Bardzo duży nacisk kładziemy na budowanie kultury organizacyjnej, która przekłada się na szacunek i relacje w pracy. Dążymy do tego, by nasi pracownicy szanowali się nawzajem i byli uważni na to, co czują ich koleżanki i koledzy. Dlatego dużą wagę przykładamy do uświadamiania pracowników czym jest mobbing i dyskryminacja oraz jak reagować i do kogo się zgłosić w przypadku wystąpienia któregoś z nich. Przeciwdziałanie przypadkom uporczywego nękania oraz odpowiednie reagowanie szczegółowo opisuje Polityka antymobbingowa w mBanku S.A.

Osoby czujące się ofiarą mobbingu lub będące jego świadkiem mogą się zgłaszać m.in. do HR Business Partnera, rzecznika etyki albo do Komisji Antymobbingowej. Jeśli pracownik nie czuje się na siłach, by formalnie i pod nazwiskiem zgłosić mobbing, może skontaktować się w tej sprawie za pośrednictwem mSygnału. W przypadku wszczęcia postępowania przez Komisję dbamy o to, żeby cały proces dał maksymalny komfort wszystkim osobom, których dotyczy. Jednocześnie wkładamy dużo wysiłku, by uczyć ludzi, czym jest mobbing. W tym celu organizujemy szkolenia i warsztaty we współpracy ze specjalistami prawa antydyskryminacyjnego.

Zmiany w 2018 roku:

  • W związku z powołaniem rzeczniczki etyki poszerzyliśmy skład Komisji Antymobbingowej. Rzeczniczka dołączyła do zasiadających w niej: reprezentanta marki mBank na zewnątrz, przedstawiciela obszaru prawnego, Inspektora Danych Osobowych będącego jednocześnie zastępcą dyrektora Departamentu Compliance oraz przedstawiciela działu HR. W konkretnych sytuacjach do podstawowego składu Komisji dochodzą osoby zarządzające siecią sprzedaży,
  • Nadaliśmy strukturę formularzowi zgłoszenia mobbingu, żeby pracownicy wiedzieli, jakie informacje są niezbędne w takim przypadku. Ponadto dołączyliśmy do niego informację o zachowaniu pełnej poufności co do przebiegu postępowania. Obowiązuje ona komisję, świadków oraz osobę zgłaszającą.

Do polityki antymobbingowej dołączyliśmy możliwość powołania specjalnego zespołu w momencie, gdy żaden pracownik nie zgłosił skargi, jednak powstało podejrzenie, że w organizacji może dochodzić do mobbingu lub niepożądanych zachowań o podobnym charakterze.

Wyniki wyszukiwania: