Metryczka Akcji
ISIN PLBRE0000012
Bloomberg MBK PW
Łączna liczba akcji mBanku S.A. * 42 384 884
Akcje w obrocie giełdowym 42 373 884
Akcje imienne 11 000
Wartość nominalna 1 akcji (zł) 4
Kapitał zakładowy (zł) ** 169 539 536
Akcje notowane na GPW od 06.10.1992 r.
Składowe indeksów GPW WIG, mWIG40, WIG30, WIG Banki, WIG-ESG
Free float 30,75%

  * Dane wg stanu na 31.12.2021 roku
** Kapitał w całości opłacony, dane wg stanu na 31.12.2021 roku.

 

Akcje w posiadaniu Zarządu i Rady Nadzorczej mBanku
Zarząd Banku Posiadane akcje
Cezary Stypułkowski 25 230
Andreas Böger 1 646
Krzysztof Dąbrowski 892
Cezary Kocik 256
   
   

 

Dane wg stanu na 31.12.2021

 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mBanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2021 rok