Nasza filozofia prowadzenia biznesu zakłada opieranie wszystkich podejmowanych działań na pięciu wartościach, a ich spójność z praktyką biznesową buduje naszą wiarygodność oraz jest motorem ciągłego rozwoju Grupy.

Jakie postawy i zachowania wynikają z pięciu wartości mBanku?

mbank-infografiki-ikona-mobilnosci_infografika-2 kopia 7 (1)mbank-infografiki-ikona-mobilnosci_infografika-2 kopia 7 (1)
[102-16] 

Code of Conduct

Kodeks dobrych praktyk mBanku, Code of Conduct, obowiązuje wszystkich pracowników, w tym kadrę zarządzającą oraz zarząd. Stanowi podstawę kształtowania relacji wewnątrz firmy, jak również w kontaktach z dostawcami i partnerami zewnętrznymi. Określa dozwolone i niedozwolone praktyki biznesowe, właściwe zachowanie w miejscu pracy, reguły dotyczące finansów oraz odpowiedzialności społecznej.

Rzecznik etyki

W 2018 roku stworzyliśmy stanowisko rzecznika  etyki, który:

 • współtworzy standardy etyczne dla banku i koordynuje ich wdrażanie,
 • nadzoruje zgodność działań banku ze wspomnianymi standardami, między innymi opiniując pod tym kątem wnioski do zarządu,
 • odpowiada za popularyzację tematyki etycznej wśród pracowników, między innymi za pośrednictwem Intranetu,
 • tworzy wytyczne, opiniuje i wspiera pracowników w rozstrzyganiu dylematów etycznych,
 • zasiada w Komisji Antymobbingowej,
 • reprezentuje bank w Komisji Etyki przy Związku Banków Polskich.
Artboard 90 copy 91
ponad 800 osób

na co dzień obserwuje stronę intranetową poświęconą Etyce

Rzecznik etyki przygotowuje, zatwierdzane przez zarząd, tzw. Lessons learnt – dostępne dla wszystkich pracowników opisy prawdziwych sytuacji, w których firma uniknęła popełnienia błędu o charakterze etycznym lub naprawiła błąd, który popełniła, podnosząc standardy pracy na podstawie zdobytej wiedzy.

Występujące lub mogące wystąpić nieprawidłowości – naruszenia przepisów, wewnętrznych regulacji lub naszych zasad etycznych – mogą być przez pracowników i klientów anonimowo zgłaszane nie tylko rzecznikowi, ale także za pośrednictwem stale rozszerzanej aplikacji do zgłaszania nadużyć (tzw. whistelblowing). Można z niej korzystać codziennie przez całą dobę, z każdego komputera posiadającego dostęp do internetu. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem bkms-system.net.

W 2019 roku zbadamy świadomość radzenia sobie z dylematami etycznymi wśród pracowników m.in. poprzez poznanie popularności kanałów do zgłaszania swoich wątpliwości. Rzecznik stworzy program szkoleń etycznych, dostosowanych do specyfiki poszczególnych obszarów. Planujemy ponadto wdrożyć standard etyczny UN Global Compact.

Jako rzeczniczka etyki chcę, by aspekt etyczny był zawsze brany pod uwagę przy decyzjach podejmowanych przez naszych pracowników na wszystkich szczeblach organizacji. Uczymy się otwartej rozmowy o błędach i staramy się wyciągać z nich konsekwencje. W swojej pracy w szczególności: współtworzę standardy etyczne i wdrażam je w organizacji, opiniuję wnioski do zarządu pod kątem ich zgodności z zasadami etyki, wraz z zarządem udostępniam pracownikom analizę błędów etycznych, jakie popełniliśmy i naprawiliśmy albo których uniknęliśmy, a także popularyzuję tematykę etyczną na wszelkich poziomach organizacji.
Paulina Gasińska Pełnomocniczka Zarządu ds. kultury myślenia klientem i relacji klientowskich, Rzeczniczka etyki

Zawsze sprawdzamy, czy inwestycja ubiegająca się o finansowanie przez mBank posiada prawomocne decyzje i zgody wydane przez stosowne organy administracji. Ograniczamy ryzyko zaangażowania środków naszych klientów w projekty realizowane niezgodnie z prawem, np. bez konsultacji społecznych czy kompensaty strat środowiskowych.

W przypadku dużych projektów, kredytowanych przez konsorcja banków, zatrudniamy lub żądamy zatrudnienia doradcy technicznego. Zabezpiecza on proces inwestycyjny i monitoruje jego przebieg, co pozwala na szybkie wychwycenie ewentualnych nieprawidłowości, w tym społecznych lub środowiskowych.

Co więcej, Polityka obsługi i finansowania podmiotów prowadzących działalność w obszarach szczególnie wrażliwych pod względem ryzyka reputacji mBanku (obowiązująca od 1 stycznia 2016 roku) wprowadza ograniczenia w zakresie otwierania rachunków i udzielania kredytów firmom, w tym dotychczasowym klientom banku, które prowadzą działalność:

 • w oparciu o pracę dzieci, pracę przymusową lub w inny sposób w sposób rażąco naruszającą prawa człowieka,
 • ukierunkowaną na gospodarczą eksploatację terenów cennych przyrodniczo,
 • zagrażającą światowemu dziedzictwu kultury.

Takie podejście wprost wpisuje się w 10 Zasad UN Global Compact, których jesteśmy sygnatariuszami od 2015 roku.

Zapisy dotyczące ryzyk społecznych i środowiskowych uwzględniliśmy także w następujących dokumentach:

 • Polityce ryzyka kredytowego mBanku wobec klientów korporacyjnych, zaktualizowanej w 2018 roku,
 • Zasadach finansowania podmiotów z sektora obronności.

Zgodność z regulacjami

Fundamentem zaufania społecznego do firm z branży finansowej jest pełna zgodność ich funkcjonowania z prawem i regulacjami. Dlatego wszystkie planowane przez nas działania, w tym wprowadzane na rynek produkty i usługi, przechodzą staranną i wielostopniową ocenę pod tym kątem. Co więcej, na bieżąco monitorujemy wszelkie zbliżające się zmiany w przepisach i z możliwie dużym wyprzedzeniem dostosowujemy do nich naszą organizację.

[419-1] 

Potwierdzeniem znaczenia, jakie przykładamy do wspomnianej sfery, a także efektywności stosowanych procedur, jest niewielka liczba skarg dotyczących niezgodności działań podmiotów z Grupy mBanku z prawem i regulacjami w obszarze społecznym i ekonomicznym.

W 2018 roku poprzez mechanizmy rozstrzygania sporów wniesiono łącznie 5 spraw przeciwko mBankowi (Rzecznik Finansowy, Miejski Rzecznik Finansowy, wezwanie do sądowej próby ugodowej oraz do Komisji Etyki Bankowej).

[102-13] 

Aktywnie angażujemy się w działalność różnego rodzaju stowarzyszeń. Jesteśmy członkiem zarówno organizacji o zasięgu międzynarodowym, jak i tych obejmujących zasięgiem poszczególne kraje lub regiony, w których jesteśmy obecni.

 • Česká bankovní asociace
 • CFA Institute
 • EFMA SARL
 • Francusko-Polska Izba Gospodarcza
 • IAA Polska. Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy
 • Institute of International Finance
 • Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska
 • International Project Finance Association
 • International Swaps and Derivatives Association
 • International Trade & Forfaiting Association
 • Izba Domów Maklerskich
 • Polska Rada Biznesu
 • Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych
 • Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów
 • Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii
 • Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Izby Handlowej
 • Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza
 • Pracodawcy RP
 • SBA
 • Sdružení pro bankovní karty
 • Stowarzyszenie Klub 500
 • Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska
 • Związek Banków Polskich
 • Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska
 • Związek Pracodawców Forum Okrętowe
 • UDVA
 • SOLUS
 • SOUTH POLAND CLEANTECH CLUSTER SP. Z O. O.
 • EXECUTIVE CLUB SP. Z O.O.
 • KLUB ROTARY WARSZAWA GOETHE
 • OLIMPIA GRUDZIĄDZ S.A.
 • MG13 SP. Z O.O.
 • PRMIA PROFESSIONAL RISK MANAGERS
 • CENTRUM PRAWA BANKOWEGO I INFORMACJI SP. Z O.O.

Wyniki wyszukiwania: