Nakłady inwestycyjne w 2019 roku

Projekty inwestycyjne mBanku w 2019 roku miały przede wszystkim na celu rozwój technologiczny, wspierający dalszy organiczny wzrost banku. Skupialiśmy się głównie na rozwiązaniach poprawiających satysfakcję i doświadczenie klientów. Nakłady inwestycyjne poniesione przez Grupę mBanku w 2019 roku były wyższe niż w poprzednich latach i wyniosły 424,1 mln zł w porównaniu do 363,5 mln zł w 2018 roku.

Podobnie jak w przeszłości, większość nakładów inwestycyjnych (339,9 mln zł) dotyczyła obszaru informatyki. Aplikacja bankowości mobilnej jest systematycznie ulepszana, zapewniając klientom mBanku dodatkowe funkcje, takie jak przegląd finansowy dla klientów bankowości prywatnej lub finansowanie faktoringu dla małych i średnich przedsiębiorstw. Inne ważne inwestycje, rozpoczęte w 2019 roku i kontynuowane w 2020 roku, obejmują opracowanie aplikacji inwestycyjnej mInvest oraz aplikacji dla usług maklerskich mDM Mobile, która zastąpi obecną aplikację. Trwająca cyfryzacja koncentrowała się między innymi na automatyzacji procesu hipotecznego dla osób fizycznych, poprawie interakcji na czacie z klientami, wystawianiu faktur bezpośrednio w systemie transakcyjnym i onboardingu za pomocą czatu wideo.

W 2019 roku kontynuowaliśmy inwestycje mające na celu optymalizację kosztów i zwiększenie wydajności procesów. Usprawnialiśmy procesy kredytowe dla przedsiębiorstw, a także wdrażaliśmy nowy scentralizowany model onboardingu i obsługi posprzedażnej w segmencie korporacyjnym. Automatyzacja procesów wewnętrznych i rozwój platformy zakupowej zwiększyły przewagę operacyjną mBanku.

Ponadto, prowadziliśmy wiele projektów związanych z dostosowaniem procesów i systemów banku do nowych regulacji, takich jak MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), PSD2 (Payment Services Directive), ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych (RODO), nowa definicja default (dotycząca zmian czynników uruchamiających default i jego parametrów), a także w obszarze podatków w Polsce, takich jak „STIR” (system informacyjny izby rozliczeniowej) i podzielona płatność.

Drugą co do wielkości pozycją wśród nakładów inwestycyjnych był obszar nieruchomości (41,2 mln zł).

W 2019 roku kontynuowaliśmy projekt „Jedna sieć” i otworzyliśmy dwa „lekkie” oddziały (w Warszawie i Katowicach).

Plany inwestycyjne na 2020 rok

Planowane przez nas na 2020 rok inwestycje obejmują przede wszystkim dalszą digitalizację. Skupimy się głównie na optymalizacji i automatyzacji procesów związanych z obsługą klientów oraz procesów wewnętrznych, w celu dalszej poprawy pozycji konkurencyjnej. Projekty będą wspierały nasze podejście „digital first” oraz wielokanałową obsługę klienta.

W 2020 roku będziemy dalej rozbudowywać naszą aplikację mobilną, zapewniając klientom nowe funkcje i poprawiając te istniejące. Inwestycje będą się koncentrować na rozwoju elementów transakcyjnych, takich jak usługa BLIK, zarządzanie płatnościami cyklicznymi, narzędzia Payment Assistant i Personal Finance Manager. Ponadto, planujemy integrację aplikacji mobilnej z dodatkowymi usługami, takimi jak opłaty za parking, transport publiczny lub autostrady.

W 2020 roku będziemy też kontynuować inwestycje związane z rozwojem platformy bankowości internetowej. Obejmą one nową nawigację w obsłudze transakcji, uproszczenie przelewów bankowych w Polsce i UE, a także dostosowanie głównych scenariuszy do klientów niewidomych.

Jedną z najważniejszych inwestycji w 2020 roku będzie nowa warszawska siedziba banku i spółek zależnych w budynku Mennica Legacy Tower. Planujemy zakończyć ten projekt w 2021 roku.

Będziemy też kontynuować optymalizację sieci oddziałów. W 2020 roku planujemy otworzyć dwie kolejne placówki i zakończymy realizację czterech oddziałów, planowanych pierwotnie na 2019 rok.

Będziemy też nadal skupiać się na zapewnieniu pełnej zgodności naszej działalności z wszelkimi wymogami regulacyjnymi.

Wyniki wyszukiwania: