystkie dokumenty wymagane w procesie obie strony podpisują kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Na każdym etapie procesu klient może liczyć na pełne, mailowe i telefoniczne wsparcie doradcy. Rozwiązanie skierowane jest do podmiotów utworzonych na podstawie prawa polskiego i wpisanych do KRS osób prawnych i jednostek organizacyjnych, które nie mają osobowości prawnej, ale mają zdolność prawną. Mogą z niego skorzystać również osoby fizyczne (w tym spółki cywilne) prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wpisane do CEiDG, reprezentowane przez osoby posiadające nr PESEL oraz legitymujące się polskim dowodem osobistym. Na stronie https://www.mbank.pl/lp/zobacz-jak-wiele-korpo/ na bieżąco aktualizujemy informacje na temat tego, jak klienci korporacyjni mogą korzystać z mBanku bez wychodzenia z domu.
 • Zdalna Hipoteka w mBanku – Od maja 2020 roku formalności związane z kredytem hipotecznym nasi klienci mogą przeprowadzić bez wychodzenia z domu – przez telefon oraz za pośrednictwem specjalnej aplikacji do przesyłania dokumentów. Na każdym etapie procesu klient ma wsparcie swojego eksperta hipotecznego, z którym potwierdza wniosek kredytowy. Wniosek otrzymuje pocztą elektroniczną, drukuje i odsyła jego skan lub zdjęcie za pomocą specjalnej aplikacji. Tak samo przesyła inne potrzebne dokumenty. Rozwiązanie jest bezpieczne, bo wszystkie pliki przekazywane są za pośrednictwem aplikacji, a maile do klienta są dodatkowo zabezpieczone hasłem, otrzymywanym na zarejestrowany w banku numer telefonu. Decyzję o kredycie klient dostaje e-mailem lub od swojego eksperta hipotecznego, a do banku musi przyjść tylko raz, by podpisać gotową już umowę. Następnie, także zdalnie przez aplikację, wysyła do banku dokumenty niezbędne do wypłaty kredytu, np. akt notarialny.
 • Potwierdzanie dochodu przy wykorzystaniu usługi AIS z dyrektywy PSD2. Każdy klient, który ma rachunek w mBanku, ale nie jest to jego podstawowe konto, może otrzymać kredyt gotówkowy w uproszczonej procedurze, bez konieczności papierowego potwierdzania dochodów. mBank wprowadził możliwość potwierdzania dochodu w kredycie gotówkowym przy wykorzystaniu usługi AIS z dyrektywy PSD2. Account Information Services to usługa dostępu do rachunku bankowego, która pozwala pobrać informację o transakcjach, w tym zarobkach bezpośrednio z rachunku klienta. Wniosek o kredyt gotówkowy bez dodatkowych formalności można złożyć samodzielnie po zalogowaniu do serwisu transakcyjnego lub aplikacji mobilnej lub z doradcą w pozostałych kanałach sprzedaży. Klient nie musi przygotowywać żadnych dokumentów dochodowych ani przychodzić z nimi do placówki. Wystarczy, że zaloguje się do swojego banku i wybierze rachunek, na który wpływa jego wynagrodzenie. Za zgodą klienta, mBank w tle pobierze niezbędne dane do wydania decyzji kredytowej.
 • Rozszerzyliśmy usługę dokumentów szyfrowanych. Dotychczasowa usługa „Wyciągi szyfrowane”, zmieniła nazwę na „Dokumenty szyfrowane”. Hasłem z usługi zabezpieczamy już nie tylko wyciągi, ale również inne dokumenty wysyłane mailem do klientów. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, wydłużyliśmy wymagalną, minimalną długość hasła dla usługi;
 • Skróciliśmy i uprościliśmy ścieżkę reklamacji – klient może rejestrować je samodzielnie, bez kontaktu z pracownikiem banku. W minionym roku umożliwiliśmy klientom składanie reklamacji w serwisie internetowym na transakcje kartami, czyli wypłatę z bankomatów, transakcje internetowe i płatność kartą w sklepie;
 • W ramach pakietu „Żyj globalnie” wprowadziliśmy zestaw ułatwień dla posiadaczy kart płatniczych, którzy wyjeżdżają za granicę. Obejmują one m.in. zwiększenie bezpieczeństwa przy płatności kartą – szczególnie przydatna w przypadku płatności za granicą. Pozwala na zablokowanie usług takich jak surcharge, czyli dodatkowej opłaty pobieranej przez zagranicznego operatora przy wypłacie z bankomatu, czy DCC, czyli propozycji zapłaty we własnej walucie zamiast lokalnej. Usługa jest dostępna również w aplikacji mobilnej;
 • Klienci firmowi zyskali możliwość fakturowania. Usługę udostępniliśmy pod koniec 2019 roku, a w 2020 roku mocno rozwinęliśmy. Umożliwiamy wystawianie faktur sprzedażowych, również w walutach obcych. Klienci mogą kontrolować finanse dzięki interaktywnym raportom o statusie faktury, jak zapłacona czy przeterminowana. W 2020 roku, dzięki informacji zwrotnej od klientów, zaktualizowaliśmy usługę o możliwość wyboru płatności w split payment, cofnięcia dezaktywowania faktury cyklicznej oraz wystawienia faktury zerującej. Usługę uruchomiło ponad 6 tysięcy klientów, a wartość wystawionych faktur osiągnęła ponad 100 tys. zł;
 • Klienci firmowi mogą również korzystać z rozwiniętej usługi księgowości. Wydzieliliśmy INBOX w systemie mOrganizer do wymiany dokumentów online pomiędzy przedsiębiorcami a księgowymi. Stworzyliśmy oddzielną zakładkę, by ułatwić przedsiębiorcom dostęp do tych „pudełek” na dokumenty elektroniczne. Klienci mogą również udostępnić księgowej lub księgowemu, niepowiązanym współpracą z mBankiem, części systemu;
 • mojeID – jest to usługa zarządzana przez KIR S.A. Polega na udostępnieniu klientom banków możliwości potwierdzania ich tożsamości i przekazywania ich danych przez banki dla podmiotów świadczących usługi na rynku. Klienci banku mogą w prosty i bezpieczny sposób uzyskać dostęp do usług świadczonych online, czyli np. potwierdzić swoją tożsamość przy zawarciu umowy. mBank i inne banki występują w usłudze mojeID jako Dostawcy Tożsamości (DT) swoich klientów. Podmioty świadczące usługi na rynku występują w usłudze mojeID jako Dostawcy Usług (DU). Dostawcy Usług mogą być podmiotami publicznymi i komercyjnymi. Dane między DT a DU są przekazywane za pośrednictwem systemu KIR – Węzła eID. Usługa cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony naszych klientów. Do tej pory skorzystało z niej blisko 14 tys. osób;
 • Konto Junior – mBank wprowadził bezpłatne konto z kartą dla dzieci poniżej 13. roku życia: eKonto Junior, które można otworzyć on-line. W ramach oferty dzieci mogą też swobodnie wypłacać pieniądze z bankomatów. Właścicielem konta jest opiekun, który widzi transakcje dokonywane przez dziecko i decyduje o limitach dziennych wydatków. Dziecko może samo zdecydować o nadruku grafiki na swojej karcie lub zdecydować się na opaskę z funkcją płatności na nadgarstek. Ofertę konta uzupełnia specjalna strona edukacyjna, której gospodarz – Wirtualny Sam – pokazuje, jak zapłacić kartą oraz jak wypłacić pieniądze. Tłumaczy podstawowe pojęcia, np. czym jest terminal płatniczy oraz edukuje dzieci na temat zasad bezpieczeństwa związanych z produktami bankowymi;
 • eMakler – od maja 2020 roku inwestorzy indywidualni mogą dołączyć do grona klientów biura maklerskiego mBanku w całości przez internet, bez konieczności wychodzenia z domu czy nawet korzystania z kuriera. Oferta dotyczy również osób, które nie posiadają rachunku osobistego w mBanku. Dotychczas klienci mBanku mogli założyć online usługę eMakler, dostępną z pozycji serwisu transakcyjnego.

W czasie pandemii COVID-19 klienci częściej korzystali z aplikacji mobilnej, podobnie jak bankowości internetowej. Miało to również odzwierciedlenie w wynikach sprzedażowych. Udział aplikacji mobilnej w sprzedaży kredytu gotówkowego wzrósł z poziomu 18% w styczniu do 26% w grudniu. W szczytowym okresie, pokrywającym się z największymi obostrzeniami związanymi z przeciwdziałaniem skutkom pandemii, udział ten wynosił nawet 30%. Pomimo szeregu wyzwań związanych z pandemią, podążając za sugestiami użytkowników, wprowadziliśmy do aplikacji szereg nowych funkcji i usprawnień.

 • Konto na selfie – nowy proces video weryfikacji, który umożliwia otworzenie konta poprzez zrobienie selfie. Proces ten umożliwia otworzenie konta bez wychodzenia z domu i wizyty w placówce – wystarczy smartfon i dowód osobisty. Proces jest całkowicie zdalny i nie wymaga nawet kontaktu z kurierem, gdyż umowa podlega akceptacji SMS-em. Konto jest aktywne maksymalnie po 1 dniu roboczym. Klienci mogą płacić kartą jeszcze przed jej fizycznym dostarczeniem dzięki dodaniu karty z logo MasterCard do Google Pay. Usługa jest dostępna dla posiadaczy smartfonów zarówno z systemem iOS, jak i Android. Na tym etapie umożliwiamy założenie rachunku indywidualnego dla osób powyżej 18. roku życia. Aktualnie 10% rachunków, otwieranych w kanałach cyfrowych, pochodzi z aplikacji mobilnej;
 • Fundusze inwestycyjne – umożliwiliśmy dostęp do portfela inwestycyjnego oraz wykonywanie transakcji na funduszach z poziomu aplikacji;
 • Prośba o przelew na numer telefonu BLIK – mBank jako pierwszy umożliwił klientom wysyłanie do osób z listy kontaktów w telefonie prośby o przelew. Jest to usługa międzybankowa w oparciu o rozwiązanie BLIK. Do rozliczenia wystarczy wybrać odbiorcę korzystającego z BLIK-a ze swojej listy kontaktów, po zalogowaniu się do aplikacji. Aby zaakceptować prośbę, wystarczy jedno kliknięcie w aplikacji w ciągu 72 godzin. Przelew jest realizowany poprzez BLIK, dlatego pieniądze natychmiast trafiają na konto odbiorcy po zaakceptowaniu płatności przez klienta na swoim telefonie. Dzięki realizacji usługi w ekosystemie bankowym, korzystający mają gwarancję, że pieniądze zostaną przelane wyłącznie do znanej mu osoby, której tożsamość została zweryfikowana przez bank.
 • Nowy sposób logowania dla Androida – teraz można logować się do aplikacji dzięki rozpoznawaniu twarzy, tęczówki oka lub innych metod biometrycznych, jakie posiada urządzenie;
 • PolecamBank – mobilna wersja programu poleceń produktów mBanku przez obecnych klientów;
 • Aplikacja na telefony Huawei – rozszerzenie dostępności naszej aplikacji na najnowsze telefony Huawei. Aplikacja mBanku, od maja 2020 roku dostępna w AppGallery, została zintegrowana z Huawei Mobile Services. Oznacza to, że użytkownicy najnowszych urządzeń Huawei opartych o HMS otrzymują pełnoprawne, w pełni transakcyjne narzędzie do wygodnego zarządzania swoimi finansami. Aplikacja mBanku na urządzeniach Huawei z HMS obsługuje płatności mobilne Blik.
 • Nowa sekcja Kontakt, Reklamacje i Sugestie – przebudowana sekcja Kontakt z możliwością składania reklamacji i sugestii z poziomu aplikacji mobilnej. Celem było zredukowanie zaangażowania mLinii w zakresie obsługi reklamacji;
 • Skanowanie danych z dowodu rejestracyjnego na wnioskach o OC/AC – składając wniosek o ubezpieczenie samochodu wystarczy zeskanować kod z pierwszej strony dowodu rejestracyjnego, a aplikacja automatycznie uzupełni niezbędne dane pojazdu;
 • Nowy pulpit – odświeżony wygląd i nowe funkcjonalności, których celem jest zwiększenie użyteczności pulpitu i zapewnienie łatwiejszego dostępu do informacji. Do ustawienia widoku zgodnie z własnymi preferencjami wystarczy dłuższe przytrzymanie produktu na pulpicie, bez potrzeby logowania się do serwisu transakcyjnego, jak miało to miejsce wcześniej;
 • Zmiany w kartach: opcja śledzenia karty pozwala monitorować dostawę karty. Dzięki temu zmniejsza liczbę kontaktów z mBankiem poprzez infolinię, czat lub e-mail dotyczących statusu wysyłki zamówionej karty. Aktywacja karty to nowość w aplikacji mobilnej, przy której wystarczy wpisać w aplikacji datę ważności karty;
 • Kopiowanie kodu BLIK – pozytywnie przyjęta zmiana w zakresie płatności BLIK, wynikająca z potrzeb i sugestii klientów;
 • Aktywacja usługi wielowalutowej – możliwość włączenia usługi wielowalutowej bez konieczności posiadania rachunków walutowych. Usługa jest dostępna do włączenia w szczegółach wybranej karty debetowej;
 • Skrzynka wiadomości – zmiana wyglądu sekcji oraz podział na kategorie służy uporządkowaniu oraz usprawnieniu komunikacji w aplikacji mobilnej;
 • Ulepszone filtry historii – pełna paleta filtrów dostępna od razu na ekranie dla wygodniejszego przeglądania transakcji.

Z aplikacji mobilnej korzysta obecnie 2,2 mln klientów, czyli niemal 85% aktywnych klientów. Użytkownicy logują się do aplikacji średnio 30 razy w miesiącu. Lipiec 2020 roku był pierwszym miesiącem, w którym liczba klientów korzystających z aplikacji mobilnej przekroczyła liczbę użytkowników logujących się do tradycyjnego serwisu transakcyjnego. W kolejnych miesiącach, liczba takich klientów stale rosła. Od lat obserwujemy trend, że klienci korzystający z aplikacji mobilnej są bardziej aktywni i logują się częściej niż użytkownicy tradycyjnej bankowości internetowej. Z tego powodu liczba logowań do aplikacji przekroczyła liczbę logowań do bankowości internetowej w tradycyjnym serwisie już w lipcu 2017 roku.

W marcu 2020 aplikacja mBanku zdobyła II miejsce w głosowaniu internautów w prestiżowym konkursie Mobile Trends Awards. We wszystkich edycjach konkursu MTA rozwiązania mobilne mBanku były nagradzane łącznie 12 razy (w tym 8 razy na najwyższym podium).

mAccelerator to fundusz venture capital, którego celem jest rozwój i komercjalizacja najnowocześniejszych technologii. Jego kapitalizacja wynosi 50 mln EUR, czyli ponad 200 mln zł. Fundusz inwestuje w mniejszościowe pakiety udziałów w startupach technologicznych, a także samodzielnie, jako venture builder, zakłada i rozwija spółki technologiczne. W obydwu przypadkach celem inwestycyjnym jest wspieranie firm, które mają potencjał, aby z czasem stać się partnerami dla instytucji finansowych na całym świecie. Obszary zainteresowania mAcceleratora to obecnie: InsurTech, FinTech, cyberbezpieczeństwo, RPA (ang. Robotic Process Automation), HR Tech, AI, automatyzacja marketingu. Obecnie w portfelu funduszu znajduje się 7 spółek:

 • Digital Fingerprints (firma oferująca rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa oparte na biometrii behawioralnej);
 • CyberRescue (usługa wspierająca klientów w zakresie ich bezpieczeństwa w sieci);
 • Digital Teammates (specjalizująca się w technologii RPA);
 • ChatForce (platforma komunikacyjna pozwalająca na automatyczną wymianę informacji z klientami z poziomu komunikatorów na urządzeniach mobilnych)
 • Samito (wcześniej SaveCart, firma oferująca narzędzia do automatyzacji marketingu dla sklepów online);
 • HCM Deck (platforma HR, która wspiera działy HR w zarządzaniu, automatyzacji i analizie procesów związanych z rozwojem pracownika w większych organizacjach);
 • Drobna Ratka (cyfrowy pożyczkodawca, którego celem jest zwiększenie przystępności cenowej na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych poprzez zapewnienie szybkiego i bezproblemowego finansowania ratalnego ubezpieczeń OC).

Wyniki wyszukiwania: