Metryczka Akcji
ISIN PLBRE0000012
Bloomberg MBK PW
Łączna liczba akcji mBanku S.A. * 42 433 495
Akcje w obrocie giełdowym 42 422 495
Akcje imienne 11 000
Wartość nominalna 1 akcji (zł) 4
Kapitał zakładowy (zł) ** 169 733 980
Akcje notowane na GPW od 06.10.1992 r.
Składowe indeksów GPW WIG, WIG20, WIG30, mWIG40, WIG-Banki, WIG-ESG
Free float 30,83%

  * Dane wg stanu na 31.12.2022 roku
** Kapitał w całości opłacony, dane wg stanu na 31.12.2022 roku.

 

Akcje w posiadaniu Zarządu i Rady Nadzorczej mBanku
Zarząd Banku Posiadane akcje
Cezary Stypułkowski 27 884
Andreas Böger 2 994
Krzysztof Dąbrowski 2 240
Cezary Kocik 1 392
 Marek Lusztyn 303
 Adam Pers 26

 

Dane wg stanu na 31.12.2022

 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mBanku S.A. za 2022 rok