Inne opłaty i prowizje

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm - obowiązuje od 15.10.2021 r.

Inne opłaty i prowizje

 

Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

Internet, AST 

Konsultant mLinii/

Ekspert online

1. Opłata za sporządzenie i wysłanie hasła jednorazowego w formie SMS

0 zł

n/d

2. Opłata za realizację dyspozycji stanowiących zwolnienie od zajęcia wierzytelności pieniężnych z rachunku - za każdy wykonany przelew

4 zł

3. Opłata za sporządzenie i wysłanie potwierdzenia salda na koniec roku w wersji papierowej

40 zł

4. Opłata za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową osobom, organom i instytucjom uprawnionym na podstawie art. 105, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939) 

80 zł

5. Przygotowanie i wysłanie na życzenie Klienta formularza zmiany wzoru podpisu

25 zł

6. Powiadomienia SMS – Abonament miesięczny

a) Abonament I - 0 SMSów w abonamencie

0 zł/0,35 zł za SMS poza abonamentem

b) Abonament II - 20 SMSów w abonamencie 

3 zł/0,35 zł za SMS poza abonamentem

c) Abonament III - 45 SMSów w abonamencie 

6 zł/0,35 zł za SMS poza abonamentem

d) Abonament IV – 90 SMSów w abonamencie 

9 zł/0,35 zł za SMS poza abonamentem

7. Wysłanie na życzenie Klienta przesyłką kurierską dokumentów przygotowanych na podstawie złożonych dyspozycji

25 zł

8. Przelew środków pieniężnych na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny w zajęciu egzekucyjnym

30 zł

 

 

 
Zobacz też:

Taryfa opłat i prowizji w PDF

więcej