mBank w liczbach

mBank

mBank

mBank

mBank

mBank

mBank

bank w Polsce pod względem wielkości aktywów

obecny na rynku polskim

aktywnych użytkowników bankowości mobilnej

klientów bankowości detalicznej

klientów bankowości korporacyjnej

obecny także w Czechach i na Słowacji

 

 
mBank. Ikona mobilności dla wszystkich grup klientów

mBank od lat jest synonimem innowacyjnych rozwiązań w bankowości. Byliśmy pierwszym w pełni internetowym bankiem w Polsce, a dziś wyznaczamy kierunek rozwoju bankowości mobilnej i online. Jesteśmy jedną z najsilniejszych i najszybciej rozwijających się marek finansowych w Polsce, od 1992 roku notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

 

Bank rozpoczął działalność w 1986 roku jako Bank Rozwoju Eksportu (BRE Bank) i przez te lata systematycznie budował kompetencje w zakresie obsługi różnych grup klientów, stale wzbogacając ofertę. Po ujednoliceniu marki w listopadzie 2013 roku – kiedy nazwa mBanku zastąpiła nie tylko nazwę firmy, ale również marki BRE i MultiBanku – bank zyskał nie tylko nowy wygląd, ale i nowe wartości. Dzisiaj jesteśmy bankiem uniwersalnym, specjalizującym się w obsłudze wszystkich grup klientów. Pod logo mBanku, przyjmującym różne barwy w zależności od rodzaju oferty, świadczymy kompleksowe usługi z zakresu bankowości detalicznej, firmowej, korporacyjnej i prywatnej.

 

Oferta indywidualna

Logo podstawowe mBanku S.A.

 

Oferta premium

 

Private Banking

 

Firmy

 

MSP i korporacje

Historia Grupy mBanku

 • mBank partnerem 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Powołanie spółki mElements, specjalizującej się w innowacyjnych rozwiązaniach z zakresu banking API
 • Powstaje mAccelerator, pierwszy i największy fundusz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, którego celem jest rozwój i komercjalizacja najnowocześniejszych technologii
 • Sprzedaż licencji na mobilny i internetowy serwis w ramach projektu mBox
 • Spółki zależne mBanku - Dom Maklerski mBanku oraz mWealth Management  zostały włączone w struktury organizacyjne banku
 • Świadcząca usługi doradztwa finansowego spółka Aspiro zmienia nazwę na mFinanse
 • Rozpoczęcie długoterminowej współpracy z Grupą AXA
 • Klienci dawnego MultiBanku i Private Bankingu zyskali dostęp do serwis transakcyjnego mBanku. Był to ostatni etap integracji marek pod wspólnym szyldem mBanku
 • Rozpoczęcie współpracy z Orange – powstaje mobilny bank detaliczny Orange Finanse
 • mBank wprowadza nowy format placówek i inwestuje w zmienioną sieć sprzedaży. Startuje z projektem lekkich ultra-nowoczesnych placówek bankowych w centrach handlowych
 • Start Nowego mBanku – gruntownie zmodernizowanej platformy transakcyjnej
 • mBank ukazuje się w nowej odsłonie wizualnej
 • Wszystkie marki Grupy BRE pod szyldem mBanku – unifikacja marek i rebranding wszystkich jednostek grupy; MultiBank, BRE Bank i BRE Private Banking działają pod nową nazwą – mBank
 • mBank we współpracy z operatorami telefonii komórkowej wprowadza usługę płatności mobilnych w technologii zbliżeniowej NFC
 • W MultiBanku uruchomiona zostaje mobilna wersja serwisu transakcyjnego na urządzenie z systemem IOS i Android 
 • Uruchomienie w mBanku mobilnej wersji serwisu transakcyjnego na urządzenie z systemem IOS i Android 
 • mBank rozszerza działalność na Czechy i Słowację
 • Zaczyna działać iBRE – system bankowości internetowej dla firm
 • Powstanie MultiBanku, drugiego detalicznego ramienia BRE Banku
 • Uruchomienie mBanku - pierwszego internetowego banku w Polsce – w zaledwie sto dni
 • Przejęcie i fuzja z Polskim Bankiem Rozwoju SA – pierwsze w historii polskiego rynku kapitałowego przejęcie dokonane w drodze publicznego wezwania do sprzedaży
 • Wprowadzenie oferty private banking – bankowości prywatnej skierowanej do klientów o wysokim i stabilnym potencjale finansowym, których potrzeby wykraczają poza codzienne ramy obsługi bankowej
 • Debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
 • Przyznanie linii kredytowych przez Bank Światowy i IFC. BRE Bank zostaje członkiem międzynarodowego systemu rozliczeniowego SWIFT
 • Powołanie Banku Rozwoju Eksportu. Uruchomiona w tym roku sprzedaż akcji banku w ofercie publicznej była pierwszą od okresu przedwojennego w Polsce

Pomagać. Nie wkurzać. Zachwycać... Gdziekolwiek.

Strategia Grupy mBanku na lata 2020-2023
pt. „Rośniemy z klientami i dzięki nim”

 • Strategia Grupy mBanku na lata 2020-2023 została opracowana jako odpowiedź na bieżące zmiany w otoczeniu oraz spodziewane trendy w przyszłości. Wzięliśmy pod uwagę m.in. perspektywy gospodarcze, postęp technologiczny, ewolucję zachowań i oczekiwań konsumentów, lokalne ograniczenia, a także uwarunkowania wewnętrzne. Czerpiąc z doświadczenia zgromadzonego w toku realizacji poprzedniej strategii, potwierdzamy dalszą adekwatność misji i wartości Grupy mBanku także w horyzoncie nowego planu.

W strategii na lata 2020-2023, skoncentrujemy się na 4 obszarach, odpowiadających kluczowym komponentom naszego modelu biznesowego:

 

Akwizycja i długotrwałe relacje

Będziemy rosnąć organicznie, stale pozyskiwać nowych klientów (szczególnie młodych i firmy) oraz wzmacniać naszą pozycję w grupie wiekowej 30-45 lat. Poprawimy retencję klientów indywidualnych, rozwiniemy produkty kotwiczące ich w banku na poszczególnych etapach cyklu życia. W segmencie korporacyjnym będziemy kształtować portfel klientów antycypując trendy i zmiany w otoczeniu. Jednocześnie zachowamy dużą dywersyfikację eskpozycji. Rozbudujemy wiedzę o klientach, aby jeszcze precyzyjniej identyfikować i zaspokajać ich potrzeby, konstruując spersonalizowaną ofertę. Zgodnie z założeniami empatii, będziemy komunikować się z klientami w sposób zrozumiały i wyróżniać transparentnością oferty, w tym naszej polityki cenowej.

Ekosystem i user experience

Będziemy stale ulepszać zdalne kanały dostępu do banku i promować cyfrową samoobsługę. Nadamy wiodącą rolę aplikacji mobilnej, posiadającej identyczny zakres funkcjonalności jak serwis bankowości internetowej, a contact center i placówki będą pełnić rolę wspierającą. Będziemy rozwijać platformę detaliczną przez uzupełnienie jej o usługi dodane i ofertę wybranych partnerów, w tym niefinansowych. Skupieni na zapewnieniu wygody, łatwości i szybkości obsługi, zbudujemy najlepszą w Polsce bankowość cyfrową dla korporacji.

Przewaga operacyjna

Utrzymamy przewagę technologiczną w sektorze finansowym. Będziemy opierać się na „zwinnych” interdyscyplinarnych zespołach, projektujących i dostarczających rozwiązania od początku do końca. Zmodyfikujemy architekturę IT, wykorzystując najlepsze praktyki w branży. Zwiększymy zakres cyfrowej samodzielności klientów, równolegle optymalizując sieć sprzedaży. Poprawimy sprawność operacyjną banku poprzez implementację na szeroką skalę automatyzacji oraz uproszczenie procesów.

Będziemy dbać, aby środowisko i organizacja pracy w Grupie mBanku sprzyjały efektywności, współpracy, wysokiemu zaangażowaniu i kreowaniu innowacyjnych rozwiązań. Chcemy kształtować menedżerów, którzy myślą perspektywicznie i inspirują do rozwoju oraz pracowników, którzy poszukują nowych rozwiązań i dbają o klienta. Wykorzystamy technologię, aby odciążyć pracowników od rutynowych zadań oraz będziemy wdrażać zautomatyzowane narzędzia ułatwiające zapewnienie zgodności z regulacjami.

Działania Grupy mBanku w latach 2020-2023 będą ukierunkowane na osiągnięcie następujących celów finansowych:

 • Marża odsetkowa (NIM): wzrost do ~3,0% w 2023 roku,
 • Wskaźnik koszty/dochody (C/I): redukcja do ~40% w 2023 roku,
 • Zwrot na kapitale (ROE netto): poprawa do ~10,5% w 2023 roku,
 • Relacja kredyty/depozyty: w przedziale 92-94% w każdym roku,
 • Współczynniki kapitałowe: końcoworoczne minimum 1,5 p.p. powyżej wymagań KNF,
 • Średni roczny wzrost (CAGR) w okresie 2019-2023 w wysokości: kredyty ~6%, depozyty ~6%, przychody ogółem ~8%, koszty ogółem ~5%.

Celem mBanku jest wypłata dywidendy na poziomie 50% zysku netto.

 
Wartości Grupy mBanku

mBank od lat jest synonimem innowacyjnych, wiedzionych wygodą klienta rozwiązań w bankowości. Jako pierwszy w pełni internetowy bank w Polsce wyznacza również dzisiaj standardy rozwoju bankowości mobilnej i internetowej.

 • 1.  

  Przeczytaj więcej o naszej misji i o wartościach, którymi się kierujemy.

  • mBank to przede wszystkim ludzie, których łączy współpraca zorientowana na zrozumienie i celne odpowiadanie na potrzeby klientów oraz odpowiedzialność za ich zadowolenie. Wspólne wartości stanowią podstawę rozwoju organizacji oraz budowania zaufania w relacjach z klientami. Jasno określony model wartości (schemat poniżej) jest wyrazem wewnętrznej spójności organizacji ukierunkowanej na oferowania najwyższych standardów obsługi, a także wyznaczania właściwych kierunków działania w warunkach coraz bardziej wymagającego otoczenia bankowego.

   Obrazek przedstawia ikonę mobilności:
1. Myślenie klientem: Rozumienie potrzeb klientów oraz dostarczanie najwyższej jakości pracy i rozwiązań poprzez współpracę i budowanie trwałych relacji;
2. Patrzenie w przyszłość: Otwartość na zmiany oraz innowacyjność, a także poszukiwanie nowych, ciekawych rozwiązań odważnie wyprzedzając dotychczasowe trendy;
3. Upraszczanie: Propagowanie prostego i zrozumiałego podejścia zarówno wśród pracowników jak i wobec Klientów wyrażając tym samym szacunek dla ich czasu i dążąc do obustronnych korzyści;
4. Zaangażowanie: Silna motywacja i dążenie do pełnej realizacji postawionych celów przyczyniając się do rozwoju organizacji i kreowania wartości dla interesariuszy;
5. Profesjonalizm: Nacisk na wiedzę i kompetencje odzwierciedlone w profesjonalnym podejściu oraz stałym poszukiwaniu możliwości rozwoju.

 
Pozycja rynkowa segmentów Grupy mBanku

mBank znajdował się w czołówce polskich banków we wszystkich istotnych segmentach rynku na koniec 2019 roku. Większość spółek Grupy również zajmuje znaczącą pozycję w poszczególnych sektorach rynku usług finansowych. Rynkowy udział oraz pozycję mBanku i wybranych spółek na koniec 2019, 2018, 2017 i 2016 roku ilustruje poniższe zestawienie:

 • 1.  

  Rozwiń szczegółowe dane dotyczące pozycji rynkowej segmentów Grupy mBanku

  •  

   Rodzaj działalności
   Pozycja na rynku w 2019 roku* Udział w rynku
   Bankowość Korporacyjna   2016 2017  2018 2019

   Kredyty przedsiębiorstw

    

   6,1%

   6,4%

   6,6%

   7,5%

   Depozyty przedsiębiorstw

    

   10,1%

   9,6%

   9,0%

   9,9%

   Leasing

   4

   6,9%

   7,4%

   7,4%

   6,8%

   Faktoring

   6

   7,3%

   7,2%

   7,9%

   7,9%

   Bankowość Detaliczna w Polsce

    

    

    

    

   Kredyty ogółem

    

   6,5%

   6,3%

   6,5%

   7,0%

   - w tym hipoteczne

    

   7,5%

   6,9%

   6,9%

   7,3%

   -  niehipoteczne

    

   5,0%

   5,4%

   5,8%

   6,5%

   Depozyty

    

   6,1%

   5,9%

   6,4%

   7,0%

   Bankowość Detaliczna w Republice Czeskiej

   Kredyty ogółem

    

    

   1,4%

   1,4%

   1,4%

   1,3%

   - w tym hipoteczne

    

   1,8%

   1,7%

   1,6%

   1,4%

   - niehipoteczne

    

   0,7%

   0,8%

   0,9%

   1,0%

   Depozyty

    

   1,6%

   1,6%

   1,7%

   1,6%

   Bankowość Detaliczna na Słowacji

   Kredyty ogółem

    

   0,7%

   0,6%

   0,6%

   0,7%

   - w tym hipoteczne

    

   0,8%

   0,6%

   0,6%

   0,6%

   - niehipoteczne

    

   0,4%

   0,6%

   0,7%

   0,8%

   Depozyty

    

   1,6%

   1,7%

   1,8%

   1,9%

   Bankowość Inwestycyjna

   Rynki finansowe

    

   - Bony i obligacje skarbowe

    

   16,2%

   14,8%

   14,3%

   11,3%

   - IRS/FRA

    

   11,5%

   12,5%

   10,7%

   15,1%

   Nieskarbowe papiery dłużne (wartość zadłużenia)

    

   - krótkoterminowe papiery dłużne

   3

   9,8%

   7,4%

   11,6%

   9,2%

   - obligacje przedsiębiorstw

   3

   11,5%

   12,9%

   12,0%

   12,1%

   - papiery dłużne banków**

   1

   34,6%

   31,2%

   23,4%

   23,8%

   Działalność maklerska

    

   - obroty akcjami

   11

   4,4%

   5,3%

   4,1%

   3,4%

   - kontrakty terminowe

   2

   12,3%

   11,9%

   15,6%

   13,0%

   - opcje

   4

   9,7%

   12,8%

   12,0%

   9,4%

   Źródło: NBP, GPW, CNB, NBS, Fitch Polska, Polski Związek Faktorów, Związek Polskiego Leasingu oraz informacje prasowe, obliczenia własne na podstawie danych mBanku.
   * Tam, gdzie to było możliwe do ustalenia.
   ** Bez obligacji „drogowych” BGK.

 
Działalność Grupy mBanku na tle sektora bankowego w 2019 roku

Działalność mBanku w 2019 roku pozytywnie wyróżniała się na tle sektora bankowego, co prezentuje porównanie głównych wskaźników efektywności i rentowności w poniższej tabeli.

 • 1.  

  Rozwiń tabelę

  •  

   mBank Sektor

   Marża odsetkowa netto (%)

   2,63

   2,51 

   Koszty do dochodów (%, z uwzgl. podatku bankowego)

   50,5

   55,4

   Zwrot na aktywach (%)

   0,66

   0,75

   Zwrot na kapitale (%)

   6,6

   7,1

   Kredyty do depozytów (%)

   90,3 90,2