Metryczka akcji
ISIN PLBRE000012
Bloomberg MBK PW
Łączna liczba akcji mBanku S.A. * 42 367 040
Akcje w obrocie giełdowym 42 356 040
Akcje imienne 11 000
Wartość nominalna 1 akcji (zł) 4
Kapitał zakładowy (zł) ** 169 468 160
Akcje notowane na GPW od 06.10.1992 r.
Składowe indeksów GPW WIG, mWIG40, WIG30, WIG Banki, WIG-ESG
Free float 25,66%

  * Dane wg stanu na 31.12.2020 roku
** Kapitał w całości opłacony, dane wg stanu na 31.12.2020 roku.

 

Akcje w posiadaniu Zarządu i Rady Nadzorczej mBanku
Zarząd Banku Posiadane akcje
Cezary Stypułkowski 23 250
Frank Bock 766
Andreas Böger 819
Krzysztof Dąbrowski 1 682
Cezary Kocik 2 161
Adam Pers 158

 

Rada Nadzorcza Banku Posiadane akcje
Jörg Hessenmüller 7 958

 

Dane wg stanu na 31.12.2020

 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mBanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2020 rok