Aktualności eMaklera

24 08.2016
iAlbatros Group S.A. – wezwanie do sprzedaży akcji

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest nie więcej niż 1.384.083 akcji zwykłych na okaziciela spółki iAlbatros Group S.A.

więcej
11 08.2016
SoftBlue S.A. - emisja akcji serii C

Dzień ustalenia prawa poboru 1 sierpnia 2016 r.

więcej
08 08.2016
EBC Solicitors S.A. - emisja akcji serii D

Dzień ustalenia prawa poboru 30 maja 2016 r.

więcej
zobacz więcej