Raport społecznej odpowiedzialności mBanku za lata 2014 – 2015

Zobacz, jakimi wartościami się kierujemy i co udało się nam osiągnąć w obszarze CSR.

 

Przewagi konkurencyjne Grupy mBanku

Na przestrzeni ostatnich lat Grupa mBanku rozwinęła szereg przewag konkurencyjnych, które pozwalają organizacji wykorzystywać możliwości wzrostu i skutecznie osiągać swoje cele strategiczne.

Sytuacja finansowa Grupy mBanku w 2015 roku

Podsumowanie wyników finansowych Grupy mBanku.

Kapitał i finansowanie Grupy mBanku

Struktura i zarządzanie bazą kapitałową oraz źródła finansowania działalności Grupy mBanku.

Najważniejsze projekty w Grupie mBanku w 2015 roku

Podsumowanie najważniejszych projektów zrealizowanych w Grupie mBanku w 2015 roku.

Innowacje w Grupie mBanku

W 2015 roku w Grupie mBanku podjęto szereg inicjatyw wspierających innowacyjność oferty i produktów oferowanych klientom.

Strategiczna współpraca
z partnerami

W 2015 roku Grupa mBanku rozwijała współpracę z nowymi i dotychczasowymi partnerami strategicznymi.

Nagrody i wyróżnienia

2015 rok był kolejnym, w którym działalność Grupy mBanku została zauważona oraz doceniona zarówno przez uczestników rynku, jak i ekspertów krajowych i zagranicznych.

Działalność Grupy mBanku na tle sektora bankowego
w 2015 roku

Działalność mBanku w 2015 roku pozytywnie wyróżniała się na tle sektora bankowego. 

Profil demograficzny klienta Grupy mBanku

mBank charakteryzuje się korzystnym profilem demograficznym klientów.

Misja i wartości Grupy mBanku

mBank od lat jest synonimem innowacyjnych, wiedzionych wygodą klienta rozwiązań w bankowości.