Dla firm działających w branży finansowej skuteczna ochrona danych i prywatności konsumentów jest podstawowym warunkiem wiarygodności. W mBanku obszar ten reguluje Polityka bezpieczeństwa danych osobowych, stworzona w oparciu o unijne Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Opisuje ona zasady wprowadzone przez wspomniane rozporządzenie oraz prawa właścicieli danych osobowych.

Powołaliśmy inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem inspektordanychosobowych@mbank.pl. Więcej informacji na temat ochrony danych w mBanku znajduje się na stronie internetowej.

[418-1] 

W 2019 roku:

  • 8 skarg stron zewnętrznych dotyczących naruszenia prywatności i utraty danych klientów zostało potwierdzonych przez organizację (wszystkie dotyczyły spółki mFinanse)
  • 1 skarga została złożona przez organy regulacyjne (dotyczyła spółki mFinanse)
  • 39 przypadków wycieków, kradzieży lub utraty danych klientów zostało zidentyfikowanych przez organizację (36 w spółce mBank, 1 w spółce mBank Hipoteczny i 2 w spółce mFinanse)

Wyniki wyszukiwania: