Szanowni Państwo,

Z przyjemnością przekazuję Państwu najnowszy raport zintegrowany Grupy mBanku, który obejmuje mBank S.A. oraz wchodzące w skład Grupy spółki mLeasing, mFaktoring, mBank Hipoteczny i mFinanse, a także oddziały na Słowacji i w Czechach.

Jest to nasz kolejny raport, który prezentuje zarówno dane finansowe, jak i niefinansowe. Przygotowaliśmy go w oparciu o wytyczne organizacji International Integrated Reporting Council (IIRC). Treść publikacji jest również zgodna ze standardem raportowania Global Reporting Standards (GRI).

Wyniki Grupy mBanku za 2019 rok pod względem operacyjnym były najlepsze w naszej historii. Rekordowe były nasze dochody z bieżącej działalności w 2019 roku. Przekroczyły one 5,5 mld zł, czyli zwiększyły się o 13,7% wobec poprzedniego roku. Jedną z kluczowych cech odróżniających mBank na tle konsolidującego się polskiego rynku jest zdolność do organicznego wzrostu.  Uczyniliśmy z niej istotną przewagę konkurencyjną.

W 2019 roku ponownie osiągnęliśmy wysoki poziom akwizycji nowych klientów. W obszarze korporacyjnym nasza baza wzrosła o prawie 2,8 tys. przedsiębiorstw i na koniec roku wyniosła 26,5 tys. Liczba klientów detalicznych mBanku powiększyła się o 217 tys. w Polsce oraz o 34 tys. w Czechach i na Słowacji. W sumie, obsługujemy już 5,6 mln klientów detalicznych na trzech rynkach.

Bardzo istotnym wydarzeniem w 2019 roku była decyzja naszego właściciela, który postanowił wystawić mBank na sprzedaż. Po raz pierwszy informacja ta oficjalnie pojawiła się 20 września 2019 roku w oświadczeniu Commerzbanku. W 2020 roku Commerzbank zdecydował o zakończeniu procesu sprzedaży mBanku i zatrzymaniu akcji mBanku.  Na tę decyzję wpłynęły zaburzenia gospodarcze i związane z nimi wyzwania stojące przed sektorem bankowym na całym świecie na skutek wybuchu pandemii Covid-19 na początku 2020 roku.

Chcemy być w gronie liderów społecznej odpowiedzialności w sektorze bankowym. Dlatego zrównoważony rozwój ma dla nas coraz większe znaczenie. Zamierzamy być odpowiedzialnym kredytodawcą i minimalizować nasz pośredni wpływ na środowisko. Podjęliśmy decyzję o ograniczeniu finansowania energetyki węglowej i kopalni od kwietnia 2019 roku. Już wcześniej przyjęliśmy specjalną politykę zaangażowania w odnawialne źródła energii. Pulę środków na projekty OZE zwiększyliśmy z początkowych 500 mln zł do aż 2 mld zł w 2020 roku. W ten kierunek włączają się także spółki z Grupy. Na przykład, mLeasing, który udostępnił ofertę finansowania paneli fotowoltaicznych dla przedsiębiorców z sektora MŚP.

Nie zapominamy o działaniach społecznych. Dzięki programom grantowym, konkursom i licznym akcjom, mFundacja wspiera rozwój edukacji matematycznej dzieci i młodzieży. Cyklicznie przeprowadzamy kampanie społeczne, które mają uwrażliwiać na zagrożenia związane z cyberprzestępczością i promować bezpieczne zachowania w sieci. Jesteśmy partnerem strategicznym i sponsorem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zapewniamy obsługę finansową zbiórki podczas finałów, a także sami przekazujemy dodatkowe środki na rzecz WOŚP. W 2019 roku konto fundacji zasiliła również kwota zebrana podczas charytatywnej aukcji dzieł sztuki z kolekcji mBanku.

W grudniu 2019 roku przyjęliśmy nową Strategię Grupy mBanku na lata 2020-2023, zatytułowaną „Rośniemy z klientami i dzięki nim”. Stanowi ona odpowiedź na bieżące zmiany w otoczeniu rynkowym i regulacyjnym oraz spodziewane trendy w przyszłości. Jej cztery filary – klient, platforma, efektywność i pracownicy – odpowiadają kluczowym elementom naszego modelu biznesowego. Po raz pierwszy integralną częścią dokumentu stała się również strategia ESG/CSR. Jako Grupa mBanku, zamierzamy prowadzić naszą działalność z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Chcemy edukować, dbać o klimat i środowisko oraz wspierać dobrobyt. Drogowskazem w formułowaniu kierunków naszego rozwoju były Sustainable Development Goals (SDGs). Czyli globalne cele zrównoważonego rozwoju wytyczone przez ONZ do osiągnięcia do 2030 roku. Nieustannie wspieramy także 10 zasad inicjatywy Global Compact, której jesteśmy członkiem.

O wszystkim tym, jak również o pozostałych aspektach zrównoważonego rozwoju Grupy, przeczytają Państwo w raporcie. Zachęcam do jego lektury.

Z wyrazami szacunku,

Cezary Stypułkowski

Wyniki wyszukiwania: