mBank od początku działalności wyznacza kierunki zmian i innowacji w bankowości. Byliśmy pierwszym w pełni internetowym bankiem w Polsce. Dzięki realizacji obecnej strategii utrzymujemy rolę lidera bankowości mobilnej. Umożliwiamy naszym klientom kontrolę nad finansami zawsze i wszędzie, gdzie tego potrzebują.

Akcje mBanku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1992 roku. Wchodzimy w skład kluczowych indeksów takich jak WIG30, WIG-banki oraz WIG-ESG.

Nasi klienci Nasi pracownicy Aplikacja mobilna Transakcyjność
5 662 tys. klientów detalicznych

29,1 tys. klientów korporacyjnych

6 688 etatów w Grupie mBanku 2,2 mln użytkowników 12,1% udziału w rynku transakcji kartami

(za 9 miesięcy 2020 roku)

Mobilny kanał dystrybucji Klienci logujący się do rachunku przez urządzenia mobilne Paynow mAuto
wzrost udziału sprzedaży kredytów gotówkowych przez aplikację mobilną do 20% 77% wszystkich logowań pochodzi z aplikacji mobilnej

85% aktywnych klientów korzysta z aplikacji mobilnej

System płatności online dla e-commerce, bramka do płatności internetowych Oferta nowych i poleasingowych samochodów na platformie online 

Dochody Wskaźnik koszty/dochody Wzrost sumy bilansowej Łączny współczynnik kapitałowy
5 867
mln zł
41,1% +13,5%
rok do roku
19,9%

Kapitalizacja rynkowa Cena akcji Członek indeksów GPW, m.in. Ratingi mBanku
7,6 mld zł

(1,6 mld EUR)

179,2 zł

(na 30.12.2020)

WIG BANKI

WIG 30

WIG ESG

Fitch: BBB-

Standard & Poor’s: BBB

Sustainalytics: niskie ryzyko ESG

MSCI: A (rating ESG)

Skład Grupy i główne obszary działalności

Spółki Grupy mBanku wspólnie oferują kompleksową obsługę klientów i pozwalają na optymalizację procesów oraz osiąganie zróżnicowanych celów biznesowych. Struktura Grupy mBanku z punktu widzenia segmentów i obszarów biznesowych w 2020 roku została przedstawiona na poniższym schemacie:

 

Segment Bankowość Detaliczna Korporacje i Rynki Finansowe
Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna Rynki Finansowe
Bank
 • Obsługa klientów detalicznych, klientów bankowości prywatnej i mikroprzedsiębiorstw
 • Obsługa klientów zamożnych (Private Banking i Wealth Management)
 • Obsługa korporacji
  i niebankowych instytucji finansowych (K1)
 • Obsługa dużych przedsiębiorstw (K2)
 • Obsługa małych i średnich przedsiębiorstw (K3)
 • Obsługa banków
 • Obsługa klientów korporacyjnych w zakresie tradingu i sprzedaży
 • Ryzyko i zarządzanie płynnością
Spółki konsolidowane
 • Część detaliczna
  mLeasing Sp. z o.o.
 • Część detaliczna
  Asekum Sp. z o.o.1
 • LeaseLink Sp. z o.o.1
 • Część detaliczna mBanku
  Hipotecznego S.A.
 • mFinanse S.A.
 • mElements S.A.
 • Część korporacyjna
  mLeasing Sp. z o.o.
 • Część korporacyjna
  Asekum Sp. z o.o.1
 • Część korporacyjna mBanku Hipotecznego S.A.
 • mFaktoring S.A.
 • G-INVEST Sp. z o.o.2
 • Tele-Tech Investment Sp. z o.o.
 • mLeasing Sp. z o.o. –
  w zakresie związanym z pozyskiwaniem finansowania
 • mBank Hipoteczny S.A. –
  w zakresie związanym z pozyskiwaniem finansowania
Inne spółki 
 • Future Tech FIZ

1mBank posiada 100% udziałów w Asekum Sp. z o.o. oraz w LeaseLink Sp. z o.o. pośrednio poprzez
mLeasing Sp. z o.o.

2 Wcześniej pod nazwą „Garbary Sp. z o.o.”

 

W związku z decyzją Rady Nadzorczej mBanku z 25 czerwca 2020 roku, zreorganizowaliśmy obszary biznesowe mBanku, aby podnieść efektywność struktury organizacyjnej i procesowej. Od 1 stycznia 2021 roku obszar rynków finansowych został włączony do innych obszarów biznesowych mBanku.

22 grudnia 2020 roku Zarząd banku podjął decyzję o utworzeniu przez mBank własnego towarzystwa funduszy inwestycyjnych w drodze powołania spółki pod firmą mTowarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (mTFI S.A.). mTFI S.A. będzie spółką w 100% zależną od banku. Bank rozpoczął formalnoprawny i regulacyjny proces, którego celem jest zarejestrowanie mTFI S.A. w rejestrze przedsiębiorców oraz wystąpienie do Komisji Nadzoru Finansowego o zezwolenie na prowadzenie działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych. mTFI uzupełni istniejący supermarket funduszy inwestycyjnych, w którym można nabyć jednostki ponad 250 funduszy. Posiadanie własnego TFI pozwala na szybszą reakcję na potrzeby klientów, szczególnie w obecnej, szybko zmieniającej się rzeczywistości. Prowadząc własne towarzystwo funduszy, będziemy też mogli lepiej dopasować ofertę do standardów ESG (E – środowisko, S – odpowiedzialność społeczna, G – ład korporacyjny).

Skład Grupy mBanku (uwzględniający spółki konsolidowane) na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiał się jak na poniższym schemacie.

Infografiki_mBank_02 (1) Infografiki_mBank_02 (1)

Kluczowe spółki Grupy mBanku z perspektywy oferty dla klientów

 • najdłuższa historia emisji listów zastawnych na polskim rynku kapitałowym
 • zapewnia stabilne, długoterminowe i bezpieczne finansowanie Grupy z wykorzystaniem modelu poolingowego we współpracy z mBankiem
 • dywersyfikacja źródeł finansowania Grupy za pomocą emisji listów zastawnych w PLN i walutach obcych
 • oferta analizy rynku i usług doradczych adresowana do inwestorów i podmiotów branży nieruchomości komercyjnych
 • rating agencji Moody’s Investors Service: Aa2 – podwyższenie oceny ratingowej z poziomu Aa3 w wyniku aktualizacji metodyki agencji przedstawionej w „Country Ceilings Methodology”

 • oferta leasingu, pożyczek oraz usługi z zakresu wynajmu i zarządzania flotą samochodową, zarówno dla klientów korporacyjnych, jak i detalicznych
 • różnorodne produkty leasingowe w segmencie korporacyjnym, w tym leasing pojazdów prywatnych, komercyjnych i ciężkiego sprzętu, zarządzanie flotą samochodową, leasing maszyn i urządzeń oraz dzierżawa nieruchomości
 • leasing w płatnościach online w e-commerce oferowany przez LeaseLink
 • mAuto – wirtualny salon samochodów nowych i używanych. Sprzedaż aut w formie najmu, leasingu za gotówkę, a wkrótce również w kredycie mBank. Obsługa procesu sprzedażowego 6 dni w tygodniu z wykorzystaniem dedykowanego Call Center, na zasadach typowych dla e-commerce, takich jak dostawa pod dom czy możliwość zwrotu

 • piąta pozycja w Polsce wśród firm zrzeszonych przez Polski Związek Faktorów – utrzymanie miejsca na poziomie z 2019 roku
 • finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstw, zarządzanie należnościami, przejęcie ryzyka wypłacalności, prowadzenie kont rozliczeniowych odbiorców i egzekwowanie należności; usługi faktoringu krajowego i eksportowego z regresem, z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy oraz gwarancje importowe
 • oferta dostępna we wszystkich oddziałach mBanku obsługujących klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacje na terenie Polski

 • działalność na rynku pośrednictwa jako otwarta platforma sprzedaży produktów podmiotów finansowych, z uwzględnieniem produktów mBanku
 • oferta obejmuje kredyty i pożyczki, rachunki, ubezpieczenia, zarówno dla osób fizycznych, jak i firm
 • oferta produktów 13 podmiotów finansowych, za pośrednictwem 210 punktów sprzedaży w całej Polsce

Władze mBanku

Rada Nadzorcza mBanku

Na dzień 31 grudnia 2020 roku skład Rady Nadzorczej mBanku S.A. przedstawia się następująco:

 1. Agnieszka Słomka-Gołębiowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 2. Jörg Hessenmüller – Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
 3. Tomasz Bieske – Członek Rady Nadzorczej
 4. Marcus Chromik – Członek Rady Nadzorczej
 5. Mirosław Godlewski – Członek Rady Nadzorczej
 6. Aleksandra Gren – Członek Rady Nadzorczej
 7. Sabine Schmittroth – Członek Rady Nadzorczej
 8. Bettina Orlopp – Członek Rady Nadzorczej

W Radzie Nadzorczej zasiadają cztery osoby spełniające kryterium niezależności:

 1. Agnieszka Słomka-Gołębiowska
 2. Aleksandra Gren
 3. Mirosław Godlewski
 4. Tomasz Bieske

W ramach Rady Nadzorczej działają cztery komisje: Komisja Prezydialna i ds. Nominacji, Komisja ds. Ryzyka, Komisja ds. Audytu i Komisja ds. Wynagrodzeń. Oprócz tego, regularnie spotyka się Grupa Robocza ds. IT. Więcej informacji znajduje się na stronie „Oświadczenie mBanku o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2020 roku”.

Zarząd mBanku

Według stanu na 31 grudnia 2020 roku, skład Zarządu przedstawiał się następująco:

 1. Cezary Stypułkowski – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Banku
 2. Frank Bock – Wiceprezes Zarządu ds. Rynków Finansowych
 3. Andreas Böger – Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
 4. Krzysztof Dąbrowski – Wiceprezes Zarządu ds. Operacji i Informatyki
 5. Cezary Kocik – Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Detalicznej
 6. Marek Lusztyn – Wiceprezes Zarządu, od 3 marca, 2021 – czyli dnia wydania zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego – Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Ryzykiem
 7. Adam Pers – Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej

Więcej informacji o Zarządzie oraz Radzie Nadzorczej mBanku znajduje się na stronie „Różnorodność” i „Stosowanie zasad ładu korporacyjnego”.

Życiorysy wszystkich członków władz mBanku znajdują się na stronie internetowej www.mbank.pl/o-nas/wladze.

Rozmieszczenie geograficzne sieci dystrybucji Grupy mBanku

Grupa mBanku oferuje swoje usługi nie tylko w Polsce, ale również w Czechach i na Słowacji. Wiodąca rola dostawcy bankowości mobilnej i internetowej jest uzupełniona o kompleksową obsługę w placówkach. Sieć detaliczna w Polsce obejmuje 342 oddziały różnego rodzaju, natomiast sieć korporacyjna składa się z 46 punktów obsługi, uzupełnionych dodatkowo o placówki spółek Grupy. Liczba oddziałów w Polsce zmniejszyła się w 2020 roku o 11. W tym samym czasie otworzyliśmy jeden nowy oddział i jeden mKiosk w Czechach oraz 2 mKioski na Słowacji. Kontaktując się z doradcami w oddziale klienci mają możliwość nie tylko skorzystać z produktów i usług Grupy mBanku, lecz także wspólnie zainstalować i nauczyć się poruszania po bankowości zdalnej.

Sieć detaliczna w Polsce:

83

placówki
mBanku

42

lekkie
placówki

14

centrów
doradczych

161

mKiosków

42

centra finansowe i punkty obsługi agencyjnej mFinanse

Czechy:

12

centrów finansowych
i lekkich placówek

18

mKiosków

Słowacja:

4

centra finansowe
i lekkie placówki

7

mKiosków

Sieć korporacyjna:

30

oddziałów korporacyjnych

16

biur korporacyjnych

W zależności od potrzeb, klienci mogą skorzystać z kompleksowej obsługi produktowej i kasowej w tradycyjnych placówkach mBanku. Pełna oferta bardziej złożonych produktów finansowych, takich jak kredyty hipoteczne i firmowe, dostępna jest również w centrach finansowych i punktach obsługi agencyjnej mFinanse. W centrach doradczych obsługiwani są zarówno klienci indywidualni, jak i firmowi, a wszyscy zainteresowani mogą skorzystać dodatkowo z usług spółek Grupy mBanku. W „lekkiej” placówce oferowane są prostsze produkty oraz ograniczona kwotowo obsługa kasowa. W mKioskach, zlokalizowanych w centrach handlowych, klienci mogą zapoznać się z ofertą banku, założyć konto oraz otrzymać kredyt niezabezpieczony.

W 2020 roku, ze względu na pandemię COVID-19, intensywnie zachęcaliśmy klientów do kontaktu z bankiem zdalnie. Więcej informacji o oferowanych udogodnieniach i dostępności naszych placówek w reżimie sanitarnym opisujemy na stronie „Działania dla klientów”.

GRU_3864 GRU_3864

Wyniki wyszukiwania: