1986

Powołanie Banku Rozwoju Eksportu jako spółki akcyjnej

1992

Debiut BRE Banku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

1994

Zawarcie umowy o strategicznym partnerstwie z Commerzbankiem AG

1998

Przejęcie i fuzja z Polskim Bankiem Rozwoju SA

2000

Uruchomienie mBanku – pierwszego internetowego banku w Polsce – w zaledwie sto dni

2001

Utworzenie MultiBanku, drugiego detalicznego ramienia BRE Banku, przeznaczonego dla klientów zamożnych

2007

Ekspansja zagraniczna, otwarcie pierwszych placówek mBanku w Czechach i na Słowacji

2013

Rebranding – zastąpienie trzech dotychczasowych marek przez jedną – mBank

Start Nowego mBanku – udostępnienie nowej platformy transakcyjnej

2016

Ogłoszenie Strategii „mobilny Bank” na lata 2016-2020

2017

Start mAcceleratora – funduszu, mającego na celu rozwój i komercjalizację technologii dla instytucji finansowych

2018

Strategiczne partnerstwo z WOŚP, oferta dla e-commerce poprzez spółkę mElements

2019

Nowa strategia na lata 2020-2023

2020

Dostosowanie procesów wewnętrznych i oferty dla klientów w czasie pandemii COVID-19

Konsekwentne zwiększanie obecności na rynku finansowania odnawialnej energii

Wyniki wyszukiwania: