Metryczka Akcji
ISIN PLBRE0000012
Bloomberg MBK PW
Łączna liczba akcji mBanku S.A 42 465 167
Akcje w obrocie giełodowym  42 454 167
Akcje imenne  11 000
Wartość nominalna 1 akcji (zł) 4
Kapitał zakładowy (zł)** 169 860 668
Akcje notowane na GPW od  06.10.1992
Składowe indeksów GPW WIG, WIG20, WIG30, mWIG40, WIG-Banki, WIG-ESG
Free float 30,88%

  * Dane wg stanu na 31.12.2023 roku
** Kapitał w całości opłacony, dane wg stanu na 31.12.2023 roku.

 

Akcje w posiadaniu Zarządu i Rady Nadzorczej mBanku
Zarząd Banku Posiadane akcje
Cezary Stypułkowki 30 902
Marek Lusztyn 1 283

 

Dane wg stanu na 31.12.2023

 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mBanku S.A. za 2023 rok