Komentarz dzienny

Komentarz zawiera bieżące analizy i projekcje makroekonomiczne, dotyczące głównie wpływu wydarzeń makro na rynek międzybankowy, tj. poziomu kursu walutowego oraz rentowności papierów skarbowych; bieżące prognozy publikowanych wskaźników makroekonomicznych. Dodatkowo komentarz opisuje sytuację na krajowym i międzynarodowym rynku walutowym z dnia poprzedzającego publikację; krótkoterminową prognozę kursów; kwotowania opcji walutowych; informacje o wydarzeniach, które w najbliższych dniach mogą wpłynąć na kursy walut. Publikowany codziennie w języku polskim.

Polish Weekly Review

Raport tygodniowy podsumowujący wydarzenia minionego tygodnia w Polsce oraz ich wpływ na krótkookresowy poziom kursu walutowego i stóp procentowych. Opracowanie zawiera również prognozy wskaźników makroekonomicznych publikowanych w najbliższym tygodniu. Dostępny tylko w języku angielskim.

Nasz (jedynie słuszny) pogląd na wszystko

Jest to  publikacja, która w sposób syntetyczny przedstawia nasz centralny pogląd na bieg interesujących nas procesów; porządkuje go oraz oddziela sygnał od szumu i jednocześnie umieszcza w kontekście nadchodzących w najbliższym czasie wydarzeń. Mamy nadzieję, że ten krótki tekst wypełnia tę lukę i jednocześnie – przez dość szeroko zakrojony zakres – jest na tyle pojemny, aby podsumować bieg prowadzonych przez nas codziennych dyskusji. Mimo frywolnego tytułu publikacja jest jak najbardziej poważna.

Przegląd makroekonomiczny

Raport przedstawiający najważniejsze trendy w gospodarce polskiej i światowej, analizę bieżącej polityki monetarnej i fiskalnej (policy mix) pod kątem równowagi makroekonomicznej, prognozy przebiegu polityki gospodarczej w krótkim i średnim okresie, rynek walutowy i fixed income, wpływ polityki na gospodarkę. Raport pokazuje makroekonomiczny ogląd banku w średnim okresie. Dostępny w języku polskim.

mBank Polish Corporate Bond Index

Indeks mBank PCBI został zaprojektowany do monitorowania wyników uzyskiwanych przez obligacje korporacyjne w Polsce. Indeks przedstawia wyniki na podstawie stopy całkowitego zwrotu wyłącznie w oparciu o najbardziej płynne obligacje notowane na rynku obligacji Catalyst. Podobnie jak większość światowych indeksów obligacji, mBank PCBI jest ważony wartością rynkową, podlegającą okresowym comiesięcznym zmianom. Dane dzienne dotyczące historycznych poziomów Indeksu dostępne są od 1 października 2012. mBank PCBI jest pierwszym indeksem obligacji korporacyjnych w Polsce.