Zgodnie ze strategią „m jak matematyka” działania Fundacji mBanku koncentrują się na programach związanych z edukacją i promocją matematyki.

Jesteśmy przekonani, że matematyka to fundament logicznego myślenia, który pomaga zrozumieć otaczający nas świat. Jej poznanie stymuluje podejmowanie świadomych decyzji finansowych i rozwój w kierunku nauk ścisłych. Wierzymy, że w ten sposób przyczyniamy się zarówno do indywidualnych sukcesów zawodowych, jak i rozwoju gospodarczego kraju.

W 2020 roku na realizację zadań statutowych mFundacji przeznaczyliśmy łącznie ponad 2,3 mln zł.

W 2020 roku realizowaliśmy naszą misję przez:

  • dotacje dla projektów rozwojowych z obszaru edukacji matematycznej,
  • program granatowy mPotęga,
  • konkurs na najlepszą pracę studencką z matematyki „Krok w przyszłość”,
  • dystrybucję książki i e-booka Dziecinnie prosta matematyka,
  • dystrybucję e-booka Wielcy polscy matematycy znani i nieznani. Scenariusze lekcji matematyki i nie tylko,
  • partnerstwo i finansowe wsparcie zewnętrznych inicjatyw, które promują edukację matematyczną – Festiwal Matematyki online.
thumbUp

Publikacja Wielcy polscy matematycy znani i nieznani. Scenariusze lekcji matematyki i nie tylko

W 2020 roku we współpracy z Fundacją „Szkoła z Klasą” przygotowaliśmy publikację dla nauczycieli Wielcy polscy matematycy znani i nieznani. Scenariusze lekcji matematyki i nie tylko. Jej celem jest przybliżenie młodzieży wybitnych, choć często mało znanych postaci polskiej matematyki. Książka składa się z ośmiu scenariuszy zajęć, które można wykorzystać podczas lekcji matematyki, języka polskiego, godziny wychowawczej i lekcji historii. Scenariusze opierają się na metodzie odwróconej lekcji i zachęcają do współpracy między nauczycielami różnych przedmiotów. Można je wykorzystywać w pracy z uczniami klas 4–8 szkół podstawowych, a także ze starszymi uczniami. Inspiracją do przygotowania publikacji były artykuły o słynnych polskich matematykach, które z inicjatywy mFundacji ukazywały się w „Gazecie Wyborczej” oraz dodatku „Ale Historia” w 2019 roku (ogłoszonym Rokiem Matematyki).

Od listopada 2020 roku publikację można pobrać bezpłatnie ze strony: www.mjakmatematyka.pl. Do końca roku odnotowaliśmy ponad 2 tys. pobrań scenariuszy.

thumbUp

Dziecinnie prosta matematyka – nowa książka mFundacji

Pod koniec 2019 roku wydaliśmy książkę Dziecinnie prosta matematyka, która jest przeznaczona dla rodziców dzieci w wieku 0–6 lat. Jest to źródło pomysłów na nieskomplikowane zabawy z dziećmi, które pomogą im oswajać się z matematyką od najmłodszych lat. Propozycje aktywności w publikacji podzielone są na grupy wiekowe i uwzględniają kolejne etapy rozwoju dziecka.

Prapremierę książki zorganizowaliśmy podczas VI Festiwalu Matematyki w listopadzie 2019 roku. Od lutego do lipca 2020 roku publikację udostępniliśmy w 312 placówkach detalicznych mBanku oraz mKioskach. Każdy zainteresowany mógł zamówić własny, bezpłatny egzemplarz książki i odebrać go w wybranej placówce. W kwietniu opublikowaliśmy książkę w wersji elektronicznej.

Rozdaliśmy niemal cały nakład książki, tj. blisko 50 tys. egzemplarzy. Publikację elektroniczną pobrano ponad 20 tys. razy.

thumbUp

Festiwal Matematyki online

Festiwal Matematyki – wydarzenie edukacyjne dla dzieci, rodziców i nauczycieli – organizujemy od 2014 roku wspólnie z „Gazetą Wyborczą”. W 2020 roku ze względu na zagrożenie epidemiologiczne 7. edycję festiwalu zorganizowaliśmy online.

Sercem projektu był serwis „Matematyka się liczy”, wspierany komunikacyjnie przez media społecznościowe „Gazety Wyborczej”. Od połowy grudnia, codziennie przez dwa tygodnie, publikowaliśmy tam nowe treści edukacyjne przygotowane przez redakcje „Gazety Wyborczej”, „Wysokich Obcasów” oraz zaproszonych ekspertów. Organizowaliśmy spotkania online, wywiady, vlogi, debaty online, podcasty. Wszystkie treści dotyczyły nowatorskich, inspirujących i efektywnych sposobów edukacji i nauczania matematyki.

thumbUp

Program grantowy mPotęga

Celem mPotęgi, flagowego programu grantowego mFundacji, jest popularyzacja matematyki wśród uczniów szkół podstawowych. Chcemy zachęcić nauczycieli, rodziców i pasjonatów matematyki, aby przezwyciężyli rutynę i schematy w nauczaniu tego przedmiotu. Dofinansowujemy projekty, które w nieszablonowy sposób pokazują dzieciom i młodzieży, że znajomość matematyki to przydatna w codziennym życiu umiejętność.

W 2020 roku w 7. edycji programu przyznaliśmy granty na 152 projekty edukacyjne z całej Polski. Łączna kwota, jaką przeznaczyliśmy na ich realizację w tym roku, to 938 994,75 zł. Ponadto przyznaliśmy po 5 tys. zł dwóm projektom, które otrzymały najwięcej głosów w internetowym plebiscycie. Większość grantów trafia do szkół z mniejszych miejscowości, rozsianych w całym kraju. Przyczyniamy się więc do wyrównania szans uczniów z małych miejscowości. Szacujemy, że projekty dofinansowane grantami w 2020 roku dotarły do 13 tys. odbiorców bezpośrednich.

Wyniki wyszukiwania: