Zarządzanie BHP rozpoczyna się w mBanku od właściwej oceny ryzyka zawodowego. Jest ona przeprowadzana przez specjalistów ds. BHP w porozumieniu z pracownikami banku. Każdego roku dokonujemy analizy zaistniałych wypadków przy pracy, a ocena ryzyka jest uaktualniana.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

[403-2] 

Nie możemy dopuścić do jakichkolwiek zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia naszych pracowników, dlatego w całej Grupie mBanku wdrożyliśmy kompleksowy system zarządzania BHP. Bazuje on na ogólnych przepisach (Kodeks pracy i rozporządzenia) i funkcjonuje na podstawie następujących zasad:

  • zaangażowanie kierownictwa i wszystkich pracowników w ustalenie i realizację polityki BHP,
  • planowanie działań, które służą realizacji ustalonej polityki BHP (posiedzenia Komisji BHP odbywają się raz na kwartał),
  • stworzenie warunków do realizacji planów działań: zapewnienie budżetu na określone cele, identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka zawodowego,
  • kontrola realizacji planów i funkcjonowania systemu oraz stosowanie działań korygujących i zapobiegawczych, w tym monitorowanie warunków BHP oraz analizowanie przyczyn wypadków przy pracy,
  • doskonalenie systemu zarządzania BHP poprzez okresowe przeglądy i kontrolę placówek firmy przez specjalistę w tym zakresie,
  • szkolenia wstępne i okresowe z zakresu BHP, podczas których przekazywana jest między innymi informacja o możliwości odstąpienia od wykonywania pracy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia pracownika.

 

W naszym intranecie udostępniliśmy zakładkę BHP z danymi kontaktowymi specjalistów (adresy e-mail i numery telefonów), którym można zgłaszać zaistniałe wypadki lub zdarzenia potencjalnie wypadkowe.

ergo-1024x476 ergo-1024x476

Ocenę ryzyka związanego z BHP aktualizujemy co 2 lata lub częściej, jeśli istnieje taka potrzeba. Ostatnią aktualizację przeprowadziliśmy w 2020 roku – dodaliśmy nowe zagrożenia związane z pracą w domu i z COVID-19. Każdego nowo zatrudnionego pracownika zapoznajemy z oceną ryzyka zawodowego w pierwszym dniu jego/jej pracy.

Wyniki wyszukiwania: