Raport społecznej odpowiedzialności mBanku za lata 2014 – 2015

Zobacz, jakimi wartościami się kierujemy i co udało się nam osiągnąć w obszarze CSR.

 

więcej na temat Raport społecznej odpowiedzialności mBanku za lata 2014 – 2015
 

Przewagi konkurencyjne Grupy mBanku

Na przestrzeni ostatnich lat Grupa mBanku rozwinęła szereg przewag konkurencyjnych, które pozwalają organizacji wykorzystywać możliwości wzrostu i skutecznie osiągać swoje cele strategiczne.

więcej na temat Przewagi konkurencyjne Grupy mBanku
 

Sytuacja finansowa Grupy mBanku w 2015 roku

Podsumowanie wyników finansowych Grupy mBanku.

więcej na temat Sytuacja finansowa Grupy mBanku w 2015 roku
 

Kapitał i finansowanie Grupy mBanku

Struktura i zarządzanie bazą kapitałową oraz źródła finansowania działalności Grupy mBanku.

więcej na temat Kapitał i finansowanie Grupy mBanku
 

Najważniejsze projekty w Grupie mBanku w 2015 roku

Podsumowanie najważniejszych projektów zrealizowanych w Grupie mBanku w 2015 roku.

więcej na temat Najważniejsze projekty w Grupie mBanku w 2015 roku
 

Innowacje w Grupie mBanku

W 2015 roku w Grupie mBanku podjęto szereg inicjatyw wspierających innowacyjność oferty i produktów oferowanych klientom.

więcej na temat Innowacje w Grupie mBanku
 

Strategiczna współpraca
z partnerami

W 2015 roku Grupa mBanku rozwijała współpracę z nowymi i dotychczasowymi partnerami strategicznymi.

więcej na temat Strategiczna współpraca
z partnerami
 

Nagrody i wyróżnienia

2015 rok był kolejnym, w którym działalność Grupy mBanku została zauważona oraz doceniona zarówno przez uczestników rynku, jak i ekspertów krajowych i zagranicznych.

więcej na temat Nagrody i wyróżnienia
 

Działalność Grupy mBanku na tle sektora bankowego
w 2015 roku

Działalność mBanku w 2015 roku pozytywnie wyróżniała się na tle sektora bankowego. 

więcej na temat Działalność Grupy mBanku na tle sektora bankowego
w 2015 roku
 

Profil demograficzny klienta Grupy mBanku

mBank charakteryzuje się korzystnym profilem demograficznym klientów.

więcej na temat Profil demograficzny klienta Grupy mBanku
 

Misja i wartości Grupy mBanku

mBank od lat jest synonimem innowacyjnych, wiedzionych wygodą klienta rozwiązań w bankowości.

więcej na temat Misja i wartości Grupy mBanku