Metryczka akcji
ISIN PLBRE000012
Bloomberg MBK PW
Łączna liczba akcji mBanku S.A.* 42 350 467
Akcje w obrocie giełdowym 42 338 467
Akcje imienne 12 000
Wartość nominalna 1 akcji 4 zł
Kapitał zakładowy mBanku** 169 401 367 zł
Akcje notowane na GPW od 06.10.1992 r.
Składowe indeksów GPW WIG, WIG 20, WIG30, WIG Banki, Respect Index, WIG-ESG
Free float 30,69%

* Dane wg stanu na 31.03.2020 roku

** Kapitał w całości opłacony, dane wg stanu na 31.03.2020 roku

 

Akcje w posiadaniu Zarządu i Rady Nadzorczej mBanku
Zarząd Banku Posiadane akcje
Cezary Stypułkowski 21 249
Frank Bock 334
Andreas Böger 270
Krzysztof Dąbrowski 1 000
Cezary Kocik 1 040
Lidia Jabłonowska-Luba -
Adam Pers -

 

Rada Nadzorcza Banku Posiadane akcje
Jörg Hessenmüller 7 175

 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku akcje Banku posiadał jeden Członek Rady Nadzorczej mBanku

 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mBanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2019 rok