W II połowie 2019 roku podjęliśmy decyzję o znaczącym zwiększeniu puli środków dla projektów OZE – z przyznanych wcześniej 500 mln zł do 1 mld zł.

Finansowanie dotyczy inwestycji realizowanych w ramach aukcyjnego systemu wsparcia. Ponadto, deklarujemy także zainteresowanie projektami działającymi na zasadach rynkowych, m.in. opartymi o umowy typu PPA (Power Purchase Agreement).

Dotychczas nasze wsparcie w dużej mierze trafiło do sektora wiatrowego, podczas gdy pozostałe środki zasilały rozwój fotowoltaiki. Naszym celem jest skupienie się na finansowaniu projektów działających w ramach rządowego systemu wsparcia.

pv pv

Jednym z istotniejszych przedsięwzięć 2019 roku było zawarcie największej na polskim rynku umowy finansowania portfela fotowoltaicznego z firmą, której udzieliliśmy 90 mln zł kredytu na ten cel. W ramach inwestycji mogła rozpocząć się budowa 34 elektrowni słonecznych o mocy 33 MW na obszarze o powierzchni około 70 hektarów. Przedsięwzięcie w sumie pozwoli wyprodukować rocznie ok. 35 000 MWh energii, co zapewni ją dla 15 tys. gospodarstw domowych oraz przyczyni się do redukcji emisji dwutlenku węgla o 30 tysięcy ton każdego roku.

Również jedna z naszych spółek, firma mLeasing, wprowadziła finansowanie paneli fotowoltaicznych. Spółka wdrożyła ofertę skierowaną do przedsiębiorców z sektora MŚP. Dzięki niej właściciele firm mogą z powodzeniem obniżyć rachunki za prąd nawet o 70% oraz korzystać z odnawialnych źródeł energii. W związku z nowymi przepisami, przedsiębiorcy mogą uzyskać status „prosumenta” energii elektrycznej. Co ważne, początkowy wkład własny firmy w instalację fotowoltaiczną jest niski, a raty leasingowe można wliczyć w koszty uzyskania przychodu.

Korzystanie z „paneli słonecznych” pozwala też przedsiębiorcom w znacznej mierze uniknąć skutków podwyżek cen energii.

Nowa oferta spółki leasingowej mBanku pozwala firmie sfinansować instalację fotowoltaiczną o wartości do 250 tys. zł oraz o mocy do 50 kW. Okres leasingu może wynosić do 6 lat, a wkład własny przedsiębiorcy powinien stanowić 10% wartości inwestycji. mLeasing podejmuje decyzję o przyznaniu finansowania w ciągu jednego dnia roboczego.

Świadomość ekologiczna rośnie, zarówno wśród konsumentów, jak i przedsiębiorców. Dlatego coraz więcej firm decyduje się na korzystanie z odnawialnych źródeł energii, czy to ze względów etycznych, czy marketingowych. Nasza nowa oferta im to ułatwia. Grupa mBanku jest zaangażowana w ochronę środowiska naturalnego, m.in. poprzez wycofanie z finansowania firm z branży energii konwencjonalnej i wspieranie rozwoju energetyki odnawialnej. Nasza nowa oferta leasingowa wpisuje się w tę strategię, pomagając również innym firmom, aby stawały się bardziej zielone.
Cezary Raczyński prezes mLeasing

Wyniki wyszukiwania: